Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 30/03/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 30/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 291 lượt xem Lượt thi 12 lượt thi

Câu 1

Mục tiêu bao trùm trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A.

Bao vây, tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

B.

Lôi kéo các nước Tây Âu vào khối NATO

C.

Thực hiện chiến lược toàn cầu phản cách mạng

D.

Xâm lược các nước ở khu vực Châu á

Câu 2

Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là?

A.

Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

B.

Tập trung cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởng.

C.

Thừa nhận chế độ đa nguyên, đa đảng.

D.

Kiên định con đường tư bản chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Câu 3

Quan hệ quốc tế bắt đầu chuyển dần từ đối đầu sang đối thoại trong thời gian nào?

A.

 Từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX.

B.

 Từ nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

C.

 Từ nửa đầu những năm 80 của thế kỉ XX.

D.

 Từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn