Đề thi thử minh hoạ số 08 Kỳ thi THPT năm 2021 môn Giáo dục công dân

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 29/08/2021
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 29/08/2021
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 797 lượt xem Lượt thi 38 lượt thi

Câu 1

Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình làm những gì mà pháp luật

A.

yêu cầu

B.

quy định

C.

cho phép

D.

bắt buộc

Câu 2

Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc

A.

quản lí nhà nước

B.

quản lí thông tin

C.

xử lí truyền thông

D.

xử lí tình huống

Câu 3

Theo quy định của pháp luật, người có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm thì phải

A.

hủy bỏ đơn tố cáo

B.

chịu khiếu nại vượt cấp

C.

chịu trách nhiệm hình sự

D.

hủy bỏ mọi thông tin

Câu 4

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí có nghĩa là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều bị xử lí theo

A.

nguyên tắc của tố tụng

B.

thủ tục của hòa giải

C.

quy định của pháp luật

D.

nội quy của cơ quan

Câu 5

Theo quy định của pháp luật, vợ, chồng đều có quyền

A.

có tài sản riêng

B.

bí mật của nhau

C.

sử dụng bạo lực

D.

bỏ phiếu bầu cho nhau

Câu 6

Người lao động có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao được nhà nước ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để

A.

chia đều mọi nguồn thu nhập

B.

điều chỉnh quá trình lạm phát

C.

phát huy tài năng

D.

triệt tiêu cạnh canh

Câu 7

Mọi doanh nghiệp đều phải tuân thủ việc bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên là thể hiện bình đẳng trong thực hiện

A.

nghĩa vụ kinh doanh

B.

quyền kinh doanh

C.

xóa bỏ độc quyền

D.

hợp đồng lao động

Câu 8

Việc cá nhân, cơ quan có thẩm quyền giam, giữ người vi phạm pháp luật quá thời gian quy định là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về

A.

thân thể của công dân

B.

tính mạng, sức khỏe

C.

danh dự, nhân phẩm

D.

đời tư của cá nhân

Câu 9

Pháp luật nước ta quy định, công dân không được

A.

xâm phạm danh dự người khác

B.

cung cấp chứng cứ vụ án

C.

tự chủ đăng ký kinh doanh

D.

thẳng thắn đấu tranh phê bình

Câu 10

Theo quy định của pháp luật, trường hợp nào dưới đây thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân?

A.

Biểu quyết công khai trong hội nghị

B.

Đóng góp ý kiến trong cuộc họp

C.

Bác bỏ mọi ý tưởng sáng tạo

D.

Áp đặt quan điểm của cá nhân

Câu 11

Một trong những nguyên tắc của bầu cử là

A.

gián tiếp

B.

công khai

C.

phổ biến

D.

trực tiếp

Câu 12

Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện là

A.

kế hoạch sử dụng đất đai

B.

kiểm tra đạo đức của cán bộ xã

C.

xây dựng quy ước, hương ước

D.

đường lối, chủ trương, chính sách

Câu 13

Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân bị xâm phạm là mục đích của

A.

tố cáo

B.

đền bù thiệt hại

C.

khiếu nại

D.

chấp hành án

Câu 14

Theo quy định của pháp luật, nội dung quyền học tập thể hiện ở việc mọi công dân đều được

A.

học chương trình thực nghiệm

B.

hưởng học bổng chính phủ

C.

học bất cứ ngành, nghề nào

D.

hưởng trợ cấp khó khăn

Câu 15

Công dân đưa ra các phát minh sáng chế, sáng kiến cải tiến kĩ thuật là thể hiện nội dung của quyền

A.

sáng tạo

B.

học tập

C.

phát triển

D.

thông tin

Câu 16

Một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội là

A.

Một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội là

B.

hạn chế chảy máu chất xám

C.

phòng, chống tệ nạn xã hội

D.

kìm hãm tỉ lệ lạm phát

Câu 17

Trong quá trình sản xuất, một trong những yếu tố của tư liệu lao động là

A.

kiến trúc thượng tầng

B.

đội ngũ nhân công

C.

cơ cấu kinh tế

D.

công cụ lao động

Câu 18

Khi trao đổi hàng hoá vượt ra khỏi biên giới Quốc gia thì tiền tệ làm chức năng

A.

phương tiện lưu thông

B.

phương tiện thanh toán

C.

tiền tệ thế giới

D.

thước đo giá trị

Câu 19

Theo quy luật giá trị, những người có điều kiện sản xuất thuận lợi, có trình độ kiến thức cao, trang bị kỹ thuật tốt nên hao phí lao động cá biệt thấp hơn hao phí lao động xã hội cần thiết, nhờ đó

A.

xóa bỏ lợi nhuận

B.

dẫn đến khủng hoảng

C.

triệt tiêu khủng hoảng

D.

giàu lên nhanh chóng

Câu 20

Trên thị trường, khi cung giảm sẽ làm cho giá cả tăng và cầu

A.

tăng

B.

không còn

C.

giảm

D.

đứng im

Câu 21

Người đang điều khiển xe máy mà sử dụng điện thoại là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A.

Tuân thủ pháp luật

B.

Thi hành pháp luật

C.

Áp dụng pháp luật

D.

Sử dụng pháp luật

Câu 22

Công dân đủ năng lực theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A.

Chủ động thay đổi nơi cư trú

B.

Đề xuất chuyển đổi ngành nghề kinh doanh

C.

Tuyên truyền công tác xã hội

D.

Xâm phạm bí mật đời tư người khác

Câu 23

Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm hình sự khi thực hiện hành vi nào dưới đây?

A.

Tổ chức buôn bán ma túy

B.

Tự ý điều chỉnh hợp đồng

C.

Từ chối hoạt động tình nguyện

D.

Từ chối hội thao liên ngành

Câu 24

Bình đẳng về việc thực hiện nghĩa vụ trước pháp luật là mọi công dân khi tham gia quan hệ lao động đều phải

A.

trích quỹ bảo trợ xã hội

B.

công khai chiến lược kinh doanh

C.

tuân thủ nội dung hợp đồng

D.

tạo việc làm cho người nghèo

Câu 25

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A.

Tuân thủ quy định về quốc phòng, an ninh

B.

Kiểm soát ngân sách quốc gia

C.

Trợ giá cho vùng đặc biệt khó khăn

D.

Đồng loạt nâng cấp sản phẩm

Câu 26

Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của công dân được tiến hành khi phát hiện ở đó có

A.

sự kiện truyền thông

B.

lưu giữ thông tin nội bộ

C.

công cụ, phương tiện gây án

D.

hoạt động tình nguyện

Câu 27

Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín không vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện tín khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A.

Phát tán công văn gửi nhầm địa chỉ

B.

Phát tán công văn gửi nhầm địa chỉ

C.

Chia sẻ điện tín của khách hàng

D.

Công khai giá cước viễn thông

Câu 28

Cử tri bàn và thống nhất với nhau về sự lựa chọn đại biểu là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A.

Phổ thông

B.

Trực tiếp

C.

Bỏ phiếu kín

D.

Bình đẳng

Câu 29

Theo quy định của pháp luật, công dân cần sử dụng quyền tố cáo khi phát hiện người nào đó đang

A.

bảo tồn nguồn gen quý hiếm

B.

trồng cây thuốc phiện

C.

học tập trực tuyến

D.

thực hiện giãn cách xã hội

Câu 30

Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?

A.

Đăng kí sở hữu trí tuệ

B.

Bồi dưỡng để phát triển tài năng

C.

Được nghỉ ngơi, vui chơi giải trí

D.

Hưởng đời sống vật chất đầy đủ

Câu 31

Sau khi tốt nghiệp Đại học Y dược, chị H đăng kí kinh doanh thuốc tân dược, Chị H đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A.

Thực thi pháp luật

B.

Áp dụng pháp luật

C.

Cải tạo pháp luật

D.

Sử dụng pháp luật

Câu 32

Ông Q không thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng kinh tế với một công ty. Ông Q vi phạm pháp luật nào sau đây?

A.

Kỉ luật

B.

Hành chính

C.

Dân sự

D.

Hình sự

Câu 33

Bà Q một tiểu thương nhỏ đã lấn chiếm lòng đường để bán hàng gây cản trở người đi bộ. Khi bị ông P trưởng đoàn kiểm tra liên ngành nhắc nhở, bà Q lớn tiếng xúc phạm và xô ông P ngã chấn thương sọ não. Bà Q đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A.

Dân sự và kỉ luật

B.

Kỉ luật và hành chính

C.

Dân sự và hình sự

D.

Hành chính và hình sự

Câu 34

Anh N ép buộc vợ phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình nên vợ chồng anh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Anh N đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?

A.

Huyết thống

B.

Nhân thân

C.

Phụ thuộc

D.

Tài sản

Câu 35

Ông Q có con trai vừa tốt nghiệp đại học và xin được việc làm phù hợp, ông đã tự ý dùng tiền của gia đình mua xe ô tô cho con. Ông Q đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào sau đây?

A.

Tinh thần

B.

Nghĩa vụ

C.

Tài sản

D.

Việc làm

Câu 36

Quá hạn trả nợ theo hợp đồng vay tiền trước đó, anh H vẫn không thanh toán cho anh Q. Phát hiện cháu Y con anh H đi một mình, anh Q bắt và giữ cháu Y tại nhà kho gia đình để gây áp lực buộc anh H phải trả nợ. Một ngày sau, phát hiện sự việc, anh H mang theo hung khí đến nhà anh Q đe dọa thì mới được anh Q thả cháu Y. Anh Q vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Bất khả xâm phạm về danh tính

B.

Bất khả xâm phạm về thân thể

C.

Được pháp luật bảo vệ tài sản cá nhân

D.

Được pháp luật bảo vệ bí mật đời tư

Câu 37

Chị V kinh doanh mỹ phẩm nhưng bán thêm thực phẩm chức năng giả. Để mua chuộc đoàn thanh tra liên ngành, chị V nhờ chị H đưa 30 triệu đồng cho trưởng đoàn thanh tra là ông Q nhưng bị ông Q từ chối và lập biên bản xử phạt chị V. Gặp chị H ở siêu thị, chị V đòi lại tiền thì giữa hai chị đã xảy ra xô xát. Con chị H cùng đi siêu thị với mẹ đã gọi điện báo công an phường. Sau khi xác minh, Trưởng công an phường là ông D lập biên bản xử phạt chị V và chị H về hành vi gây rối trật tự công cộng. Những ai sau đây không tuân thủ pháp luật?

A.

Chị H và chị V

B.

Ông D, con chị H và ông Q

C.

Ông D, ông Q và chị V

D.

Ông Q và chị V

Câu 38

Trong giờ hành chính tại Doanh nghiệp nhà nước X, ông Q bảo vệ cùng anh P là nhân viên hành chính rời khỏi cơ quan ngồi đánh bài ăn tiền với anh S và anh V làm nghề tự do tại quán nước Z. Do mâu thuẫn, anh S đánh ông Q phải nhập viện điều trị dài ngày. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm kỉ luật?

A.

Ông Q, anh P và anh S

B.

Ông Q và anh S

C.

Ông Q và anh P

D.

Ông Q, anh S, anh V và anh P

Câu 39

Ông A là Giám đốc một công ty nhà nước đã tự bổ nhiệm cháu trai là anh H lên chức Trưởng phòng nhân sự của công ty. Biết chuyện, anh Q ép Giám đốc phải thăng chức cho mình nếu không sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. Vô tình chị M nghe được cuộc trao đổi giữa anh Q và Giám đốc A nên lén ghi âm và đe dọa tống tiền anh A. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A.

Giám đốc A, anh Q và chị M

B.

Anh H, chị M và anh Q

C.

Giám đốc A và chị M

D.

Giám đốc A và anh Q

Câu 40

Nhận được tin báo nghi chị H đang dụ dỗ để bắt cóc cháu M, ông Q Chủ tịch xã vội đi công tác nên đã yêu cầu anh V công an viên tìm hiểu thông tin này. Anh V bắt và nhốt chị H tại ủy ban xã hai ngày. Để ép anh V thả vợ mình, anh N là chồng chị H đón đường khống chế, đưa cụ A mẹ anh V về nhà mình giam giữ ba ngày. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A.

Anh V và anh N

B.

Ông Q, anh V và anh N

C.

Ông Q và anh V

D.

Anh N, ông Q và anh V

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán