Đề thi thử THPT QG năm 2019 môn Vật lý THPT Phạm Văn Đồng

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 25/03/2019
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/03/2019
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 2,435 lượt xem Lượt thi 249 lượt thi

Câu 1

Khi một động cơ điện đang hoạt động thì điện năng được biến đổi thành 

A.

năng lượng cơ học.

B.

năng lượng cơ học và năng lượng nhiệt

C.

năng lượng cơ học, năng lượng nhiệt và năng lượng điện trường

D.

năng lượng cơ học, năng lượng nhiệt và năng lượng ánh sáng

Câu 2

Đồ thị biểu diễn hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ A và ngược pha nhau .Điều nào sau đây là đúng khi nói về hai dao động này 

A.

Có li độ luôn đối nhau

B.

Cùng đi qua vị trí cân bằng theo một hướng

C.

Độ lệch pha giữa hai dao động là 2π.

D.

Biên độ dao động tổng hợp bằng 2A

Câu 3

Xét các êlectron chuyển động quanh hạt nhân của một nguyên tử. Độ lớn cường độ điện trường của hạt nhân tại vị trí của các êlectron nằm cách hạt nhân lần lượt là r0, 2r0 và 3r0 lần lượt là E1, E2 và E3. Chọn phương án đúng. 

A.

 E1 = 2E2 = 3E3

B.

3E1 = 2E2 = E3

C.

E1 < E2 < E3.

D.

E1 > E2 > E3

Câu 4

Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển dời có hướng của 

A.

các êlectron mà ta đưa vào trong chất khí.

B.

các ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí

C.

các êlectron và ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí

D.

các êlectron và ion được tạo ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.

Câu 5

Ở gần xích đạo, từ trường Trái Đất có thành phần nằm ngang bằng 3.10−5 T còn thành phần thẳng đứng rất nhỏ. Một đường dây điện đặt nằm ngang theo hướng Đông − Tây với cường độ không đổi là 1400 A . Lực từ của Trái Đất tác dụng lên đoạn dây 100 m là 

A.

19 N

B.

1,9 N

C.

4,5 N

D.

4,2 N

Câu 6

Ánh sáng có bước sóng 0,57 μm , có thể gây ra hiện tượng quang điện ở chất nào dưới đây? (Biết Canxi, Natri, Kali, Xesi lần lượt có giới hạn quang điện là 0,43 μm , 0,5 μm, 0,55 μm, 0,58 μm). 

A.

Xesi

B.

Kali

C.

Natri

D.

Canxi 

Câu 7

Cho 4 tia phóng xạ: tia α, tia β+, tia β và tia γ đi vào một miền có điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là 

A.

 tia γ.

B.

 tia β-.

C.

tia β+.

D.

tia α

Câu 8

Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Tần số của ánh sáng nhìn thấy có giá trị 

A.

từ 3,95.1014Hz đến 7,89.1014 Hz

B.

từ 3,95.1014 Hz đến 8,50.1014 Hz

C.

từ 4,20.1014Hz đến 7,89.1014 Hz

D.

từ 4,20.1014 Hz đến 6,50.1014 Hz

Câu 9

Một vật dao động điều hòa với biên độ A và cơ năng W. Mốc thế năng của vật ở vị trí cân bằng. Khi vật đi qua vị trí có li độ 2A/3 thì động năng của vật là 

A.

5/9 W

B.

4/9 W

C.

2/9 W

D.

7/9 W

Câu 10

Chọn câu đúng. 

A.

Sóng dọc là sóng truyền dọc theo một sợi dây

B.

Sóng dọc là sóng truyền theo phương thẳng đứng, còn sóng ngang là sóng truyền theo phương nằm ngang

C.

Sóng dọc là sóng trong đó phương dao động của các phần tử môi trường trùng với phương truyền

D.

Sóng dọc là sóng truyền theo trục tung, còn sóng ngang là sóng truyền theo trục hoành

Câu 11

Một sóng âm có chu kì 5 ms lan truyền trong môi trường nước với tốc độ 1500 m/s. Bước sóng của sóng này trong môi trường nước là 

A.

30,5 m

B.

3,0 km

C.

75,0 m

D.

7,5 m

Câu 12

Một sóng truyền trong một môi trường với tốc độ 330 m/s và có bước sóng 0,5 m. Tần số của sóng đó là 

A.

440 Hz

B.

660 Hz

C.

50 Hz

D.

220 Hz

Câu 13

Rôto của máy phát điện xoay chiều một pha là nam châm có bốn  cặp cực (4 cực nam và cực bắc). Khi rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút thì suất điện động do máy tạo ra có tần số là 

A.

60 Hz

B.

100 Hz

C.

120 Hz

D.

50 Hz

Câu 14

Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Ban đầu (t = 0), một mẫu chất phóng xạ X có số hạt là N0. Sau khoảng thời gian t = 3T (kể từ t = 0), số hạt nhân X đã bị phân rã là 

A.

0,25N0

B.

0,875N0

C.

0,75N0

D.

0,125N0

Câu 15

Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn 

A.

giảm đi bốn lần

B.

không đổi

C.

tăng lên hai lần

D.

tăng lên bốn lần

Câu 16

Trong một thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600 nm, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị bằng 

A.

1,5 mm

B.

0,3 mm

C.

1,2 mm

D.

0,9 mm

Câu 17

Trong một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là 4.10−8 C và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 10 mA . Tần số dao động điện từ trong mạch là: 

A.

79,6 kHz

B.

100,2 kHz

C.

50,1 kHz

D.

39,8 kHz

Câu 18

Ba lò xo có cùng chiều dài tự nhiên có độ cứng lần lượt là k1, k2 và k3, đầu trên treo vào các điểm cố định, đầu dưới treo các vật có cùng khối lượng. Lúc đầu, nâng ba vật đến vị trí mà các lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với cơ năng lần lượt là W1 = 3 J, W2 = 4 J và W3. Nếu k3 = 2,5k1 + 3,5k2 thì W3 bằng 

A.

0,585 J. 

B.

 0,147 J

C.

0.198 J

D.

 0,746 J

Câu 19

Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,05 H và tụ điện có điện dung C = 5 μF. Lúc đầu tụ đã được cung cấp năng lượng cho mạch bằng cách ghép tụ vào nguồn không đổi có suất điện động E. Dòng điện trong mạch có biểu thức i = 0,2sinꞷt (A). Tính E. 

A.

20 V

B.

40 V

C.

25 V

D.

10 V

Câu 20

Hạt nhân rađi 226 đứng yên phóng xạ a (có khối lượng 4,0015u; 1u = 1,66055.10−27 kg). Hạt α bay ra có động năng 4,78 MeV (1 MeV = 1,6.10−13 J). Coi tỉ lệ khối lượng các hạt nhân xấp xỉ bằng tỉ số số khối. Chọn phương án sai. 

A.

Tốc độ của hạt a là 1,5.107 m/s

B.

Năng lượng toàn phần toả ra trong phản ứng là 5,87 MeV

C.

Phần lớn năng lượng toả ra trong phản ứng là động năng của hạt α

D.

Trong phóng xạ α có thể kèm theo phóng xạ γ

Câu 21

Một máy kéo có cần thoi tác dụng lên một con lắc lò xo nằm ngang để duy trì cho vật nặng dao động điều hòa với biên độ A = 5 cm và tần số f = 5Hz. Vật nặng có khối lượng m = 1 kg; hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là μ = 0,1. Tính công suất của máy kéo. 

A.

0,5 W

B.

1,25 W

C.

2 W

D.

1 W

Câu 22

Trong quá trình truyền tải điện năng từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ, công suất nơi tiêu thụ (tải) luôn được giữ không đổi. Khi hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tải là Utt thì độ giảm thế trên đường dây bằng 0,1Utt. Giả sử hệ số công suất nơi tiêu thụ bằng 1. Để hao phí truyền tải giảm đi 100 lần so với trường hợp đầu thì điện áp đưa lên đường dây là 

A.

20,01Utt

B.

 10,01Utt

C.

9,1Utt

D.

100Utt

Câu 23

Thí nghiệm giao thoa I−âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,75 pm, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm, khoảng cách hai khe đến màn D = 2 m. Tại thời điểm t = 0, truyền cho màn một vận tốc ban đầu hướng về phía hai khe để màn dao động điều hòa với chu kì 3 s với biên độ 40 cm. Thời gian từ lúc màn dao động đến khi điểm M trên màn cách vân trung tâm b = 19,8 mm cho vân tối lần thứ 8 là 

A.

1,64 s

B.

0,31 s

C.

1,06 s

D.

1,50 s

Câu 24

Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng 0,40 μm đến 0,76 μm. Trên màn, tại điểm cách vân trung tâm 3,3 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân tối? 

A.

6 bức xạ.

B.

 

4 bức xạ

C.

3 bức xạ

D.

5 bức xạ

Câu 25

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 2.10−6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1πA . Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch bằng 

A.

10−6/3 s

B.

10−3/3 s

C.

4.10−7 s

D.

4.10−5 s

Câu 26

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young (a = 1 mm, D = 1 m), ánh sáng sử dụng gồm 3 bức xạ có bước sóng λ1; λ2 và λ3. Vạch tối gần vân trung tâm nhất là nơi trùng nhau của ba vân tối (tối thứ 23 của tối thứ 14 của λ2 và tối thứ 13 của λ3). Nếu giao thoa với bức xạ có bước sóng  thì khoảng vân là 0,476 mm. Chọn phương án đúng. 

A.

λ1=0,4μm

B.

λ2−λ1=0,3μm

C.

λ3=0,75μm

D.

λ3−λ2=0,056μm

Câu 27

Ở trạng thái cơ bản electron trong nguyên tử Hidro chuyển động trên quỹ đạo K có bán kính r0 = 5,3.10−11 (m). Tính cường độ dòng điện do chuyển động trên quỹ đạo M gây ra

A.

0,05 μA

B.

0,95 mA

C.

38,89 μA

D.

1,05 mA

Câu 28

Thực hiện giao thoa trên bề mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 8\(\sqrt2\) cm dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình uA = uB = 2cos30πt (mm, s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,6 m/s. Gọi (C) là đường tròn trên mặt chất lỏng có đường kính AB. Số điểm trên (C) dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là 

A.

10 điểm

B.

 5 điểm

C.

12 điểm

D.

2 điểm

Câu 29

 

Hai vật cùng dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox, vị trí cân bằng của hai vật đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biết phương trình dao động của hai vật lần lượt là x1 = 4cos(4πt + π/3) cm và x2 = cos(4πt + π/12) cm. Tính từ thời điểm t1 = 1/24 s đến thời điểm t2 = 1/3 s thì thời gian khoảng cách giữa hai vật theo Ox không nhỏ hơn 

A.

1/3 s

B.

1/8 s

C.

1/6 s

D.

1/12 s

Câu 30

Thí nghiệm giao thoa I–âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,75 μm, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm, khoảng cách hai khe đến màn D = 2 m. Tại thời điểm t = 0, truyền cho màn một vận tốc ban đầu hướng về phía hai khe để màn dao động điều hòa với chu kì 3 s với biên độ 40 cm. Thời gian từ lúc màn dao động đến khi điểm M trên màn cách vân trung tâm b = 19,8 mm cho vân sáng lần thứ 2 là 

A.

1,75 s

B.

0,31 s

C.

0,31 s

D.

1,50 s

Câu 31

ho cơ hệ như hình bên. Vật m khối lượng 100 g có thể chuyển động tịnh tiến, không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo trục lò xo có k = 40 N/m. Vật M khối lượng 300 g có thể trượt trên m với hệ số ma sát g = 0,24. Ban đầu, giữ m đứng yên ở vị trí lò xo dãn 4,5 cm, dây D (mềm, nhẹ, không dãn) song song với trục lò xo. Biết M luôn ở trên m và mặt tiếp xúc giữa hai vật nằm ngang.Lấy g = 10 m/s2. Thả nhẹ cho m chuyển động. Tính từ lúc thả đến khi lò xo trở về trạng thái có chiều dài tự nhiên lần thứ 3 thì tốc độ trung bình của m là 

                                                                 

A.

16,7 cm/s

B.

12,9 cm/s

C.

29,1 cm/s

D.

8,36 cm/s

Câu 32

Đặt điện áp u vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh tạo ra trong mạch một dòng điện cưỡng bức i. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc thời gian của u và i như hình vẽ. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch có giá trị gần nhất là  

                                                                  

A.

156 W

B.

148W

C.

140W

D.

128W

Câu 33

Khung dây dẫn hình tròn, bán kính R, có cường độ dòng điện chạy qua là I, gây ra cảm ứng từ tại tâm có độ lớn B. Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vêbe (Wb)?

A.

\(B\over \pi R^2\)

B.

\(I\over \pi R^2\)

C.

\({\pi R^2}\over B\)

D.

\(\pi R^2B\)

Câu 34

Nếu tiếng đàn Ocgan nghe giống hệt tiếng đàn pianô thì chúng có cùng 

A.

Độ cao

B.

Độ to

C.

Tần số

D.

Độ cao và âm sắc

Câu 35

Một chùm ánh sáng Mặt Trời hẹp rọi xuống mặt nước trong một hồ và tạo ở đáy bể một vệt sáng 

A.

có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc

B.

có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc

C.

có nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu vuông góc

D.

không có màu dù chiếu thế nào

Câu 36

ình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc thời gian của hai điện áp xoay chiều 1 và 2. Lần lượt đặt các điện áp này vào đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì dung kháng lần lượt là ZC1 và ZC2. Tỉ số ZC1/ZC2 bằng

                                                                                     

A.

\(3\over 5\)

B.

\(5\over 3\)

C.

\(2\over 3\)

D.

\(3\over 2\)

Câu 37

Trong không khí, phôtôn A có bước sóng lớn gấp n lần bước sóng của phôtôn B thì tỉ số năng lượng phôtôn A và năng lượng phôtôn B là  

A.

n

B.

\(1\over n\)

C.

n2

D.

\(1\over 2n\)

Câu 38

Hiện nay, trong y tế để phát hiện chỗ xương bị tổn thương người ta dùng chụp điện. Phương pháp này sử dụng 

A.

tia cực tím

B.

tia X

C.

tia gama

D.

siêu âm

Câu 39

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 36 N/m và vật có khối lượng m. Biết thế năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số 6 Hz. Lấy π2 = 10. Khối lượng m bằng 

A.

50 g

B.

75 g

C.

100 g

D.

200 g

Câu 40

Một sóng hình sin truyền theo chiều dương của trục Ox với phương trình dao động của nguồn sóng (đặt tại O) là uO = 4cos100nt (cm). Ở điểm M (theo hướng Ox) cách O một phần tư bước sóng, phần tử môi trường dao động với phương trình là 

A.

uM = 4cos(100πt + π) (cm)

B.

uM = 4cos(100πt) (cm)

C.

uM = 4cos(100πt − 0,5π) (cm)

D.

uM = 4cos(100πt + 0,5π) (cm)

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn