Đề thi thử THPT QG Môn Giáo Dục Công Dân - Năm học 2017-2018 - THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 1

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 28/06/2018
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/06/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 531 lượt xem Lượt thi 60 lượt thi

Câu 1

Ông A là người có thu nhập cao hàng năm ông A chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân.Trông trường hợp này ông A đã:

A.

Sử dụng pháp luật

B.

Tuân thủ pháp luật

C.

Thi hành pháp luật

D.

Áp dụng pháp luật

Câu 2

Trong các văn bản quy phạm pháp luật sau, văn bản nào có hiệu lực pháp lí cao nhất?

A.

Hiến pháp

B.

Nghị quyết

C.

Pháp lệnh

D.

Luật

Câu 3

Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi…………….. của các cá nhân, tổ chức.

A.

Hợp lý

B.

Tự giác

C.

Hợp pháp

D.

Bắt buộc

Câu 4

Đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm là những người:

A.

Đủ 14 tuổi trở lên

B.

Đủ 16 tuổi trở lên

C.

Đủ 15 tuổi trở lên

D.

Đủ 18 tuổi trở lên

Câu 5

Anh A là người có thu nhập cao, hàng năm anh đều đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này, anh A đã:

A.

Áp dụng pháp luật    

B.

Thi hành pháp luật

C.

Sử dụng pháp luật  

D.

Tuân thủ pháp luật

Câu 6

Yếu tố có vai trò quan trọng nhất trong tư liệu lao động là

A.

hệ thống bình chứa.

B.

công cụ sản xuất.

C.

kết cấu hạ tầng.

D.

nguồn lực tự nhiên.

Câu 7

Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại?

A.

Thi hành pháp luật.

B.

Sử dụng pháp luật.

C.

Tuân thủ pháp luật.

D.

Áp dụng pháp luật.

Câu 8

Lực lượng nòng cốt của kinh tế tập thể là

A.

công ty nhà nước.

B.

hợp tác xã.

C.

tài sản thuộc sở hữu tập thể.

D.

doanh nghiệp nhà nước.

Câu 9

X vi phạm pháp luật bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt là thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?

A.

Tính quyền lực bắt buộc chung.

B.

Tính cưỡng chế.

C.

Tính quy phạm phổ biến.

D.

Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

Câu 10

Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đon vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất, kinh doanh; có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau là nội dung của

A.

khái niệm cạnh tranh.

B.

nguyên nhân cạnh tranh.

C.

mục đích cạnh tranh.

D.

tính hai mặt của cạnh tranh.

Câu 11

Trên thị trường, khái niệm cầu được hiểu là nhu cầu

A.

có khả năng thanh toán

B.

của người tiêu dùng

C.

chưa có khả năng thanh toán

D.

hàng hoá mà người tiêu dùng cần

Câu 12

Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lực học lại ở mức trung bình nên Z dự định sau khi tốt nghiệp THPT sẽ xin làm công nhân của một doanh nghiệp gần nhà và khi có điều kiện sẽ đi học tiếp để nâng cao trình độ. Biết dự định của Z, B khuyên Z nên đi học đại học, có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu của công việc. Nếu là bạn của Z, em sẽ chọn phương án nào dưới đây để khuyên bạn cho phù hợp?

A.

Khuyên Z quyết tâm thực hiện dụ định của mình vì phù hợp với khá năng và điều kiện của bạn

B.

Khuyên Z cố gắng thi đại học Vì chỉ có học đại học mói thay đổi được cuộc sống nghèo khó

C.

Khuyên Z đi xem bói để quyết định cho tuông lai của mình

D.

Khuyên Z hỏi ý kiến của các bạn khác và quyết định theo số đông

Câu 13

Sự phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác; phân phối lại nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác; mặt hàng này sang mặt hàng khác là tác động nào sau đây của quy luật giá trị?

A.

Kích thích lực lượng sản xuất phát triển

B.

Phân hoá giàu - nghèo giữa những người sản xuất hàng hoá

C.

Tăng năng suất lao động

D.

Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá

Câu 14

Một trong những chức năng của tiền tệ là

A.

Thước đo giá cả.

B.

Thước đo thị trường,

C.

Thước đo giá trị.

D.

Thước đo kinh tế.

Câu 15

Sau khi tốt nghiệp đại học nông nghiệp, M không đi xin việc mà về cùng gia đình mở trang trại trồng vải thiều theo tiêu chuẩn VietGap. Nhờ có kĩ thuật và niềm đam mê, vườn vải của gia đình M năm nào cũng sai trĩu quả, ít sâu bệnh đã mang lại thu nhập cao, ổn định cho gia đình. Việc làm của M thể hiện sự chuyển dịch co cấu lao động nào sau đây?

A.

Lao động chân tay chuyển sang lao động tri thức.

B.

Lao động chân tay chuyển sang lao động máy móc.

C.

Lao động trí thức chuyển sang lao động chân tay.

D.

Lao động truyền thống chuyển sang lao động thủ công.

Câu 16

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh giữ vai trò

A.

là một đòn bẩy kinh tế

B.

là cơ sở sản xuất hàng hóa.

C.

là một động lực kinh tế.

D.

là nền tảng của sản xuất hàng hóa.

Câu 17

Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là

A.

tài nguyên thiên nhiên.

B.

đối tượng lao động,

C.

tư liệu lao động.

D.

công Cự lao động.

Câu 18

Sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là

A.

sản xuất kinh tế

B.

sản xuất của cải vật chất

C.

quá trình sản xuất

D.

thỏa mãn nhu cầu

Câu 19

Yếu tố nào dưới đây là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế?

A.

Khoa học công nghệ

B.

vốn

C.

Tổ chức quản lí

D.

Hình thức sở hữu tư   liệu sản xuất

Câu 20

Nếu em là người mua hàng trên thị thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây?

A.

Cung < cầu

B.

Cung > cầu

C.

Cung = cầu

D.

Cung # cầu

Câu 21

Giá cả của hàng hóa trên thị tmòng biểu hiện

A.

luôn thấp hơn giá trị

B.

luôn cao hơn giá trị

C.

luôn xoay quanh giá trị

D.

luôn ăn khớp với giá trị

Câu 22

Thành phần kinh tế nào dưới đây có vai trò đóng góp to lớn về vốn, công nghệ, khả năng tổ chức quản lí?

A.

Kinh tế tư bản Nhà nước

B.

Kinh tế tư nhân

C.

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

D.

Kinh tế tập thể

Câu 23

Quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là quá trình nào dưới đây?

A.

Tự động hoá.

B.

Hiện đại hoá.

C.

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá

D.

Công nghiệp hoá

Câu 24

P và Q là bạn thân thời đi học, sau mấy chục năm không gặp, bây giờ vô tình mới gặp lại. P kéo Q vào quán vừa uống rượu, vừa hàn huyên. Q không uống được rượu nhưng vì P ép quá, nể bạn, Q cố uống vài chén cho P vui lòng. Lúc đứng dậy ra về, Q thấy đầu choáng váng, đi được vài bước, Q xô vào một chiếc bàn trong quán, làm đổ nồi lẩu đang sôi vào hai vị khách đang ngồi ăn khiến họ bị bỏng nặng. Trong trường hợp này ai phải chịu trách nhiệm dân sự?

A.

Q và chủ quán rượu

B.

Chỉ một mình P

C.

Chỉ một mình Q

D.

P và Q

Câu 25

Ông K lừa chị H bằng cách muợn của chị 10 luợng vàng nhung đến ngày hẹn, ông K đã không chịu trả cho chị H số vàng trên. Chị H đã làm đon kiện ông K ra toà. Vậy chị H đã sử dụng hỉnh thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A.

Sử dụng pháp luật

B.

Thi hành pháp luật

C.

Áp dụng pháp luật

D.

Tuân thủ pháp luật

Câu 26

Thị trường là nơi kiểm tra cuối cùng về chủng loại, hình thức, mẫu mã, số luọng, chất luợng hàng hoá. Điều này thể hiện chức năng nào duói đây của thị truờng?

A.

Chức năng thông tin

B.

Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá

C.

Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng

D.

Chức năng thực hiện giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá

Câu 27

Công cụ lao động của người thợ mộc là

A.

sơn.

B.

đục, bào.

C.

bàn ghế.

D.

gỗ.

Câu 28

Một trong những nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là

A.

phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.

B.

phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí.

C.

phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin.

D.

phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật.

Câu 29

Những người có điều kiện sản xuất thuận lợi, có trình độ, kiến thức cao, trang bị kỹ thuật tốt nên có hao phí lao động cá biệt thấp hơn hao phí lao động xã hội cần thiết, nhờ đó giàu lên nhanh chóng là tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?

A.

Phân hoá giàu - nghèo giữa những người sản xuất hàng hoá.

B.

Kích thích lực lượng sản xuất phát triển

C.

Tăng năng suất lao động.

D.

Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá

Câu 30

Văn bản pháp luật phải chính xác, một nghĩa để người dân bình thường cũng có thể hiểu được thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A.

Tính quyền lực bắt buộc chung

B.

Tính quy phạm phổ biến

C.

Tính xác định chặt chẽ về hỉnh thức

D.

Tính cưỡng chế

Câu 31

Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi

A.

thời gian lao động hao phí bình quân của mọi người sản xuất hàng hóa.

B.

thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.

C.

thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra hàng hóa tốt nhất.

D.

thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất.

Câu 32

Mối quan hệ giữa số lượng cung và giá cả hàng hoá vận động

A.

không liên quan

B.

bằng nhau

C.

tỉ lệ thuận

D.

tỉ lệ nghịch

Câu 33

Chị H nuôi bò để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó để mua xe máy. Vậy tiền đó của chị H đã thực hiện chức năng nào sau đây?

A.

Phưong tiện thanh toán.

B.

Phuong tiện lưu thông,

C.

Thước đo giá trị.

D.

Phưong tiện cất trữ.

Câu 34

K đang bán hãng bia X tại tỉnh Y nhưng thị trường tỉnh Y lại ưa chuộng hãng bia Z nên cửa hàng của K bán được rất ít bia X. Để phù hợp với quy luật giá trị và để việc kinh doanh có lãi (bỏ qua yếu tố độc quyền), nếu là K, em sẽ

A.

bỏ bán bia để chuyển sang mặt hàng khác.

B.

chuyển từ bia X sang bia Z để bán.

C.

giảm bót lượng bia X, tăng thêm lượng bia Z.

D.

giữ nguyên bia X dù bán không chạy hàng.

Câu 35

Công ty K kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng tới đời sống nhân dân là biểu hiện của nội dung nào dưới đây của cạnh tranh?

A.

Nguyên nhân của cạnh tranh

B.

Mặt hạn chế của cạnh tranh

C.

Mặt tích cực của cạnh tranh

D.

Mục đích của cạnh tranh

Câu 36

Tháng 09 năm 2016, 1 USD đổi được 22 300 VNĐ, tỉ lệ này được gọi là

A.

tỷ giá hối đoái.

B.

tỷ lệ trao đổi.

C.

tỷ giá trao đổi.

D.

tỷ giá giao dịch.

Câu 37

Anh A trồng rau ỏ khu vực vùng nông thôn nên anh mang rau vào khu vực thành phố để bán Vì giá cả ở đó cao hơn. Vậy việc làm của anh A chịu tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?

A.

Tự phát từ quy luật giá trị.

B.

Điều tiết sản xuất.

C.

Điều tiết trong lưu thông

D.

Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị.

Câu 38

Các tổ chức, cá nhân không làm những việc bị pháp luật cấm là

A.

áp dụng pháp luật,

B.

thi hành pháp luật

C.

sử dụng pháp luật

D.

tuân thủ pháp luật

Câu 39

Luật Hôn nhân và gia đình khẳng định quy định: “cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con”. Điều này phù hợp với

A.

chuẩn mực đời sống tình cảm, tinh thần của con người

B.

nguyện vọng của mọi công dân

C.

Hiến pháp

D.

quy tắc xử sự trong đời sống xã hội

Câu 40

Qua mùa trung thu, nhu cầu về bánh trung thu của người tiêu dùng giảm xuống. Nếu là nhà sản xuất em sẽ lựa chọn phưong án nào dưới đây để có lợi nhất?

A.

Tiếp tục sản xuất bánh trung thu và đẩy mạnh quảng cáo sản phẩm.

B.

Đóng cửa sản xuất, chờ mùa trung thu năm sau.

C.

Thu hẹp sản xuất bánh trung thu để chuyển sang sản xuất sản phẩm khác.

D.

vẫn sản xuất đại trà bánh trung thu để chuẩn bị cho mùa trung thu năm sau

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn