Đề thi thử THPT QG năm 2018 môn Hóa học- THPT Lý Thái Tổ- Bắc Ninh

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 23/08/2018
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 23/08/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 403 lượt xem Lượt thi 8 lượt thi

Câu 1

Cho butan qua xúc tác thích hợp ở nhiệt độ cao được hỗn hợp X gồm C4H10; C4H6 và có tỉ khối so với butan là 0,4. Nếu cho 0,6 mol X vào dung dịch brom dư thì số mol brom tối đa phản ứng là :

A.

0,48

B.

0,36

C.

0,60

D.

0,24

Câu 2

Ứng với công thức phân tử C4H10O có bao nhiêu ancol là đồng phân cấu tạo của nhau?

A.

3

B.

5

C.

4

D.

2

Câu 3

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A.

CH3COOH.   

B.

HF.

C.

NaCl.

D.

H2O.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn