Đề thi thử THPT QG năm 2018 môn Địa Lý - THPT Đội Cấn Vĩnh Phúc lần 2

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 18/07/2018
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/07/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 312 lượt xem Lượt thi 30 lượt thi

Câu 1

Dân số Hoa Kỳ tăng nhanh một phần quan trọng là do

A.

nhập cư

B.

tỉ suất sinh cao

C.

tỉ suất gia tăng tự nhiên

D.

tuổi thọ trung bình tăng cao

Câu 2

Điểm giống nhau chủ yếu của địa hình vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc là

A.

thấp dần từ tây bắc xuống đông nam

B.

có nhiều khối núi cao đồ sộ

C.

đều có hướng vòng cung

D.

đồi núi thấp chiếm ưu thế

Câu 3

EU đã thiết lập thị trường chung cho các nước thành viên từ

A.

1/1/1993

B.

1/1/1967

C.

1/1/1997

D.

1/1/2004

Câu 4

Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của Biển Đông nước ta thể hiện rõ nhất qua yếu tố hải văn nào:

A.

Nhiệt độ nước biển

B.

Địa hình ven biển

C.

Rừng ngập mặn

D.

Các loài sinh vật

Câu 5

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm

      Các nhóm cây

1990

2000

2010

2014

Tổng số

9040,0

12644,3

14061,1

14804,1

Cây lương thực

6474,6

8399,1

8615,9

8992,3

Cây công nghiệp

11993

2229,4

2808,1

2844,6

Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác

1366,1

2015,8

2637,1

2967,2

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bàn Thống kê, 2016)

Nhận xét nào dưới đây đúng với bảng số liệu

A.

Tốc độ tăng trưởng diện tích cây lương thực năm 2014 so với năm 1990 là 138,9%

B.

Quy mô diện tích cây lương thực luôn có xu hướng giảm

C.

Diện tích cây công nghiệp năm 2014 tăng gấp 2,4 lần năm 2000

D.

Tỷ trọng cây lương thực năm 2014 là 136,8%

Câu 6

Tuần lễ cấp cao APEC khai mạc vào 6/11/2017 nước ta đăng cai tổ chức diễn ra tại:

A.

TP Hồ Chí Minh

B.

TP Huế

C.

TP Đà Nẵng

D.

TP Hà Nội

Câu 7

Dựa vào Átlát địa lí Việt Nam trang 19, tỉnh nào có diện tích lúa nhiều nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

A.

Vĩnh Long

B.

Cần Thơ

C.

Kiên Giang

D.

Đồng Tháp

Câu 8

Lượng mưa trung bình năm của nước ta dao động từ:

A.

1800-2000(mm)

B.

1700-2000 (mm)

C.

1500-2000 (mm)

D.

1600-2000 (mm)

Câu 9

Hình dạng lãnh thổ kéo dài có tác động đến đặc điểm tự nhiên nước ta thể hiện rõ nhất ở

A.

góp phần tạo nên sự phân hoá tự nhiên theo chiều bắc-nam

B.

sự phân hoá theo chiều đông-tây của nước ta không thật rõ rệt

C.

nước ta chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai

D.

tạo điều kiện cho tính biển xâm nhập sâu vào trong đất liền

Câu 10

Cho bảng số liệu:

Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế)

(Đơn vị: Tỉ đồng)

Năm

 Thành phần kinh tế

1996

2005

Nhà nước

74161

249085

Ngoài nhà nước (tập thể, tư nhân, cá thể)

35682

308854

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

39589

433110

So với năm 1996 thì quy mô giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế năm 2005 gấp

A.

6,6 lần

B.

6,3 lần

C.

6,7 lần

D.

3,4 lần

Câu 11

Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA

(Đơn vị: tỉ đồng)

Năm

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ

2000

63 717

96 913

113 036

2005

76 905

157 808

158 276

Để so sánh giá trị 3 khu vực kinh tế của nước ta trong hai năm 2000 và 2005 thì biểu đồ thích hợp nhất là

A.

Biểu đồ miền

B.

Biểu đồ tròn

C.

Biểu đồ đuờng

D.

Biểu đồ cột ghép

Câu 12

Nội dung nào sau đây không phải là xu thế đổi mới nền kinh tế xã hội ở nước ta

A.

Thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo

B.

Dân chủ hóa đời sống kinh tế - xã hội

C.

Phát triển nền kinh tế - thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

D.

Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới

Câu 13

Dựa vào atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế cửa khẩu không thuộc vùng Bắc Trung Bộ là:

A.

Cầu Treo

B.

Bờ Y

C.

Lao Bảo

D.

Cha Lo

Câu 14

Nhân tố làm phá võ nền tảng nhiệt đới của khí hậu nước ta và làm giảm sút nhiệt độ mạnh mẽ nhất là trong mùa đông là do:

A.

địa hình nhiều đồi núi

B.

ảnh hưởng của biển

C.

gió mùa mùa đông

D.

địa hình nhiều đồi núi và gió mùa đông bắc

Câu 15

Ảnh hưởng của địa hình vùng núi Tây Bắc tới đặc điểm sông ngòi của khu vực này là:

A.

Chế độ nước phân hóa theo mùa

B.

Quy định hướng sông là Tây Bắc - Đông Nam

C.

Hệ thống sông ngòi dày đặc

D.

Quy định hướng sông là Tây Đông

Câu 16

Tác động chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại dến sự phát triển kinh tế - xã hội:

A.

Xuất hiện các ngành công nghệ có hàm lượng kỹ thuật thấp

B.

Khoảng cách giàu nghèo giữa các nước rút ngắn lại

C.

Khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

D.

Thay đổi cơ cấu lao động, đầu tư nước ngoài giảm mạnh

Câu 17

Căn cứ để chia các quốc gia trên thế giới thành 2 nhóm nước phát triển và đang phát triển là:

A.

Đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế

B.

Đặc điểm tự nhiên và dân cư, xã hội

C.

Trình độ phát triển kinh tế - xã hội

D.

Đặc điểm tự nhiên

Câu 18

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được qui định bởi:

A.

Phía đông giáp biển

B.

Địa hình chủ yếu là đồi núi

C.

Nằm trong khu vực Châu Á gió mùa

D.

Vị trí nằm trong vùng nội chí tuyến

Câu 19

Vào mùa hạ, ở nước ta khu vực có thời tiết khô nóng kéo dài nhất là

A.

Bắc Bộ

B.

Trung Bộ

C.

Đông Bắc Bộ

D.

Nam Bộ

Câu 20

Biết tổng diện tích của vùng Bắc Trung Bộ là 51,5 nghìn km2, độ che phủ rừng của vùng đứng thứ hai sau Tây Nguyên với 47,8% (2006). Vậy diện tích đất có rừng của vùng năm 2006 là:

A.

24617 ha

B.

2461,7 ha

C.

2461,7 km2

D.

24617 km2

Câu 21

Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về ảnh hưởng của gió mùa mùa đông đến chế độ nhiệt nước ta

A.

Gió mùa mùa đông làm cho nền nhiệt độ nước ta bị hạ thấp

B.

Gió mùa mùa đông làm cho biên độ nhiệt nước ta lớn và có xu hướng giảm dần từ Nam ra Bắc

C.

Gió mùa mùa đông làm cho nền nhiệt độ nước giảm dần từ nam ra Bắc

D.

Gió mùa mùa đông làm cho chế độ nhiệt nước ta có sự phân hóa phức tạp theo không gian

Câu 22

Do nằm trong khu vực nóng ẩm, gió mùa, nên thiên nhiên nước ta có:

A.

Khí hậu ôn hòa, mát mẻ

B.

Khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn

C.

Sinh vật nhiệt đới đa dạng

D.

Đất đai rộng và phì nhiêu

Câu 23

Già hóa dân số gây ra hậu quả cơ bản là:

A.

Chi phí chăm sóc trẻ em lớn

B.

Thừa lao động

C.

Thiếu việc làm

D.

Thiếu lao động bổ sung cho tưong lai

Câu 24

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ:

A.

Đa Nhim

B.

Cần Đơn

C.

Trị An

D.

Thác Mơ

Câu 25

Địa hình tương đối thấp và phẳng, có mạng lưới kênh rạch chằng chịt là đặc điểm của

A.

Đồng bằng sông Hồng

B.

các đồng bằng ở Duyên hải Nam Trung Bộ

C.

các đồng bằng ở Bắc Trung Bộ

D.

Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 26

Địa hình bán bình nguyên thể hiện rõ nhất ở vùng:

A.

Đông Nam Bộ

B.

Tây Bắc

C.

Bắc Trung Bộ

D.

Tây Nguyên

Câu 27

Đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng sông Hồng

A.

Vùng trong đê không được phù sa bồi tụ, gồm các bậc ruộng cao bạc màu và các ô trũng ngập nước

B.

Rộng khoảng 15 nghìn km2, cao ở rìa tây và tây bắc, thấp dần ra biển

C.

Chịu tác động mạnh của thủy triều nhất so với các đồng bằng khác

D.

Do phù sa của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình bồi tụ

Câu 28

Cho biểu đồ

Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ trên?

A.

Nhiệt độ trung bình năm của Huế không cao, chưa đạt tiêu chuẩn vùng nhiệt đới

B.

Sự phân mùa trong chế độ mưa của Huế không sâu sắc

C.

Tháng có nhiệt độ cao nhất của Huế là tháng có luợng mua lớn nhất

D.

Huế có tổng luợng mưa lớn, mùa mưa lệch dần về thu đông

Câu 29

Ảnh hưởng sâu sắc của biển Đông đến khí hậu nước ta là:

A.

làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh, khô trong mùa đông

B.

làm dịu bớt thời tiết nóng bức trong mùa hạ

C.

khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương, điều hoà hơn

D.

tất cả các ý trên

Câu 30

Nguyên nhân khiến đất feralit có màu đỏ vàng là do:

A.

nước ta có nhiệt độ caovà phân hóa theo mùa

B.

nước ta có luợng mưa lớn và phân hóa theo mùa

C.

có sự tích tụ đồng thời ôxit sắt Fe2O3và ôxit nhôm Al2O3

D.

các chất bazo dễ tan như Ca2+, K+, Mg2+ bị rửa trôi mạnh

Câu 31

Hiện tượng sạt lở đường bờ biển nước ta xảy ra mạnh nhất ở bờ biển:

A.

Bắc Bộ

B.

Trung Bộ

C.

Đồng bằng sông Cửu long

D.

Nam Bộ

Câu 32

Công cuộc Đổi mới của nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và vững chắc là do:

A.

nhận được sự giúp đõ nhiệt tình của các nước bè bạn trên thế giới

B.

trong thời gian tiến hành Đổi mới nước ta ít gặp phải các thiên tai

C.

nước ta có nhiều tiền đề kinh tế quan trọng từ các giai đoạn trước

D.

các nguồn lực trong và ngoài nước được phát huy một cách cao độ

Câu 33

Hướng thổi chiếm ưu thế của Tín phong nửa cầu Bắc từ khu vực dãy Bạch Mã trở vào nam từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau là:

A.

đông nam

B.

tây nam

C.

tây bắc

D.

đông bắc

Câu 34

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có ngành công nghiệp và xây dụng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế:

A.

Hà Nội

B.

Biên Hoà

C.

Nha Trang

D.

Hải Phòng

Câu 35

Sự phân hóa thiên nhiên giữa 2 vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc chủ yếu do:

A.

ảnh hưởng của Biển Đông

B.

tác động của gió mùa với hướng của các dãy núi

C.

độ cao địa hình

D.

thảm thực vật

Câu 36

Ranh giới giữa đồng bằng đông Âu và đồng bằng Tây xi bia là:

A.

sông Ê-nít-xây

B.

núi U-ran

C.

sông Ô-bi

D.

sông Lê na

Câu 37

Đặc điểm cơ bản của địa hình Trung Quốc là:

A.

thấp dần từ tây sang đông

B.

thấp dần từ bắc xuống nam

C.

cao dần từ bắc xuống nam

D.

cao dần từ tây sang đông

Câu 38

Đặc điểm cơ cấu kinh tế 2 tầng của Nhật Bản là:

A.

Vừa phát triển các xí nghiệp lớn hiện đại,vừa duy trì các xí nghiệp nhỏ thủ công

B.

ưu tiên phát triển kinh tế biển và các ngành công nghệ cao

C.

Chú trọng đầu tu hiện đại hóa công nghiệp gắn liền với áp dụng kỹ thuật mới

D.

Tất cả các đáp án trên

Câu 39

Lãnh thổ Việt Nam là nơi:

A.

gió mùa mùa hạ hoạt động quanh năm

B.

giao tranh của các khối khí hoạt động theo mùa

C.

gió mùa mùa đông hoạt động quanh năm

D.

các khối khí hoạt động tuần hoàn, nhịp nhàng

Câu 40

Vùng biển mà nuớc ta có quyền thực hiện các biện pháp an ninh quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các quy định về y tế, môi truờng, nhập cư,... là vùng:

A.

đặc quyền về kinh tế

B.

lãnh hải

C.

thềm lục địa

D.

tiếp giáp lãnh hải

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn