Đề thi thử minh hoạ số 28 Kỳ thi THPT năm 2021 môn Lịch sử

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 07/10/2021
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 07/10/2021
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 179 lượt xem Lượt thi 11 lượt thi

Câu 1

Xu thế toàn cầu hoá trên thế giới là hệ quả của

A.

Sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế.

B.

Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ. 

C.

Sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia

D.

Quá trình thống nhất thị trường thế giới

Câu 2

Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 ở Đông Dương trong hoàn cảnh

A.

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, nước Pháp bị thiệt hại nặng nề

B.

Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu

C.

Sau khi cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất kết thúc

D.

Chiến tranh thế giới thứ nhất đang trong giai đoạn quyết liệt

Câu 3

Những giai cấp trong xã hội Việt Nam có từ trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Thực dân Pháp là 

A.

nông dân, địa chủ phong kiến, công nhân. 

B.

nông dân, địa chủ phong kiến. 

C.

nông dân, địa chủ phong kiến, tiểu tư sản 

D.

nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản dân tộc 

Câu 4

Xu thế hòa hoãn Đông - Tây bắt đầu xuất hiện vào khoảng thời gian nào? 

A.

Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt. 

B.

Đầu những năm 70 của thế kỉ XX. 

C.

Giữa những năm 70 của thế kỉ XX. 

D.

Cuối những năm 70 của thế kỉ XX. 

Câu 5

Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc Dân đảng là

A.

địa bàn hoạt động

B.

thành phần tham gia

C.

phương pháp và hình thức đấu tranh

D.

khuynh hướng cách mạng

Câu 6

Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Mĩ Latinh được mệnh danh là

A.

 "Lục địa bùng cháy".

B.

 "Lục địa mới trỗi dậy".

C.

 "Đại lục mới trỗi dậy".

D.

 "Lục địa ngủ kĩ".

Câu 7

Những sự kiện nào trên thế giới có ảnh hưởng lớn đến cách mạng Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới nhất?

A.

Sự thành công của cách mạng tháng Mười Nga ( 11-1917).

B.

Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (6-1919).

C.

Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua của Đảng xã hội Pháp (12-1920).

D.

Nước Pháp bị khủng hoảng kinh tế.

Câu 8

Cơ quan nào của Liên hợp quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới?

A.

Đại hội đồng

B.

Hội đồng Bảo an

C.

Tòa án Quốc tế

D.

Ban Thư kí

Câu 9

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, dựa vào sức mạnh vượt trội về kinh tế - quân sự, chính phủ Mĩ đã đề ra và thực hiện

A.

chiến lược “Phản ứng linh hoạt”

B.

Chiến tranh Lạnh

C.

chiến lược “Cam kết và mở rộng”

D.

chiến lược toàn cầu

Câu 10

Sau khi Liên Xô tan rã (tháng 12/1991), Liên bang Nga

A.

là quốc gia duy nhất trong Liên bang Xô tiếp tục duy trì chế độ xã hội chủ nghĩa

B.

tiếp tục thực hiện cải tổ nhằm cứu vãn sự tồn tại của chế độ xã hội chủ nghĩa

C.

là “quốc gia kế tục Liên Xô” trong các quan hệ quốc tế

D.

là quốc gia kế tục Liên Xô và trở thành trụ cột của phe XHCN

Câu 11

Việc gia nhập ASEAN đã đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội lớn để thực hiện mục tiêu đổi mới đất nước, ngoại trừ việc

A.

mở rộng, trao đổi và giao lưu văn hóa với bên ngoài

B.

thu hút nguồn vốn đầu tư của nước ngoài để phát triển kinh tế

C.

nền kinh tế bị cạnh tranh khốc liệt, bản sắc văn hóa có nguy cơ bị xói mòn

D.

hội nhập, học hỏi và tiếp thu được nhiều thành tựu khoa học - kĩ thuật từ bên ngoài

Câu 12

Năm 1945, những quốc gia nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập?

A.

Việt Nam, Lào, Mianma

B.

Lào, Mianma, Campuchia

C.

Inđônêxia, Việt Nam, Philíppin

D.

Inđônêxia, Việt Nam, Lào

Câu 13

Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm kiêm chủ bút của

A.

Báo Sự thật 

B.

Báo Người cùng khổ 

C.

Báo Nhân đạo 

D.

Báo Thanh niên 

Câu 14

Điểm tương đồng trong công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc với công cuộc cải tổ của Liên Xô là gì? 

A.

Củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

B.

Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, tiến hành cải cách và mở cửa 

C.

Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm; thực hiện đa nguyên, đa đảng

D.

Tiến hành khi đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kéo dài 

Câu 15

Từ những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây? 

A.

Cách mạng xanh 

B.

Cách mạng chất xám 

C.

Cách mạng trắng 

D.

Cách mạng công nghiệp 

Câu 16

Một trong những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa là: 

A.

Tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc 

B.

Kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất 

C.

Hạn chế sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế 

D.

Hạn chế sự tăng trưởng kinh tế 

Câu 17

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là một tổ chức liên kết khu vực, hợp tác trên lĩnh vực 

A.

Kinh tế và quân sự 

B.

Kinh tế và văn hóa 

C.

Quân sự và chính trị 

D.

Kinh tế và đối ngoại 

Câu 18

Liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mĩ cầm đầu nhằm chống Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu là 

A.

Kế hoạch Mácsan 

B.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương

C.

Liên minh quân sự Mĩ - Âu 

D.

Tổ chức Hiệp ước Vácsava 

Câu 19

Biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là gì?

A.

Đạt nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng đất nước 

B.

Trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị 

C.

Lần lượt các nước đã trở thành các quốc gia độc lập, tự chủ

D.

Hợp tác khu vực ngày càng được mở rộng và đẩy mạnh

Câu 20

Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1930 là gì? 

A.

Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn 

B.

Thành lập hội Việt Nam Cách Mạng Thanh niên 

C.

Hợp nhất ba tổ chức cộng sản 

D.

Khởi thảo cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng 

Câu 21

Năm 1960 được lịch sử ghi nhận là “năm châu Phi” vì 

A.

17 nước châu Phi tuyên bố giành được độc lập 

B.

cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân Angiêri giành thắng lợi (1962) 

C.

Môdămbích và Ănggôla giành được độc lập từ tay Bồ Đào Nha (1975) 

D.

Nenxơn Manđêla trở thảnh Tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi (1994)

Câu 22

Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bắt đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác? 

A.

Năm 1929, ở nước ta liên tiếp xuất hiện ba tổ chức cộng sản 

B.

Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập

C.

Tháng 6-1925, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập

D.

Tháng 8-1925, công nhân xưởng Ba Son tiến hành bãi công 

Câu 23

Từ năm 1973 trở đi, kinh tế Mĩ lâm vào tình trạng suy thoái, do

A.

Các nước Mĩ Latinh giành độc lập, Mĩ mất thị trường tiêu thụ

B.

Mĩ không tham gia vào các cuộc chiến tranh trên thế giới 

C.

Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới (1973) 

D.

Các nước đồng minh không có khả năng trả nợ cho Mĩ 

Câu 24

Nội dung nào không phản ánh đúng nét tương đồng về sự hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?

A.

Diễn ra quá trình nhất thể hóa trong khuôn khổ khu vực

B.

Nhu cầu liên kết, hợp tác giữa các nước để cùng nhau phát triển 

C.

Liên kết để hạn chế ảnh hưởng của cường quốc bên ngoài vào khu vực 

D.

Sự hợp tác giữa các nước thành viên diễn ra trên nhiều lĩnh vực

Câu 25

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra từ 

A.

sau Chiến tranh thế giới thứ hai 

B.

sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973 

C.

nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX 

D.

những năm 40 của thế kỉ XX 

Câu 26

Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1951 - 2000 là 

A.

Hướng về các nước châu Á 

B.

Liên minh chặt chẽ với Mĩ 

C.

Hướng mạnh về Đông Nam Á 

D.

Cải thiện quan hệ với Liên Xô 

Câu 27

Nguyên nhân cơ bản nào khiến quan hệ đồng minh giữa Liên Xô và Mĩ tan vỡ sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc? 

A.

Mĩ vươn lên trở thành cường quốc tư bản giàu mạnh nhất 

B.

Sự lớn mạnh và ảnh hưởng to lớn của Liên Xô sau chiến tranh 

C.

Mĩ lo sợ sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới 

D.

Sự đối lập về mục tiêu chiến lược giữa Mĩ và Liên Xô 

Câu 28

Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) được triệu tập trong bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai 

A.

Đã kết thúc 

B.

Đang diễn ra quyết liệt 

C.

Vừa nổ ra

D.

Bước vào giai đoạn kết thúc 

Câu 29

Mục tiêu hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là chống lại 

A.

Liên Xô và các nước XHCN 

B.

Phong trào công nhân quốc tế 

C.

Phong trào giải phóng dân tộc 

D.

Lực lượng khủng bố quốc tế 

Câu 30

Tới giữa những năm 70 của thế kỉ XX, công nghiệp của Liên Xô chiếm giữ vị trí 

A.

“Công xưởng duy nhất của thế giới” 

B.

Thứ hai thế giới (sau Mĩ) 

C.

Cường quốc số một thế giới 

D.

Thứ ba thế giới (sau Mĩ, Anh)

Câu 31

So với giai cấp công nhân ở các nước tư bản phương Tây, giai cấp công nhân Việt Nam có đặc điểm gì khác biệt? 

A.

Đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến nhất

B.

Ra đời trước giai cấp tư sản

C.

Được lịch sử giao sứ mệnh lãnh đạo cách mạng 

D.

Có tổ chức kỷ luật và đấu tranh triệt để 

Câu 32

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929), thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào? 

A.

Thương nghiệp 

B.

Giao thông vận tải 

C.

Thủ công nghiệp 

D.

Nông nghiệp 

Câu 33

Tờ báo nào đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam? 

A.

Người cùng khổ 

B.

Tiếng dân 

C.

Thanh niên 

D.

Hữu Thanh 

Câu 34

Toàn bộ những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc: Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới thường được gọi là trật tự 

A.

Hai cực Ianta 

B.

Vécxai – Oasinhtơn

C.

Đơn cực 

D.

Đa cực 

Câu 35

Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh tại Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) là gì? 

A.

Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật 

B.

Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới 

C.

Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận 

D.

Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm

Câu 36

Phần lớn số học viên tham gia các lớp huấn luyện, đào tạo của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (Trung Quốc) vào cuối những năm 20 của thế kỉ XX là 

A.

Nông dân 

B.

Tư sản 

C.

Công nhân 

D.

Tiểu tư sản 

Câu 37

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình Nhật Bản có điểm gì khác biệt so với các nước tư bản Đồng minh chống phát xít? 

A.

Bị chiến tranh tàn phá nặng nề 

B.

Là nước bại trận, mất hết thuộc địa 

C.

Thiếu thốn lương thực, thực phẩm 

D.

Phải dựa vào viện trợ của Mỹ để phục hồi kinh tế 

Câu 38

Câu nói “không thành công cũng thành nhân” trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái của tổ chức: 

A.

Tân Việt Cách mạng đảng 

B.

Việt Nam Quốc dân đảng 

C.

Tâm tâm xã 

D.

Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

Câu 39

Phong trào "chấn hưng nội hóa", "bài trừ ngoại hóa" (1919) do giai cấp nào dưới đây tổ chức và lãnh đạo? 

A.

Công nhân 

B.

Tư sản 

C.

Nông dân 

D.

Tiểu tư sản 

Câu 40

Điểm khác nhau căn bản của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) so với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp ở Đông Dương là 

A.

Hạn chế phát triển công nghiệp nặng 

B.

Đầu tư với tốc độ nhanh, quy mô lớn 

C.

Kiểm soát, độc chiếm thị trường Việt Nam 

D.

Đầu tư phát triển hệ thống giao thông vận tải 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán