Đề Thi Thử Môn Tiếng Anh Trường THPT chuyên Quang Trung

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 31/10/2016
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 31/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 968 lượt xem Lượt thi 58 lượt thi

Câu 1

Chọn câu đúng được sắp xếp từ những từ và cụm từ dưới đây:

by / the / world's / "The Last Leaf" / which / masterpieces / one / of / O'Henri / shows / great / humanity / is /.

A.

"The Last Leaf' shows great humanity by O'Henri, which is one of the world's masterpieces.

B.

"The Last Leaf' by the world's masterpieces, which is one of O'Henri, shows great humanity.

C.

"The Last Leaf' by O'Henri, which is of the world's great humanity, shows one masterpieces.

D.

"The Last Leaf' by O'Henri, which is one of the world's masterpieces, shows great humanity.

Câu 2

Chọn từ hoặc cụm từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

We should make account of all the possible challenges before carrying out this conservation project.

A.

carrying out

B.

of

C.

make

D.

conservation

Câu 3

Chọn câu gần nghĩa nhất với câu cho dưới đây:
He was such a bright student that he could solve all the math problems.

A.

The math problems were too difficult for him to solve.

B.

He was not bright enough to solve all the math problems.

C.

He was so intelligent that he could solve all the math problems.

D.

All the match problems were so bright that he could solve them.

Câu 4

Chọn câu đúng được sắp xếp từ những từ và cụm từ dưới đây:

San Francisco / of / to / being / poorer / born / in / was / work / family / before / breadwinner / grade school/finished / the / district / Jack London / put / as / he /

A.

Being put to work as family breadwinner before he finished grade school, Jack London was born in the poorer district of San Francisco.

B.

Jack London was born in the poorer district of San Francisco, being put to work as family breadwinner before he finished grade school.

C.

Born in the poorer district of San Francisco, Jack London was being put to work as family breadwinner before he finished grade school.

D.

Being born in the poorer district of San Francisco, Jack London was put to work as family breadwinner before he finished grade school.

Câu 5

Chọn từ hoặc cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:

The laser beam seal red blood vessels so that the birthmark ABC becomes less conspicuous.

A.

seal

B.

less conspicuous

C.

the birthmark

D.

red blood vessels

Câu 6

Chọn câu gần nghĩa nhất với câu cho dưới đây:
It never occurred to me to go by train.

A.

I was used to going by train.

B.

 I used to go by train.

C.

 I never thought of going by train.

D.

 I never find it boring to go by train.

Câu 7

Chọn câu đúng được sắp xếp từ những từ và cụm từ dưới đây:

America / search / link / the / is / in / topic / to / strangers / geographical / the / find / between .

A.

The great topic between strangers in America is the search to find geographical link.

B.

The geographical topic between strangers in America is the search to find great link.

C.

The topic between America strangers is the search in to find great geographical link.

D.

The great topic between America strangers is the search in to find geographical link.

Câu 8

Chọn câu đúng được sắp xếp từ những từ và cụm từ dưới đây:

Sleeves / in / a / down / rolling / work / is / getting / Holland / your / of / to/ up / sign /./

A.

Getting down your sleeves is sign of rolling up to work in Holland.

B.

Getting up to work is a sign of rolling down your sleeves in Holland.

C.

Rolling up your sleeves is a sign of getting down to work in Holland.

D.

Rolling down your sleeves is a sign of getting up to work in Holland.

Câu 9

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 

It isn't necessary for you to finish the report by Sunday.

A.

You mustn't finish the report by Sunday

B.

You might not finish the report by Sunday

C.

You don't need to finish the report by Sunday

D.

You don't need finish the report by Sunday

Câu 10

Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau: 

Insects appeared  on earth  before long the earliest mammals.

A.

 before long

B.

appeared

C.

on earth

D.

earliest mammals

Câu 11

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:

1. When did Mike start learning French?

A.

How long was Mike starting to learn French?

B.

How long has Mike started to learn French?

C.

How long ago has Mike started to learn French?

D.

How long has Mike been learning French?

Câu 12

Chọn câu gần nghĩa nhất với câu cho dưới đây:
I should have studied last night, but I was too tired.

A.

I tried to study last night, but the material was too hard.

B.

I couldn't study last night because I was very tired.

C.

 I studied last night because I had to.

D.

 I studied last night because I was bored.

Câu 13

Chọn câu gần nghĩa nhất với câu cho dưới đây:
We are completely out of thermal socks.

A.

There is one pair of thermal socks left.

B.

There isn't any pair of thermal socks left.

C.

All of these.

D.

We no longer wear thermal socks.

Câu 14

Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau: 

Why is he learning English at this language center for?

A.

is he learning

B.

language

C.

Why

D.

at this

Câu 15

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:

“ Tim is better off than Jim” means………………….....

A.

Tim works better than Jim

B.

Tim is not so good as Jim

C.

Tim is a better boy than Jim

D.

Tim is wealthier than Jim

Câu 16

Chọn câu gần nghĩa nhất với câu cho dưới đây:
Throughout his life, the fisherman suffered from great poverty.

A.

The fisherman was so poor that he died young.

B.

 Poverty prevented the fisherman from enjoying life.

C.

The fisherman's life was one of great poverty.

D.

 Although the fisherman was poor, he led a great life.

Câu 17

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

comfortable

B.

vegetable

C.

graduating

D.

 generation

Câu 18

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

discovery

B.

experiment

C.

accomplishment

D.

explanation

Câu 19

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

said

B.

main

C.

 aid

D.

maid

Câu 20

Chọn từ có trọng âm chính được nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

garage

B.

idea

C.

college

D.

moment

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn