Đề thi thử minh hoạ số 07 Kỳ thi THPT năm 2021 môn Giáo dục công dân

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 23/08/2021
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 23/08/2021
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 832 lượt xem Lượt thi 45 lượt thi

Câu 1

Vợ, chồng có hành vi nào dưới đây là vi phạm quyền bình đẳng trong quan hệ tài sản?

A.

Tự ý rút tiền tiết kiệm chung

B.

Tự thanh toán các khoản nợ

C.

Chuyển sang làm công việc mới

D.

Tích cực làm thêm ngoài giờ

Câu 2

Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ của cá nhân là

A.

tuân thủ pháp luật

B.

sử dụng pháp luật

C.

giáo dục pháp luật

D.

áp dụng pháp luật

Câu 3

Công chức, viên chức có hành vi xâm phạm quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật quy định phải

A.

chấm dứt quyền sáng tạo

B.

chịu trách nhiệm kỉ luật

C.

chuyển nhượng quyền nhân thân

D.

hủy bỏ mọi quan hệ dân sự

Câu 4

Theo quy định của pháp luật, người có hành vi xâm phạm quan hệ nhân thân thì phải

A.

thay đổi mọi quan điểm

B.

chịu khiếu nại vượt cấp

C.

chịu trách nhiệm dân sự

D.

hủy bỏ mọi thông tin

Câu 5

Theo quy định của pháp luật, công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội theo

A.

hương ước của thôn xóm

B.

nội quy của cơ quan

C.

quy định của pháp luật

D.

lợi nhuận của chính phủ

Câu 6

Vợ, chồng cùng bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp là thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ

A.

đơn phương

B.

nhân thân

C.

ủy thác

D.

định đoạt

Câu 7

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ giữa người sử dụng lao động và

A.

người lao động

B.

người đại diện

C.

chủ đầu tư

D.

chủ doanh nghiệp

Câu 8

Công dân được thực hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh khi tự do lựa chọn

A.

thời gian nộp thuế

B.

loại hình doanh nghiệp

C.

lãi suất định kì

D.

các nguồn thu nhập

Câu 9

Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát trừ trường hợp phạm tội

A.

quả tang

B.

nhiều lần

C.

cố ý

D.

vô ý

Câu 10

Không một ai dù ở cương vị nào có quyền bắt, giam, giữ người vì những lý do không chính đáng hoặc do nghi ngờ không có

A.

căn cứ

B.

cơ sở

C.

người làm chứng

D.

người nhìn thấy

Câu 11

Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước là thể hiện quyền

A.

tự do ngôn luận

B.

tự do phán xét

C.

chủ động đàm phán

D.

điều tra xã hội

Câu 12

Công dân không được thực hiện quyền bầu cử trong trường hợp đang

A.

điều trị bệnh nan y

B.

bị cách li y tế

C.

bị nghi ngờ phạm tội

D.

chấp hành án phạt tù

Câu 13

Công dân góp ý sửa đổi Hiến pháp là thể hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội ở phạm vi

A.

cơ sở

B.

cả nước

C.

khu vực

D.

vùng miền

Câu 14

Việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan tổ chức cá nhân nào gây thiệt hại cho nhà nước hoặc cơ quan tổ chức cá nhân là thực hiện quyền

A.

tố cáo

B.

khiếu nại

C.

áp giải

D.

phán quyết

Câu 15

Quyền học tập của công dân được thể hiện ở nội dung nào sau đây?

A.

Học tập không hạn chế

B.

Tự do nghiên cứu khoa học

C.

Hưởng trợ cấp xã hội

D.

Hoạt động sáng tạo nghệ thuật

Câu 16

Mọi công dân đều có quyền nghiên cứu khoa học công nghệ là thể hiện nội dung quyền

A.

tự định đoạt

B.

học tập

C.

sáng tạo

D.

được phát triển

Câu 17

Nhà nước hỗ trợ tài chính cho người nghèo xây nhà để định cư là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về

A.

quy hoạch khu dân cư tập trung

B.

phát triển các lĩnh vực xã hội

C.

giảm chi phí đầu tư cơ bản

D.

phát triển bền vững hệ sinh thái

Câu 18

Một trong những yếu tố cấu thành tư liệu lao động là

A.

kiến trúc thượng tầng

B.

đội ngũ nhân công

C.

cơ cấu kinh tế

D.

hệ thống bình chứa

Câu 19

Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua

A.

nhận định, đánh giá

B.

lưu thông tiền tệ

C.

trao đổi, mua - bán

D.

chính sách đầu tư

Câu 20

Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động

A.

của mỗi cá nhân

B.

xã hội cần thiết

C.

của một tập thể

D.

xã hội kiểu mẫu

Câu 21

Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì xác định tương ứng với giá cả và

A.

thu nhập xác định

B.

trình độ nhất định

C.

mẫu mã hàng hóa

D.

các loại hàng hóa

Câu 22

Công dân sử dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A.

Kinh doanh ngoại tệ

B.

Khai thác rừng trái phép

C.

Đăng kí kinh doanh

D.

Dùng mìn để đánh cá

Câu 23

Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A.

Phản biện mọi quan điểm trái chiều

B.

Tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả

C.

Tìm hiểu thông tin dịch bệnh

D.

Xây dựng nhà ở khi chưa được cấp phép

Câu 24

Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm hình sự khi

A.

từ chối nhận di sản thừa kế

B.

buôn bán vũ khí quân dụng

C.

không được đăng kí tạm trú

D.

tự ý lấn chiếm vỉa hè

Câu 25

Việc làm nào sau đây thể hiện bình đẳng về việc hưởng quyền của công dân trước pháp luật?

A.

Điều chỉnh nội dung hợp đồng

B.

Thỏa thuận hợp đồng lao động

C.

Quyết định lợi nhuận thường niên

D.

Quyết định lợi nhuận thường niên

Câu 26

Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi đủ căn cứ để khẳng định ở đó có

A.

hoạt động kinh tế

B.

mâu thuẫn vợ chồng

C.

phương tiện gây án

D.

bất đồng ý kiến

Câu 27

Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân chỉ được thực hiện theo

A.

quy định của pháp luật

B.

trào lưu của xã hội

C.

sở thích nhất thời

D.

tâm lí đám đông

Câu 28

Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc trong bầu cử?

A.

Phổ thông

B.

Bình đẳng

C.

Gián tiếp

D.

Bỏ phiếu kín

Câu 29

Công dân được thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây?

A.

Phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà

B.

Chứng kiến việc vận chuyển ma túy

C.

Nhận quyết định tăng lương trước thời hạn

D.

Nhận quyết định đền bù chưa thỏa đáng

Câu 30

Nội dung quyền được phát triển không thể hiện ở việc công dân

A.

được cung cấp thông tin

B.

tự do kinh doanh ngoại tệ

C.

được chăm sóc sức khỏe

D.

tham gia hoạt động văn hóa

Câu 31

Một giáo viên là chị H viết bài chia sẻ kinh nghiệm về cách sử dụng khẩu trang để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Chị H đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A.

Tuyên truyền pháp luật

B.

Thi hành pháp luật

C.

Áp dụng pháp luật

D.

Sử dụng pháp luật

Câu 32

Anh H cán bộ Sở X đã làm giả hồ sơ để chiếm đoạt 1 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước. Anh H đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A.

Hình sự và kỉ luật

B.

Hành chính và kỉ luật

C.

Dân sự và kỉ luật

D.

Hành chính và dân sự

Câu 33

Là bạn thân của nhau cùng công tác tại Sở X, anh H bảo vệ đã nhiều lần tự ý mở cổng cho anh N nhân viên hành chính ra ngoài giải quyết việc riêng. Bảo vệ H và anh N đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A.

Dân sự

B.

Hành chính

C.

Hình sự

D.

Kỉ luật

Câu 34

Vợ anh S là chị H giấu chồng rút toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để kinh doanh cùng bạn nhưng bị thua lỗ. Phát hiện sự việc, anh S đã đánh đập và ép vợ đến làm việc tại xưởng mộc do anh làm quản lí mặc dù chị không đồng ý. Chị H và anh S cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A.

Hợp tác và đầu tư

B.

Hôn nhân và gia đình

C.

Lao động và công vụ

D.

Sản xuất và kinh doanh

Câu 35

Sau khi tiếp cận được một số bí quyết kinh doanh từ công ty Z, chị N đã tìm cách hợp pháp hóa hồ sơ rồi tự mở cơ sở riêng dưới danh nghĩa của công ty này. Chị N đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A.

Tự chủ đăng kí kinh doanh

B.

Phổ biến quy trình kĩ thuật

C.

Chủ động liên doanh, liên kết

D.

Độc lập tham gia đàm phán

Câu 36

Nhiều lần ngăn cản chị Y con gái chia tay với anh N là đối tượng nghiện ma túy bất thành, ông X bắt con giam tại phòng riêng. Hai ngày sau, khi bà V vợ ông X đi công tác về can thiệp thì ông X mới chịu thả chị Y. Ông X vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Bất khả xâm phạm về danh tính

B.

Bất khả xâm phạm về thân thể

C.

Được pháp luật bảo vệ tài sản cá nhân

D.

Được pháp luật bảo vệ bí mật đời tư

Câu 37

Phát hiện cán bộ xã X là ông Q làm giả giấy tờ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền quỹ xây nhà tình nghĩa của xã, ông D làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Lãnh đạo cơ quan chức năng là anh V phân công anh N đến xã X xác minh thông tin đơn tố cáo này. Muốn giúp chồng thoát tội, vợ ông Q là bà B đưa 50 triệu đồng nhằm hối lộ anh N nhưng bị anh N từ chối. Sau đó, anh N kết luận nội dung đơn tố cáo của ông D là đúng sự thật. Những ai sau đây đã thi hành pháp luật?

A.

Ông D, anh V và bà B

B.

Ông D, anh N và anh V

C.

Anh V, anh N và bà B

D.

Ông D, ông Q và anh V

Câu 38

Anh K là nhân viên sở X chở bạn gái trên xe mô tô đi ngược đường một chiều thì va chạm với anh S là công nhân đi cùng chiều. Thấy anh G là người đi đường lấy điện thoại ra quay video, anh K và anh S bỏ đi. Khi quay lại, anh G vẫn chưa rời đi nên anh K và anh S đã to tiếng dẫn đến xô xát rồi cả hai anh đập phá xe máy của anh G. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm dân sự vừa phải chịu trách nhiệm hành chính?

A.

Anh K, bạn gái anh K và anh S

B.

Anh K và anh S

C.

Anh K, anh S và anh G

D.

Anh G và bạn gái anh K.

Câu 39

Vì có tình cảm riêng với chị K nên Giám đốc S tự ý bổ nhiệm chị lên chức trưởng phòng. Cho rằng mình chưa phù hợp với chức vụ này, chị K từ chối nhưng không được ông S chấp nhận. Biết chuyện, anh U cấp dưới của ông S gặp vợ ông S bịa chuyện chị K và ông S có quan hệ trai gái với nhau và ép ông S phải thăng chức cho mình. Những ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A.

Anh U và ông S

B.

Anh U và chị K

C.

Anh U, ông S và chị K

D.

Anh U và vợ chồng ông S

Câu 40

Bắt quả tang anh M vận chuyển trái phép động vật quý hiếm, anh B là cán bộ chức năng đã lập biên bản tịch thu tang vật. Anh M quyết liệt chống đối nên anh B đẩy anh M ngã gãy chân. Để trả thù, ông T bố anh M thuê anh K bắt cóc cháu N con gái anh B. Vì bị nhốt và bỏ đói trong nhà kho của anh K suốt hai ngày, cháu N bị đau phải nhập viện. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A.

Ông T và anh K

B.

Anh M và ông T

C.

Anh M và anh K

D.

Ông T, anh M và anh B

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán