Đề thi thử THPT QG năm 2018 - Địa Lý THPT Phúc Thành Hải Dương

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 17/07/2018
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/07/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 832 lượt xem Lượt thi 29 lượt thi

Câu 1

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á?

A.

Khí hậu nóng ẩm

B.

Khoáng sản nhiều loại

C.

Đất trồng đa dạng

D.

Rừng ôn đới phổ biến

Câu 2

Cho bảng số liệu

Năm

Nông thôn

Thành thị

1990

80,5

19,5

2005

73,1

26,9

Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi về quy mô và cơ cấu của dân số nước ta, giai đoạn 1990 - 2005?

A.

Tròn

B.

Kết hợp

C.

Miền

D.

Cột chồng

Câu 3

Mặt trái tiêu biểu nhất của toàn cầu hóa kinh tế là

A.

Ô nhiễm môi trường

B.

Chiến tranh ngày càng tăng

C.

Gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo

D.

Cản trở hội nhập

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn