Đề thi thử môn Tiếng Anh Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 25/10/2016
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 862 lượt xem Lượt thi 9 lượt thi

Câu 1

A castle is a place ______ a king or queen lives.

A.

where

B.

whose

C.

who

D.

 that

Câu 2

Those ______ study hard will pass the exam.

A.

who

B.

which

C.

what

D.

whose

Câu 3

Don't hesitate to ______ a newspaper soon to get 10% discount.

A.

notify

B.

 deliver

C.

subscribe

D.

send to

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn