Đề thi thử THPT QG năm 2018 môn Địa Lý Sở GD&ĐT Hà Nội

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 14/06/2018
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 14/06/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 9,724 lượt xem Lượt thi 2,890 lượt thi

Câu 1

Ý nghĩa xã hội của việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở nước ta là

A.

Góp phần phân bố lại dân cư

B.

tạo nguồn hàng xuất khẩu có giá trị cao

C.

cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

D.

khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên đất và khí hậu

Câu 2

Mục tiêu của ASEAN nhấn mạnh đến vấn đề nào sau đây

A.

Hòa bình, ổn định cùng phát triển

B.

Nâng cao chất lượng cuộc sống

C.

Phát triển nguồn nhân lực

D.

Giảm tỷ lệ gia tăng dân số

Câu 3

Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỷ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp là

A.

Trình độ công nghiệp hóa thấp

B.

Cơ sở hạ tầng đô thị lạc hậu

C.

Dân cư phân bố không đồng đều

D.

Đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ

Câu 4

Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ trong nông nghiệp của nước ta hiện nay được biểu hiện ở việc

A.

Hình thành các vùng chuyên canh

B.

Thay đổi cơ cấu mùa vụ

C.

Đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp

D.

Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới

Câu 5

Trong các loại hình giao thông vận tải ở nước ta, đường bộ có

A.

Tỉ trọng cao nhất về khối lượng vận chuyển

B.

Tốc độ vận chuyển nhanh nhất

C.

Khối lượng vận chuyển hàng hóa lớn nhất

D.

Trình độ kĩ thuật và công nghệ cao nhất

Câu 6

Dấu hiệu đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

A.

Sản xuất công nghiệp được chuyên môn hóa

B.

Xuất hiện và phát triển nhanh công nghệ cao

C.

Quy trình sản xuất được tự động hóa

D.

Khoa học được ứng dụng vào sản xuất

Câu 7

Căn cứ vào Atlat địa lý Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây có quy mô dân số lớn nhất vùng Tây Nguyên

A. Kon Tum B.

Pleiku

C.

Buôn Ma Thuột

D.

Đà Lạt

Câu 8

Ở trên vùng núi của nước ta, từ độ cao nào sau đât quá trình hình thành đất feralit bị ngừng trệ

A.

Trên 2000m

B.

Trên 2600m

C.

Trên 1000m

D.

Trên 1600 – 170

Câu 9

Ba vùng nào sau đây của nước ta có nhiều tiềm năng để sản xuất nông nghiệp hàng hóa

A.

Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ

B.

Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên

C.

Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ

D.

Duyên hải Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Hồng

Câu 10

Ý nghĩa nào sau đây không thể hiện đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa của địa hình Việt Nam?

A.

Hiện tượng trượt đất, lở đất ở vùng đồi núi

B.

Đồng bằng châu thổ hằng năm vẫn lấn ra biển

C.

Mạng lưới đề điều kênh rạch chằng chịt

D.

Hình thành các hang động ở vùng núi đá vôi

Câu 11

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm khí hậu của vùng Bắc Trung Bộ?

A.

Mưa nhiều nhất từ tháng 9 đến tháng 11

B.

Tần suất bão tháng 9 từ 1,3 đến 1,7 cơn bão

C.

Nhiệt độ trung bình tháng 1 thấp nhất cả nước

D.

Gió Tây khô nóng tác động mạnh nhất

Câu 12

Để thu hút vốn đầu tư và công nghệ của nước ngoài, Trung Quốc đã

A.

Thành lập các đặc khu kinh tế, các khu chế xuất

B.

Tiến hành cải cách ruộng đất

C.

Tiến hành tư nhân hóa, thực hiện cơ chế thị trường

D.

Xây dựng, mở rộng các thành phố

Câu 13

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

A.

Việt Trì

B.

Phúc Yên

C.

Thái Nguyên

D.

Hạ Long

Câu 14

Chất lượng lao động nước ta đang được nâng lên nhờ

A.

Đa dạng các hoạt động sản xuất

B.

Thành tựu trong phát triển giáo dục, văn hóa, y tế

C.

Kinh nghiệm sản xuất được tích lũy qua nhiều thế hệ

D.

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Câu 15

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 29, cho biết các tỉnh nào sau đây thuộc Đông Nam Bộ có khu kinh tế cửa khẩu

A.

Bình Phước, Đồng Nai

B.

Bình Dương, Tây Ninh

C.

Bình Phước, Tây Ninh

D.

Tây Ninh, Đồng Nai

Câu 16

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 11, cho biết đất xám phù sa có phân bố nhiều nhất ở vùng nào sau đây

A.

Tây Nguyên

B.

Trung du và miền núi Bắc Bộ

C.

Đông Nam Bộ

D.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 17

Cho biểu đồ

CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA MỘT SỐ NƯỚC NĂM 2015

( Nguồn số liệu: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê 2016)

Nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của một số nước năm 2015?

A.

Tỉ trọng khu vực dịch vụ của Thái Lan cao hơn Việt Nam

B.

Tỉ trọng khu vực nông  - lâm – thủy sản của Việt Nam cao hơn Lào

C.

Tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng của Thái Lan cao nhất

D.

Tỉ trọng khu vực dịch vụ của Lào cao nhất trong ba nước

Câu 18

Cho bảng số liệu

SỐ LƯỢNG GIA SÚC VÀ GIA CẦM CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 – 2015

Năm

Trâu (nghìn con)

Bò (nghìn con)

Lợn (nghìn con)

Gia cầm (triệu con)

2000

2897,2

4127,9

20193,8

196,1

2005

2922,2

5540,7

27435,0

219,9

2009

2886,6

6103,3

27627,7

280,2

2015

2524,0

5367,2

27750,7

341,9

(nguồn Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê, 2016)

Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết vật nuôi nào có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn 2000 – 2015

A.

Trâu

B.

Gia cầm

C.

D.

Lợn

Câu 19

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 18, cho biết diện tích đất mặt nước nuôi trồng thủy sản của nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng nào?

A.

Duyên hải Nam Trung Bộ

B.

Đồng bằng sông Cửu Long

C.

Đồng bằng sông Hồng

D.

Bắc Trung Bộ

Câu 20

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây không thuộc vùng núi Tây Bắc?

A.

Dãy Pu Đen Đinh

B.

Dãy Pu Sam Sao

C.

Dãy Con Voi

D.

Dãy Hoàng Liên Sơn

Câu 21

Ở nước ta, gió Tây khô nóng hoạt động mạnh nhất vào thời kỳ

  •  
A. Mùa đông B.

Mùa hạ

C.

Nửa sau mùa hạ

D.

Nửa đầu mùa hạ

Câu 22

Đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao nhất cả nước chủ yếu do

A.

Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

B.

Lao động có kinh nghiệm

C.

Đất phù sa màu mỡ

D.

Trình độ thâm canh cao

Câu 23

Nhận định nào sau đây không chính xác về đặc điểm phân bố dân cư nước ta

A.

Dân cư tập trung chủ yếu ở nông thôn

B.

Mật độ dân số ở nông thôn thấp hơn thành thị

C.

Đồng bằng tập trung khoảng 75% dân số cả nước

D.

Đồng bằng sông Cửu Long có mật độ dân số cao nhất

Câu 24

Phát biểu nào sau đây không đúng về ảnh hưởng của biển Đông đến khí hậu nước ta?

A.

Tăng độ ẩm của các khối khí qua biển

B.

Làm cho khí hậu có 2 mùa rõ rệt

C.

Mang lại lượng mưa và độ ẩm lớn

D.

Giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết

Câu 25

Nguyên nhân gây ngập lụt ở Đồng bằng sông Hồng không phải là do?

A.

Mức độ đô thị hóa cao

B.

Có đê bao bọc

C.

Triều cường

D.

Diện mưa bão rộng

Câu 26

Nhân tố tự nhiên quy định tính chất nhiệt đới của nền nông nghiệp nước ta là?

A.

Khí hậu

B.

Đất đai

C.

Nguồn nước

D.

Địa hình

Câu 27

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 24, cho biết các thị trường nào sau đây nước ta xuất siêu?

A.

Nhật Bản, Đài Loan, Xin –ga-po

B.

Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc

C.

Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc

D.

Hoa Kỳ, Anh, Ô-xtrây-li-a

Câu 28

Đặc điểm nào sau đây không đúng về vị trí địa lý của khi vực Đông Nam Á?

A.

Nằm phía đông nam của châu Á

B.

Là nơi giao thoa giữa nền văn hóa lớn

C.

Là cầu nối giữa lục địa Á – Âu và Ô-xtrây-li-a

D.

Tiếp giáp Thái Bình Dương và Đại Tây Dương

Câu 29

Cho bảng số liệu

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔN NAM Á NĂM 2015

Quốc gia

Xin –ga-po

Thái Lan

Phi – lip - pin

Việt Nam

Diện tích (nghìn km2)

0,7

513,1

300

331,2

Dân số (triệu người)

5,5

65,1

103,0

91,7

(Nguồn: Niên giám thông kê 2015, NXB Thống kê, 2016)

Căn cứ vào bảng số liệu trên cho biết quốc gia nào có mật độ dân số cao nhất năm 2015?

A.

Phi – lip - pin

B.

Việt Nam

C.

Thái Lan

D.

Xin –ga-po

Câu 30

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết hầu hết các tuyến đường sắt của nước ta kết nối với thành phố nào sau đây?

A.

Thành phố Hà Nội

B.

Thành phố Hồ Chí Minh

C.

Thành phố Hải Phòng

D.

Thành phố Đà Nẵng

Câu 31

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 9, cho biết hướng gió mùa hạ thịnh hành ở đồng bằng Bắc Bộ là

A.

Đông bắc

B.

Nam

C.

Tây nam

D.

Đông nam

Câu 32

Cho biểu đồ về tình hình phát triển ngành du lịch nước ta giai đoạn 2000 – 2015

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A.

Cơ cấu khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 2000 – 2015

B.

Số lượt khách du lịch và tốc độ tăng doanh thu từ ngành du lịch của nước ta giai đoạn 2000 – 2015

C.

Tốc độ tăng số lượt khách và doanh thu từ ngành du lịch của nước ta giai đoạn 2000 – 2015

D.

Số lượt lượt khách và doanh thu từ ngành du lịch của nước ta giai đoạn 2000 – 2015

Câu 33

Biểu  hiện rõ nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu là

A. Núi lửa hình thành ở nhiều nơi  B.

Xuất hiện nhiều động đất

C.

Nhiệt độ Trái đất tăng

D.

Tầng ô dôn mỏng dần

Câu 34

Thế mạnh hàng đầu để phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta hiện nay là

A.

Nguồn nguyên liệu tại chỗ đa dạng, phong phú

B.

Thị trường xuất khẩu mở rộng

C.

Nguồn lao động dồi dào

D.

Cơ sở chế biến phân bố rộng khắp cả nước

Câu 35

Giá trị nhập khẩu của nước ta những năm gần đây tăng khá nhanh chủ yếu do

A.

Giá nguyên liệu đầu vào tăng

B.

Nhu cầu phát triển của sản xuất trong nước

C.

Dân số đông, nhu cầu tiêu dùng lớn

D.

Chất lượng cuộc sống được nâng cao

Câu 36

Cho bảng số liệu

DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 – 2015

(đơn vị: Nghìn người)

Năm

2005

2009

2013

2015

Tổng số dân

82392,1

86025,0

89759,5

91709,8

Trong đó – Thành thị

22332,0

25584,7

28874,9

31067,5

                – Nông thôn

60060,1

60440,3

60884,6

60641,3

Để thể hiện dân số nước ta phân theo thành thị và nông thôn, giai đoạn 2005 – 2015 biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A.

Kết hợp

B.

Cột chồng

C.

Tròn

D.

Miền

Câu 37

Để góp phần nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, cơ cấu ngành công nghiệp nước ta cần tiếp tục hoàn thiện theo chiều hướng

A.

Tăng cường liên doanh hợp tác nước ngoài

B.

Đổi mới trang thiết bị và công nghệ

C.

Đẩy mạnh các ngành công nghiệp chế biến

D.

Phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

Câu 38

Đặc điểm nổi bật của dân cư Nhật Bản là

A.

Tốc độ gia tăng dân số cao

B.

Tập trung chủ yếu ở miền núi

C.

Quy mô dân số không lớn

D.

Cơ cấu dân số già

Câu 39

Ở nước ta những năm gần đây, ngành thủy sản phát triển mạnh do nguyên nhân cơ bản nào?

A.

Thị trường trong và ngoài nước mở rộng

B.

Điều kiện tự nhiên thuận lợi

C.

Nguồn lao động có trình độ cao

D.

Cơ sở vật chất kỹ thuật đã đáp ứng nhu cầu

Câu 40

Các điểm cực Bắc, nam, đông, tây trên đất liền của nước ta lần lượt thuộc phạm vi lãnh thổ các tỉnh

A.

Hà Giang, Cà Màu, Điện Biên, Khánh Hòa

B.

Điện Biên, Hà Giang, Cà Mau, Khánh Hòa

C.

Hà Giang, Cà Mau, Khánh Hòa, Điện Biên

D.

Điện Biên, Khánh Hòa, Cà Mau, Hà Giang

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn