Đề thi thử THPT QG năm 2018-2019 môn Địa lí trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 3

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 02/03/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 02/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 434 lượt xem Lượt thi 7 lượt thi

Câu 1

Đây là điểm khác nhau giữa các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc và các nhà máy nhiệt điện ở miền Nam.

A.

Các nhà máy ở miền Nam thường có quy mô lớn hơn.

B.

Miền Bắc chạy bằng than, miền Nam chạy bằng dầu hoặc khí.

C.

Miền Bắc nằm gần vùng nguyên liệu, miền Nam gần các thành phố.

D.

Các nhà máy ở miền Bắc được xây dựng sớm hơn các nhà máy ở miền Nam.

Câu 2

Ý nào sau đây không đúng với đặc trưng của nền nông nghiệp hàng hóa? 

A.

Sản xuất hàng hóa, chuyên môn hóa. 

B.

Năng xuất lao động cao. 

C.

Người sản xuất quan tâm nhiều đến sản lượng. 

D.

Sản xuất quy mô lớn, sử dụng nhiều máy móc. 

Câu 3

Việc tăng cường chuyên môn hoá và đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp đều có chung một tác động là : 

A.

Cho phép khai thác tốt hơn các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. 

B.

Giảm thiểu rủi ro nếu thị trường nông sản có biến động bất lợi. 

C.

Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm nhiều việc làm. 

D.

Đưa nông nghiệp từng bước trở thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá. 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn