Đề thi thử minh hoạ số 12 Kỳ thi THPT năm 2021 môn Lịch sử

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 15/09/2021
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 15/09/2021
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 136 lượt xem Lượt thi 7 lượt thi

Câu 1

Nhận xét nào dưới đây về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là không đúng?

A.

Đây là cuộc cách mạng có tính chất nhân dân sâu sắc

B.

Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân tộc điển hình

C.

Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân chủ điển hình

D.

Đây là cuộc cách mạng có tính chất bạo lực rõ nét

Câu 2

Năm 1965, Mỹ bất đầu tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam Việt Nam khi đang

A.

ở thế chủ động chiến lược

B.

bị mất ưu thế về hỏa lực

C.

bị thất bại trên chiến trường

D.

bị mất ưu thế về binh lực

Câu 3

Vì sao toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, một thực tế không thể đảo ngược?

A.

Kết quả của việc mở rộng các tổ chức liên kết quốc tế

B.

Kết quả của việc thống nhất thị trường giữa các nước đang phá triển

C.

Hệ quả cùa việc mở rộng quan hệ thương mại giữa các cường quốc

D.

Hệ quả của cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện đại

Câu 4

Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945 được tổ chức tại đâu?

A.

Oa-sinh-tơn (Mĩ)

B.

Pốt-xđam (Đức)

C.

Ianta (Liên Xô)

D.

Luân Đôn (Anh)

Câu 5

Nét nổi bật của tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

A.

Chính trị - xã hội ổn định, kinh tế phát triển

B.

Các đế quốc bên ngoài đua nhau chống phá

C.

Tình trạng hai chính quyền song song tồn tại

D.

Nhân dân bắt tay ngay vào xây dựng chế độ mới

Câu 6

Bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự thất bại của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là gì?

A.

Đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện nhiệm vụ chống Pháp và tay sai

B.

Chú trọng nhiệm vụ giành ruộng đất cho nông dân

C.

Xác định giai cấp lãnh đạo và đưa ra đường lối đấu tranh đúng đắn

D.

Kết hợp đồng thời nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến

Câu 7

Sau khi Liên Xô tan rã (tháng 12/1991), Liên bang Nga

A.

là quốc gia duy nhất trong Liên bang Xô tiếp tục duy trì chế độ xã hội chủ nghĩa

B.

tiếp tục thực hiện cải tổ nhằm cứu vãn sự tồn tại của chế độ xã hội chủ nghĩa

C.

là “quốc gia kế tục Liên Xô” trong các quan hệ quốc tế

D.

là quốc gia kế tục Liên Xô và trở thành trụ cột của phe XHCN

Câu 8

Sự kiện nào sau đây đã đưa chế độ xã hội chủ nghĩa từ phạm vi châu Âu sang châu Á:

A.

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (1949)

B.

Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa đất nước

C.

Cách mạng tháng Tám thành công ở Việt Nam.(1945)

D.

Lào, Việt Nam ,Indonexia giành được độc lập (1945)

Câu 9

Việc gia nhập ASEAN đã đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội lớn để thực hiện mục tiêu đổi mới đất nước, ngoại trừ việc

A.

mở rộng, trao đổi và giao lưu văn hóa với bên ngoài

B.

thu hút nguồn vốn đầu tư của nước ngoài để phát triển kinh tế

C.

nền kinh tế bị cạnh tranh khốc liệt, bản sắc văn hóa có nguy cơ bị xói mòn

D.

hội nhập, học hỏi và tiếp thu được nhiều thành tựu khoa học - kĩ thuật từ bên ngoài

Câu 10

Năm 1945, những quốc gia nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập?

A.

Việt Nam, Lào, Mianma

B.

Lào, Mianma, Campuchia

C.

Inđônêxia, Việt Nam, Philíppin

D.

Inđônêxia, Việt Nam, Lào

Câu 11

Sự sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã ở châu Phi được đánh dấu bởi sự kiện

A.

17 nước châu Phi tuyên bố giành được độc lập vào năm 1960

B.

cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân Angiêri giành thắng lợi (1962)

C.

Môdămbích và Ănggôla giành được độc lập từ tay Bồ Đào Nha (1975)

D.

Nenxơn Manđêla trở thảnh Tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi (1994)

Câu 12

Việc mở rộng thành viên của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra lâu dài và đầy trở ngại do

A.

tác động của cuộc Chiến tranh Lạnh và vấn đề Campuchia đã đẩy các nước xa nhau

B.

nguyên tắc hoạt động của ASEAN không phù hợp với một số nước

C.

sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo giữa các quốc gia dân tộc

D.

các nước thực hiện những chiến lược phát triển kinh tế khác nhau

Câu 13

Những học thuyết nào đánh dấu sự “trở về” châu Á trong đường lối ngoại giao của Nhật Bản từ những năm 70 của thế kỉ XX?

A.

Phucưđa và Kaiphu

B.

Phucưđa và Kaiyo

C.

Miyadaoa và Hasimôtô

D.

Kaiphu và Hasimôtô

Câu 14

Nguyên nhân quan trọng nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A.

Mĩ thu được nhiều lợi nhuận từ việc buôn bán vũ khí

B.

Mĩ có trình độ tập trung sản xuất và tư bản rất cao

C.

Mĩ có lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên, thiên nhiên phong phú

D.

Mĩ áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật vào trong sản xuất

Câu 15

Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc (1989) và trật tự thế giới hai cực Ianta sụp đổ (1991) chính sách đối ngoại của Mĩ là

A.

Thiết lập trật tự thế giới “đơn cực“ do Mĩ là siêu cường duy nhất lãnh đạo

B.

Từ bỏ tham vọng làm bá chủ thế giới, chuyển sang chiến lược chống khủng bố

C.

Tiếp tục thực hiện chính sách ngăn chặn, xoá bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới

D.

Ủng hộ trật tự đa cực, nhiều trung tâm đang hình thành trên thế giới

Câu 16

Sự ra đời của NATO và Hiệp ước Vácsava có ý nghĩa như thế nào đến quan hệ quốc tế những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.

Đánh dấu sự phát triển vượt bậc của hai cường quốc về quân sự

B.

Chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa hai cường quốc

C.

Mở màn cho sự xác lập của hàng loạt các tổ chức quân sự trên thế giới những năm sau đó

D.

Đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe và chiến tranh lạnh

Câu 17

Năm 1923, một số địa chủ và tư sản Việt Nam đã tổ chức phong trào đấu tranh nào dưới đây?

A.

Tẩy chay tư sản Hoa Kiều

B.

“Chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa”

C.

Chống độc quyền cảng Sài Gòn

D.

Đòi nhà cầm quyền Pháp trả tự do cho Phan Bội Châu

Câu 18

Năm 1925, tác phẩm nào dưới đây của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản ở Pháp?

A.

“Bản án chế độ thực dân Pháp”

B.

“Nhật kí trong tù”

C.

“Đường Kách mệnh”

D.

“Bản yêu sách của nhân dân An Nam”

Câu 19

Năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã phân hóa thành hai tổ chức cộng sản nào dưới đây?

A.

Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng

B.

Tân Việt Cách mạng đảng và Đông Dương Cộng sản đảng

C.

Đông Dương Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn

D.

Đông Dương Cộng sản liên đoàn và An Nam Cộng sản đảng

Câu 20

Vì sao nói: cuộc đấu tranh của công nhân xưởng máy Ba Son (tháng 8/1925) đánh dấu bước ngoặt của phong trào công nhân Việt Nam?

A.

Có mục tiêu kinh tế rõ rang, tinh thần quyết liệt, có quy mô rộng lớn

B.

Đấu tranh có tổ chức, có mục tiêu chính trị, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế

C.

Quy mô rộng lớn, buộc Pháp phải nhượng bộ mọi yêu sách về kinh tế

D.

Đấu tranh quyết liệt, có tổ chức dưới sự lãnh đạo của Công hội đỏ

Câu 21

Hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thể hiện sự phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam và góp phần làm cho khuynh hướng cách mạng vô sản thắng thế vì

A.

luôn chú trọng bạo lực cách mạng, ám sát những tên thực dân đầu sỏ

B.

luôn chú trong cộng tác tuyên truyền, huấn luyện, giác ngộ quần chúng cách mạng

C.

có sự thay đổi mục tiêu và khẩu hiệu đấu tranh phù hợp với tình hình trong nước

D.

đào tạo được một đội ngũ đông đảo cán bộ cách mạng hoạt động trong và ngoài nước

Câu 22

Mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn giữa

A.

nông dân với địa chủ phong kiến

B.

nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai

C.

công dân với tư bản mại bản

D.

công dân với tư bản mại bản

Câu 23

Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới chuển sang xu thế nào?

A.

Tiếp tục thỏa hiệp, và mở rộng liên kết

B.

Thỏa hiệp, nhân nhượng và kiềm chế đối đầu

C.

Hòa hoãn, cạnh tranh và tránh mọi xung độ

D.

Hòa dịu, đối thoại và hợp tác phát triển

Câu 24

Một trong những điểm khác nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh( 1975) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam là về?

A.

Sự huy động cao nhất lực lượng

B.

Kết cục quân sự

C.

Mục tiêu tấn công

D.

Quyết tâm giành thắng lợi

Câu 25

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất,cùng với thực dân Pháp lực lượng xã hội nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam

A.

Đại địa chủ và tư sản mại bản

B.

Tiểu địa chủ và tư sản mại bản

C.

Trung địa chủ và tư sản mại bản

D.

Đại địa chủ và trung địa chủ

Câu 26

Ngay sau khi ra đời bao nhiêu ngày , Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã đánh thắng ở Phay Khắt và Nà Ngần

A.

Hai ngày sau khi ra đời

B.

Ba ngày sau khi ra đời.

C.

Bốn ngày sau khi ra đời

D.

Năm ngày sau khi ra đời

Câu 27

Hội nghị Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7/1936) đã xác định phương pháp đấu tranh của cách mạng là kết hợp các hình thức đấu tranh

A.

Công khai và bí mật, hợp tác và bất hợp tác

B.

Công khai và bí mật, hợp tác và bất hợp tác

C.

Công khai và bí mật bất hợp tác

D.

Công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp

Câu 28

Cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động 1-5-1930 có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

A.

Lần đầu tiên, nông dân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động và thể hiện tình đoàn kết với nông nhân thế giới

B.

Thể hiện phong trào đạt đến đỉnh cao, tinh thần đoàn kết quốc tế dân chủ tư sản

C.

Đánh dấu bước ngoặt của phong trào cách mạng

D.

Lần đầu tiên có sự lãnh đạo của Đông Dương Cộng Sản Đảng, tinh thần yêu lao động của công nhân thế giới

Câu 29

Năm 1938, Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương được đổi thành

A.

Mặt trận dân chủ Đông Dương

B.

Mặt trận dân tộc Đông Dương

C.

Mặt trận phản đế Đông Dương

D.

Mặt trận Nhân dân Đông Duong

Câu 30

Nội dung nào là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931?

A.

Đông Dương Cộng Sản Đảng ra đời kịp thời lãnh đạo cách mạng đánh đuổi Đế Quốc Pháp

B.

Đảng Cộng Sản Đông Dương ra đời kịp thời lãnh đạo cách mạng đấu tranh lật đổ chế độ phong kiến

C.

Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đã đánh đổ chế độ phong Kiến và Đế Quốc Pháp

D.

Ðảng cộng sản Việt Nam ra đời đã kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh

Câu 31

"Thời cơ ngàn năm có một" trong Cách mạng tháng Tám diễn ra trong thời gian nào?

A.

Từ khi Mĩ ném bom nguyên tử xuống Hi rô si ma và Na ga xa ki của Nhật đến khi Nhật đầu hàng

B.

Từ khi Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng quân Đồng Minh đến khi quân Đồng Minh vào Việt Nam

C.

Sau khi Nhật đầu hàng Việt Minh minh đến trước khi quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật

D.

Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật

Câu 32

Điểm mới của hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng

5-1941 so với hội nghị tháng 11-1939 là

A.

Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc của nhân dân Đông Dương, chống đế quốc và phong kiến

B.

Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương

C.

Đưa vấn đề dân tộc lên hàng đầu, tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức

D.

Thành lập Mặt trận Việt Nam Đồng Minh hội và Cứu Quốc quân chuẩn bị khởi nghĩa

Câu 33

Mặt trận “Việt Nam độc lập Đồng minh” thành lập năm 1941 vừa thể hiện nhiệm vụ cách mạng trong nước vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc tế vì

A.

tập hợp lực lượng cả dân tộc, thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc

B.

nguyện đứng về phía phe Đồng minh chống phát xít để giành độc lập

C.

tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất để tập trung vào vấn đề dân tộc

D.

giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương

Câu 34

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, điều kiện khách quan nào có lợi cho phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở châu Phi

A.

Sự viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa

B.

Sự giúp đỡ trực tiếp của Liên Xô

C.

Sự xác lập của trật tự hai cực Ianta

D.

Sự suy yếu của các nước đế quốc Anh và Pháp

Câu 35

Vì sao Hội Nghị Ban chấp hành Trung Ương Đảng cộng Sản Đông Dương( 11-1939) quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu

A.

Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc và tay sai phát triển gay gắt

B.

Nước Pháp bị Đức chiếm đóng làm cho quân Pháp ở Đông Dương suy yếu

C.

Quân phiệt Nhật hoàn Thành xâm lược và thống trị nhân dân Đông Dương

D.

Nhân Dân Việt Nam phải chịu hai tầng áp bức, bóc lột của Pháp và Nhật

Câu 36

Nội dung nào dưới đây thể hiện quan hệ Việt Nam với Pháp từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946?

A.

Hòa hoãn tránh xung đột

B.

Thương lượng để chấm dứt xung đột

C.

Đối đầu trực tiếp về quân sự

D.

Vừa đánh vừa đàm phán

Câu 37

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam( đầu năm 1930) và Luận Cương Chính trị của Đảng cộng sản Đông Dương ( 10-1930) đều xác định?

A.

Tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ độc lâp dân tộc và cách mạng ruộng đất

B.

Đảng cộng sản Đông Dương giữ vai trò lãnh đạo cách mạng

C.

Nhiệm vụ của cách mạng là xóa bỏ ách thống trị của Chủ nghĩa đế quốc

D.

Lực lượng của cách mạng tư sản dân quyền bao gồm toàn dân tộc

Câu 38

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, yêu cầu bức thiết của giai cấp nông dân ở Việt Nam trong bối cảnh bị mất nước là?

A.

Độc lập dân tộc

B.

Các quyền dân chủ kinh tế

C.

Đòi Ruộng đất

D.

Đấu tranh hòa bình

Câu 39

Nhận xét nào dưới đây không đúng về cuộc cách mạng tháng Tám ở Việt Nam?

A.

Đây là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang

B.

Đây là cuộc cách mạng diễn ra nhanh, gọn, ít đổ máu bằng phương pháp hòa bình

C.

Đây là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị

D.

Đây là cuộc cách mạng đi từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa

Câu 40

Nội dung nào dưới đây là sự khái quát về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX

A.

Giúp đỡ kinh tế cho các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa

B.

Chống lại âm mưu gây chiến tranh của các thế lực thù địch

C.

Bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào cách mạng trên thế giới

D.

Trung lập tích cực, ủng hộ phong trào cách mạng ở Châu Á

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán