Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên - Đề 1

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 29/03/2020
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 29/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 621 lượt xem Lượt thi 12 lượt thi

Câu 1

Công cụ để duy trì trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A.

 Hội quốc liên.

B.

 trật tự Ianta.

C.

 Liên hợp quốc.

D.

 Bản Hiến chương của Liên hợp quốc.

Câu 2

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam (1919 - 1929), thực dân Pháp đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực nào?

A.

 Giao thông vận tải.

B.

 Nông nghiệp.

C.

 Thương nghiệp.

D.

 Công nghiệp.

Câu 3

Từ năm 1941, để xây dựng lực lượng chính trị chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, Đảng đã vận động các tầng lớp nhân dân tham gia

A.

 Mặt trận phản đế Đông Dương.

B.

 Mặt trận Việt Minh.

C.

 Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

D.

 Mặt trận Cứu quốc.

Câu 4

Ngày 12.3.1947, tại Quốc hội Mĩ, Tổng thống Truman đề nghị viện trợ 400 USD cho Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì nhằm

A.

 giúp Tây Âu khôi phục kinh tế.

B.

 khôi phục kinh tế cho Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì.

C.

 biến hai nước này thành căn cứ tiền phương chống Liên xô và Đông Âu.

D.

 chuẩn bị thành lập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Câu 5

Chủ trương đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám 1945 được Đảng ta xác định từ

A.

 Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (2.1943).

B.

 Đại hội Quốc dân Tân Trào (8.1945).

C.

 Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì (4.1945).

D.

 Hội nghị lần thứ 8 của Đảng (5.1941).

Câu 6

Thủ đô của Khu giải phóng Việt Bắc được Đảng và Hồ Chí Minh chọn là

A.

 Tân Trào (Tuyên Quang).

B.

 Định Hoá (Thái Nguyên).

C.

 Bắc Sơn (Lạng Sơn).

D.

 Pác Bó (Cao Bằng).

Câu 7

"Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình". Đây là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi

A.

 Nguyễn Ái Quốc thực sự trở thành chiến sĩ cộng sản.

B.

 Bản yêu sách của nhân dân An Nam không được Hội nghị Vecxai chấp nhận.

C.

 Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo luận cương của Lênin.

D.

 Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari.

Câu 8

Lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước được Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc chính thức ban bố vào thời điểm nào?

A.

 Quân Đồng minh sắp thắng phát xít, Nhật Bản sắp đầu hàng.

B.

 Quân Đồng minh sắp thắng phát xít, Nhật Bản đã đầu hàng.

C.

 Quân Đồng minh đã thắng phát xít, Nhật Bản đã đầu hàng.

D.

 Quân Đồng minh đã thắng phát xít, Nhật Bản sắp đầu hàng.

Câu 9

Từ năm 1929, phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ khắp cả nước. Đó là kết quả của việc Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

A.

 tuyên truyền thông qua tác phẩm "Đường Kách mệnh".

B.

 mở nhiều lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ.

C.

 tuyên truyền thông qua báo Thanh niên.

D.

 thực hiện chủ trương "vô sản hoá".

Câu 10

Chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam giai đoạn 1919 – 1929 đã khiến cho những giai cấp nào phát triển nhanh về số lượng?

A.

 Tiểu tư sản và công nhân.

B.

 Công nhân và nông dân.

C.

 Địa chủ và tư sản.

D.

 Tư sản và tiểu tư sản.

Câu 11

Mục đích chính của sự ra đời Tổ chức Hiệp ước Vacsava (5.1955) là

A.

 tạo sự đối lập với khối quân sự NATO.

B.

 tăng cường sức mạnh của các nước xã hội chủ nghĩa.

C.

 bảo vệ hoà bình, an ninh ở châu Âu.

D.

 tăng cường tình đoàn kết giữa Liên xô với Đông Âu.

Câu 12

Nửa sau những năm 20 của thế kỉ XX, tư sản Việt Nam đã thành lập một chính đảng là

A.

 Việt Nam nghĩa đoàn.

B.

 Đảng Lập hiến.

C.

 Tân Việt Cách mạng đảng.

D.

 Việt Nam Quốc dân đảng.

Câu 13

Sau khi nhảy vào Đông Dương (9.1940), phát xít Nhật giữ nguyên bộ máy thống trị của thực dân Pháp vì

A.

 Nhật chưa thể đánh bại hoàn toàn Pháp.

B.

 Nhật không muốn làm xáo trộn tình hình Đông Dương.

C.

 Nhật muốn dùng nó để phục vụ cho mình.

D.

 Nhật muốn hoà hoãn với Pháp ở Đông Dương.

Câu 14

Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là

A.

 độc lập và tự do.

B.

 tự do và dân chủ.

C.

 bình đẳng và bác ái.

D.

 độc lập và hoà bình.

Câu 15

Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2.1930) là do

A.

 bị động, chưa có sự chuẩn bị chu đáo.

B.

 Pháp tiến hành khủng bố, đàn áp dã man.

C.

 không có mục tiêu rõ ràng.

D.

 lực lượng binh lính nhanh chóng đầu hàng.

Câu 16

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được triệu tập với sự tham gia của đại biểu các tổ chức

A.

 An Nam Cộng sản đảng và Việt Nam Quốc dân đảng.

B.

 Đông Dương Cộng sản liên đoàn và An Nam Cộng sản đảng.

C.

 Đông Dương Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

D.

 Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng.

Câu 17

Tổ chức ASEAN được thành lập với mục tiêu ban đầu là gì?

A.

 Duy trì hoà bình, an ninh khu vực.

B.

 Thống nhất thị trường, tiền tệ.

C.

 Liên kết chính trị - quốc phòng.

D.

 Phát triển kinh tế - văn hoá.

Câu 18

Để đi đến thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, sự kiện nào sau đây được coi là sự chuẩn bị đầu tiên có tính quyết định?

A.

 Thành lập khu căn cứ Việt Bắc.

B.

 Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

C.

 Thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

D.

 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5.1941).

Câu 19

Sự kiện nào chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc thực sự trở thành chiến sĩ cộng sản?

A.

 Gửi đến Hội nghị Vecxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam.

B.

 Tham gia Đảng Xã hội Pháp.

C.

 Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa.

D.

 Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

Câu 20

Chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, coi đó là mục tiêu số 1 của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1939 – 1945 được Đảng ta đề ra từ

A.

 Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc kì (4.1945).

B.

 Hội nghị 8 BCHTU Đảng (5.1941).

C.

 Hội nghị 6 BCHTU Đảng (11.1939).

D.

 Hội nghị 7 BCHTU Đảng (11.1940).

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán