Đề thi thử minh hoạ số 04 Kỳ thi THPT năm 2021 môn Lịch sử

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 13/09/2021
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 13/09/2021
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 70 lượt xem Lượt thi 5 lượt thi

Câu 1

Điều không mong muốn của các nước đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) là

A.

chiến tranh đã gây ra hậu quả nặng nề cho nhân loại

B.

nhiều loại vũ khí,phương tiện chiến tranh mới được sử dụng

C.

Mĩ tham chiến và trở thành nước đứng đầu phe Hiệp ước

D.

Cách mạng tháng Mười Nga thành công, nước Nga Xô Viết ra đời

Câu 2

Để lấy cớ đánh Bắc Kì lần thứ nhất, Pháp có hành động gì?

A.

Gởi tối hậu thư cho Nguyễn Tri Phương

B.

Giở trò khiêu khích

C.

Kích động Đuy-puy gây rối

D.

Cấu kết với nhà Thanh

Câu 3

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành 

A.

trung tâm kinh tế-văn hóa hàng đầu thế giới

B.

trung tâm kinh tế-tài chính lớn nhất thế giới

C.

trung tâm kinh tế-chính trị lớn nhất thế giới

D.

trung tâm kinh tế-quân sự lớn nhất thế giới

Câu 4

Tác động tiêu cực mà cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đến nền kinh tế Việt Nam là gì?

A.

Quan hệ sản xuất TBCN phát triển ở Việt Nam

B.

Quan hệ sản xuất TBCN được du nhập vào Việt Nam

C.

Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu

D.

Tính chất nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thuộc địa nửa phong kiến

Câu 5

Nhận xét nào không đúng về 2 xu hướng bạo động và cải cách trong phong trào yêu nước từ đầu thế kỉ XX đến năm 1914?

A.

Cả hai xu hướng đều dựa trên sự tiếp thu tư tưởng tư sản

B.

Hai xu hướng luôn đối lập nhau, không thể cùng tồn tại

C.

Mục tiêu đấu tranh của hai xu hướng là giải phóng dân tộc

D.

Cả hai xu hướng đều có chung động cơ là yêu nước

Câu 6

Trụ sở của Liên Hợp Quốc ở đâu?

A.

New York (Mĩ)

B.

Luân Đôn (Anh)

C.

Pari (Pháp)

D.

Béc-lin (Đức)

Câu 7

Cuộc cách mạng đã đưa Ấn Độ trở thành cường quốc xuất khẩu phần mềm là: 

A.

Cách mạng dận tộc dân chủ

B.

Cách mạng trắng 

C.

Cách mạng xanh 

D.

Cách mạng chất xám 

Câu 8

Tại sao gọi là “Trật tự 2 cực Ianta”?

A.

Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe: tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

B.

Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng

C.

Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và phạm vi đóng quân ở châu Á

D.

Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và phạm vi đóng quân ở châu Á và châu Âu

Câu 9

Sau chiến tranh thế giới thứ hai quốc gia nào đề ra chiến lược toàn cầu?

A.

Mỹ

B.

Liên Xô

C.

Anh

D.

Pháp

Câu 10

Đặc điểm cơ bản của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A.

kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

B.

sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học-công nghệ

C.

khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

D.

mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất

Câu 11

Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế được đánh giá lớn nhất hành tinh là: 

A.

ASEAN

B.

Liên hợp quốc

C.

Liên minh Châu Âu     

D.

Toàn cầu hóa

Câu 12

Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ?

A.

Khống chế các nước khác

B.

Duy trì hòa bình an ninh thế giới

C.

Ủng hộ phong trào cách mạng thế 

D.

Mở rộng lãnh thổ

Câu 13

Điểm giống nhau trong nguyên nhân phát triển của Nhật Bản và các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.

Chi phí quốc phòng thấp

B.

Mua bằng phát minh của nước ngoài

C.

Nhận viện trợ của Mĩ

D.

Nhập nguyên liệu giá rẻ

Câu 14

Biến đổi quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A.

Sự ra đời của tổ chức ASEAN

B.

Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập

C.

Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Châu Á và tổ chức EU

D.

Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh

Câu 15

Hãy rút ra đặc trưng nổi bật của trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.

Thế giới chia làm 2 phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa

B.

Mĩ và Liên Xô tăng cường chạy đua vũ trang ở khắp nơi

C.

Thế giới chìm trong "Chiến tranh lạnh" do Mĩ phát động

D.

Loài người đứng trước thảm hoạ "đung đưa trên miệng hố chiến tranh"

Câu 16

Pháp đầu tư vốn vào ngành nào nhiều nhất trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai?

A.

Công nghiệp

B.

Nông nghiệp

C.

Giao thông vận tải

D.

Thương mại

Câu 17

Từ năm 1919 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc chủ yếu hoạt động cách mạng ở những nước nào?

A.

Pháp, Nga, Trung Quốc                            

B.

Pháp, Trung Quốc, Thái Lan

C.

Pháp, Liên Xô, Trung Quốc                     

D.

Pháp, Anh, Liên Xô

Câu 18

Nội dung nào dưới đây thể hiện điểm khác biệt về con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc so với các bậc tiền bối

A.

đi theo con đường cách mạng vô sản

B.

dựa vào Pháp để xây dựng chế độ dân chủ cộng hòa 

C.

đi theo con đường cách mạng dân chủ vô sản

D.

dựa vào Pháp để lật đổ chế độ Thực dân

Câu 19

Nguyễn Ái Quốc đã rút ra bài học chủ yếu nào từ việc gửi bản Yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (1919)?

A.

Nguyễn Ái Quốc đã rút ra bài học chủ yếu nào từ việc gửi bản Yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (1919)?

B.

Nhận thức rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc

C.

Quyết tâm đi theo con đường cách mạng vô sản

D.

Phải dựa vào sức mình để tự giải phóng

Câu 20

Bài học chủ yếu nào có thể rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự chia rẽ của ba tổ chức Cộng sản năm 1929?

A.

Xây dựng khối đoàn kết trong Đảng

B.

Thống nhất trong lực lượng lãnh đạo

C.

Xây dựng khối liên minh công nông vững chắc

D.

Vai trò của cá nhân kiệt suất

Câu 21

Phương pháp đấu tranh được Đảng ta xác định trong thời kì 1936 – 1939 là 

A.

công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp

B.

bí mật và bất hợp pháp

C.

chính trị với đấu tranh vũ trang

D.

công khai và hợp pháp

Câu 22

Phương pháp đấu tranh cơ bản trong  tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 là gì?

A.

Đấu tranh vũ trang

B.

Đấu tranh nghị trường

C.

Đấu tranh chính trị

D.

Đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế  

Câu 23

Nội dung nào sau đây là hệ quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Đông Dương (1919 – 1929) đối với Việt Nam    

A.

Làm cho quan hệ sản xuất phong kiến bị xóa bỏ 

B.

Làm cho cơ cấu kinh tế phát triển cân đối

C.

Tạo cơ sở xã hội để tiếp thu các tư tưởng mới 

D.

Dẫn đến sự ra đời của giai cấp công nhân 

Câu 24

Xác định thời cơ giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945?

A.

Từ khi Nhật tuyên bố đầu hàng đến khi quân Đồng minh hoàn thành nhiệm vụ quân quảnv

B.

Từ khi Nhật kí văn kiện đầu hàng phe Đồng minh đến khi quân Đông minh vào Việt Nam

C.

Từ khi Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân đội Đồng minh vào Việt Nam

D.

Từ khi Nhật kí văn kiện đầu hàng phe Đồng minh đến khi rút vê nước

Câu 25

Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930 – 1931 so với phong trào yêu nước trước năm 1930 là

A.

hình thức đấu tranh quyết liệt và triệt để hơn

B.

quy mô phong trào rộng lớn trên cả nước

C.

lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia

D.

đây là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo

Câu 26

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, chúng ta phải đối mặt với nhiều kẻ thù, trong đó nguy hiểm nhất là 

A.

quân Trung Hoa Dân Quốc

B.

thực dân Pháp

C.

đế quốc Anh

D.

phát xít Nhật

Câu 27

Quân đội đồng minh các nước vào nước ta sau năm 1945 theo thỏa thuận của Hội nghị Potxđam là 

A.

quân Anh, quân Mĩ

B.

quân Pháp, quân Anh

C.

quân Anh, quân Trung Hoa Dân quốc

D.

quân Pháp, quân Trung Hoa Dân quốc

Câu 28

Bước vào Đông – Xuân 1953 – 1954, âm mưu của Pháp, Mĩ là 

A.

giành thắng lợi quân sự quyết định nhằm “kết thúc chiến tranh trong danh dự”

B.

giành thắng lợi quân sự để tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

C.

giành thắng lợi quân sự để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam

D.

giành lại quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính

Câu 29

Khó khăn lớn nhất của nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì? 

A.

Sự đe dọa từ ngoại xâm, nội phản

B.

Nạn đói, nạn dốt đe doạ nghiêm trọng cuộc sống của nhân dân ta

C.

Chính quyền cách mạng mới còn an trẻ

D.

Các tổ chức phản cách mạng ra sức chống phá cách mạng

Câu 30

Sự kiện nào trực tiếp dẫn đến cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam bùng nổ vào ngày 19 – 12 – 1946?

A.

Quân Pháp tấn công Hải Phòng và Lạng Sơn

B.

Hội nghị Phongtennơblô (Pháp) giữa hai Chính phủ Việt Nam và Pháp thất bại

C.

Pháp gửi tối hậu thư cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

D.

Quân Pháp tiến hành thảm sát nhân dân Việt Nam ở Hàng Bún (Hà Nội)

Câu 31

Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật từ những  năm 40 của thế kỷ XX đến năm 2000? 

A.

Khoa học luôn đi trước và tồn tại độc lập với kỹ thuật

B.

Khoa học tham gia trực tiếp vàp sản xuất

C.

Tất cả các phát minh kỹ thuật đều khởi nguồn từ nước Mỹ 

D.

Tất cả phát minh kỹ thuật luôn đi trước mở đường cho khoa học

Câu 32

Nhận xét nào sau đây là đúng về điểm chung của trật tự thế giới theo hệ thống Véc-xai-Oasinhton và trật tự thế giới hai cực Ianta  

A.

Bảo đảm thực hiện quyền tự quyết của các dân tộc

B.

Hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa các nước có cùng chế độ chính trị

C.

Có sự phân cực rõ rệt giữa hai hệ thống chính trị xã hội khác nhau

D.

Chứng tỏ quan hệ quốc tế bị chi phối bởi các cường quốc 

Câu 33

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tiến trình khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Việt Nam trong năm 1945 ở Việt Nam?

A.

Giành chính quyền bộ phân tiến lên giành chính quyền toàn quốc  

B.

Giành chính quyền ở nông thôn rồi tiến về thành thị 

C.

Giành chính quyền ở thành thị rồi tỏa về  nông thôn 

D.

Giành chính quyền đồng thời ở cả hai địa bàn nông thôn và thành thị

Câu 34

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có điểm tương đồng?

A.

Đối tượng đấu tranh chủ yếu là giai cấp tư sản

B.

Làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống hoàn chỉnh

C.

Góp phần cổ vũ phong  trào cách mạng thế giới

D.

Nhiệm vụ chủ yếu là chống chế độ phong kiến giành chính quyền

Câu 35

Phong trào cách mạng (1930-1931) ở Việt Nam?

A.

Diễn ra trên quy mô lớn, có tính thống nhất cao 

B.

Có sự kể hơp đấu tranh công khai và bí mật hợp pháp bất hợp pháp

C.

Có mục tiêu đấu tranh đòi quyền lợi dân chủ

D.

Chỉ diễn trên các vùng nông thôn trên cả nước

Câu 36

Thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng ở Việt Nam ( 1945-1975) chứng tỏ kết quả đấu tranh ngoại giao? 

A.

Không thể góp phần làm thay  đổi so sánh lựu lượng trên chiến trường

B.

Có tác động trở lại các mặt trận quân sự và chính trị

C.

Luôn Phụ thuộc vào quan hệ và sự dàn xếp của các nước lớn

D.

Chỉ phản ánh kết quả của đấu tranh chính trị và quân sự 

Câu 37

Điểm khác nhau giữa “Việt Nam hóa chiến tranh” so với  “Chiến tranh đặc biệt” là gì?

A.

Hình thức chiến tranh thực dân mới của Mỹ

B.

Có sự phối hợp đáng kể cuả lực lượng chiến đấu Mỹ

C.

Dưới sự chỉ huy cuả hệ thống cố vấn quân sự Mỹ

D.

Sử dụng lực lượng chủ yếu là quân nguỵ

Câu 38

Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước ở Việt Nam (1975-1976)?

A.

Tạo điều kiện để tăng cường an ninh quốc phòng của đất nước

B.

Là điều kiện trực tiếp để Việt Nam gia nhập Liên Hợp quốc 

C.

Đánh dấu việc hoàn thành thống nhất các tổ chức chính trị độc lập

D.

Tạo điều kiện hoàn cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

Câu 39

Rút ra điểm nổi bật trong phong trào đấu tranh chính trị ở đô thị chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ”? 

A.

sự tham gia của đông đảo tín đồ Phật giáo và “đội quân tóc dài”

B.

sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, tín đồ Phật giáo

C.

kết quả các cuộc đấu tranh làm rung chuyển chính quyền Sài Gòn

D.

đấu tranh đòi Mĩ rút về nước, đòi tự do dân chủ

Câu 40

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là 

A.

Khắc phục hậu quả chiến tranh và ổn định tình hình chính trị, kinh tế

B.

Ổn định tình hình chính trị-xã hội ở miền Nam

C.

Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước

D.

Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán