Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 trường THPT chuyên Lam Sơn lần 1 môn Tiếng Anh có đáp án - Đề 2

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 12/03/2020
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 12/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 51 lượt xem Lượt thi 9 lượt thi

Câu 1

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is
pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

A.

wicked

B.

watched

C.

stopped

D.

cooked

Câu 2

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

A.

head

B.

bread

C.

clean

D.

lead

Câu 3

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the po.sition of primary stress in each of the following questions

A.

familiar

B.

impatient

C.

uncertain

D.

arrogant

Câu 4

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the po.sition of primary stress in each of the following questions

A.

disappear

B.

arrangement

C.

opponent

D.

opponent

Câu 5

There is too much__________ in this world.

A.

greediness

B.

greed

C.

greedy

D.

greedness

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn