Đề thi thử THPT QG năm 2018 môn GDCD số 8

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 04/09/2018
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 04/09/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,154 lượt xem Lượt thi 105 lượt thi

Câu 1

Pháp luật không có vai trò gì trong quan hệ giữa các quốc gia?

A.

Pháp luật là phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia.

B.

Pháp luật là cơ sở để thực hiện hợp tác kinh tế - thương mại giữa các quốc gia

C.

Pháp luật là cơ sở để phân chia quyển lực giữa các Nhà nước.

D.

Pháp luật là cơ sở để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Câu 2

Điều ước quốc tế được hiểu là gì?

A.

Một điều ước về hòa bình

B.

Một văn kiện quốc tế

C.

Một văn bản pháp luật quốc gia

D.

Một văn bản về hòa bình

Câu 3

Các quốc gia thực hiện điều ước quốc tế bằng cách nào?

A.

an hành văn bản pháp luật mới của quốc gia

B.

Ký kết điều ước quốc tế khác.

C.

Hợp tác đầu tư phát triển kinh tế.

D.

Tất cả đều đúng.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn