Đề thi thử môn tiếng anh Trường THPT Lê Quý Đôn

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 24/10/2016
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 24/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 833 lượt xem Lượt thi 19 lượt thi

Câu 1

Chọn câu đúng có cùng nghĩa với câu cho sẵn dưới đây.
They believe that he is a good student.

A.

 He is believed to be a good student.

B.

He is really a good student.

C.

They always believe in him because he is a good student.

D.

 Nobody studies as well as he does.

Câu 2

The wall is estimated to be 50 meters................

A.

high

B.

tallness.

C.

height

D.

tall

Câu 3

It's very important …………… me that you should be there.

A.

 for (1)

B.

(1) or (2)

C.

with

D.

to (2)

Câu 4

……………..I bought this book.
 
 
A.

 It was at the shop that

B.

It was from the shop that

C.

It was in the shop where

D.

It was at the shop in which

Câu 5

Chọn từ có trọng âm được nhấn vào âm tiết khác so với các từ còn lại.

A.

regular

B.

mountain

C.

admire

D.

corner

Câu 6

Chọn câu đúng có cùng nghĩa với câu cho sẵn dưới đây.
Catherine liked to have her friends for the weekend.

A.

Catherine liked to telephone her friends every weekend.

B.

Catherine liked her friends at weekends but not at midweek.

C.

Every weekend Catherine went away with her friends.

D.

Catherine’s friends often came to her house at weekends.

Câu 7

Let's go to see my mother, ..................?

A.

shall us

B.

 shan't we

C.

shall we

D.

shan't us

Câu 8

Lisa’s been able to play the flute since she was six, ………………… ? 

A.

isn't she

B.

can't she

C.

hasn't she

D.

wasn’t she

Câu 9

I am ..............to come to the meeting on Monday evening; please apologise for my absence.

A.

excused

B.

unable

C.

dislike

D.

capable

Câu 10

They say that the old man wrote the letter.

A.

The old man was said to have wrote the letter.

B.

The old man was thought to write the letter.

C.

They were said that the old man wrote the letter.

D.

The old man is said to have written the letter.

Câu 11

He / fond / collect / stamps / discarded envelopes.

A.

He is fond collecting stamps from discarded envelopes.

B.

He is fond with collecting stamps from discarded envelopes.

C.

He is fond to collect stamps from discarded envelopes.

D.

He is fond of collecting stamps from discarded envelopes.

Câu 12

I left it ......................on the table …………………in the drawer.

A.

 neither - or

B.

either – or

C.

either - nor

D.

either - either

Câu 13

The land and the house that you own are your .......................

A.

savings

B.

movable possessions

C.

personal belongings

D.

proverty

Câu 14

May I have .....:............. more meat, please? 

A.

small

B.

a little

C.

a few

D.

another

Câu 15

Chọn câu đúng được tạo thành từ những từ cho sẵn dưới đây.
most / common / leisure activities / Britain / home based.

A.

The most common leisure activities in Britain is home based.

B.

The most common leisure activities in Britain are for home based.

C.

The most common leisure activities in Britain are home based.

D.

The most Britain common leisure activities are in home based.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn