Đề thi thử đại học môn hóa số 3

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 60 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 18/06/2014
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 60 câu
Lượt xem 7,837 lượt xem Lượt thi 1,418 lượt thi

Câu 1

44,08 gam một oxit sắt FexOy được hòa tan hết bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A, thu được kết tủa. Đem nung lượng kết tủa này ở nhiệt độ cao cho đến khối lượng không đổi, thu được một oxit kim loại. Dùng H2 để khử hết lượng oxit này thì thu được 31,92 gam chất rắn là một kim loại. FexOy là:

A.

FeO

B.

Fe2O3  

C.

Fe3O4

D.

Số liệu cho không thích hợp, có thể Fe xOy có lẫn tạp chất

Câu 2

Không có dung dịch chứa:

A.

0,2 mol K+; 0,2 mol NH4+; 0,1 mol SO32-; 0,1 mol PO43-

B.

0,1 mol Pb2+; 0,1 mol Al3+; 0,3 mol Cl-; 0,2 mol CH3COO-

C.

0,1 mol Fe3+; 0,1 mol Mg2+; 0,1 mol NO3-; 0,15 mol SO42-

D.

Tất cả đều đúng

Câu 3

Dung dịch H2SO4 4,5M có khối lượng riêng 1,26 g/ml, có nồng độ phần trăm là:

A.

35%                 

B.

30%                  

C.

25%                  

D.

40%

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn