Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Trần Phú - Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 5) - Đề 1

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 29/03/2020
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 29/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 706 lượt xem Lượt thi 10 lượt thi

Câu 1

Những quốc gia giành được độc lập dân tộc sớm nhất ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới hai là 

A.

 Marốc và Xuđăng. 

B.

Angiêri và Tuynidi. 

C.

Ai Cập và Libi. 

D.

Ănggôla và Môdămbích. 

Câu 2

Đặc điểm nổi bật về tình hình đầu tư trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì? 

A.

tốc độ nhanh, quy mô lớn trên mọi lĩnh vực. 

B.

tốc độ nhanh, quy mô lớn vào các ngành kinh tế. 

C.

tốc độ nhanh, quy mô lớn vào kinh tế nông nghiệp và khai mỏ. 

D.

tốc độ nhanh, quy mô hợp lí vào tất cả các ngành kinh tế. 

Câu 3

Cho các dữ liệu sau:

1. Mỹ dựng lên "sự kiện vịnh Bắc Bộ".

2. Chiến thắng Ấp Bắc.

3. Phòng tuyến Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ của địch bị chọc thủng.

4. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập.

Sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian 

A.

2-1- 3- 4. 

B.

1-2- 4- 3. 

C.

1-3- 4- 2. 

D.

2-1- 4- 3. 

Câu 4

Vai trò chủ yếu của hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (11-1939) đối với thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945? 

A.

đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng - đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

B.

hoàn thiện phương pháp khởi nghĩa vũ trang. 

C.

bước đầu khắc phục hạn chế của Luận cương chính trị (10/1930). 

D.

hoàn chỉnh chủ trương chỉ đạo cách mạng của Đảng. 

Câu 5

Tài liệu để cán bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên tuyên truyền lí luận cách mạng giải phóng dân tộc cho giai cấp công nhân là 

A.

Báo "Nhân đạo" và tác phẩm "Đường Kách mệnh". 

B.

Tạp chí "Thư tín quốc tế" và tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp". 

C.

Báo "Thanh niên" và tác phẩm "Đường Kách mệnh". 

D.

Báo "Người cùng khổ", báo "Nhân đạo". 

Câu 6

Điểm khác nhau căn bản trong hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên với Việt Nam Quốc dân đảng là 

A.

xây dựng tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh cách mạng. 

B.

tăng cường tổ chức quần chúng đấu tranh vũ trang. 

C.

tập trung phát triển lực lượng cách mạng. 

D.

chú trọng truyền bá lí luận giải phóng dân tộc. 

Câu 7

Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc trong phong trào dân tộc dân chủ từ 1919 đến 1925 là 

A.

kinh tế và văn hóa. 

B.

văn hóa và giáo dục 

C.

chính trị và tư tưởng 

D.

kinh tế và chính trị

Câu 8

Chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" có gì mới so với các chiến lược "Chiến tranh cục bộ"? 

A.

Quy mô rộng lớn diễn ra cả hai miền. 

B.

Quân đồng minh của Mĩ là chủ yếu có sự phối hợp bằng không quân, hậu cần Mỹ. 

C.

Gắn "Việt Nam hóa chiến tranh" với "Đông Dương hóa chiến tranh". 

D.

Chia cắt lâu dài nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới. 

Câu 9

Ý nghĩa chủ yếu của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 là: 

A.

là đòn tấn công bất ngờ, choáng váng đối với quân Mĩ và quân đồng minh. 

B.

Mỹ tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc. 

C.

Mỹ chấp nhận kí Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

D.

làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố "phi Mĩ hóa" chiến tranh xâm lược. 

Câu 10

Những quốc gia nào tham gia sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? 

A.

Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Philíppin. 

B.

Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Philíppin, Campuchia. 

C.

Malaixia, Xingapo, Lào, Inđônêxia, Philíppin. 

D.

Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Brunây, Việt Nam. 

Câu 11

Năm 1972, Tổng thống Níchxơn đã sang thăm những quốc gia nào? 

A.

Triều Tiên, Trung Quốc. 

B.

Trung Quốc, Liên Xô. 

C.

Mông Cổ, Liên Xô.

D.

Trung Quốc, Việt Nam. 

Câu 12

Điểm kế thừa và phát triển của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần 8 (5 -1941) so với Hội nghị tháng (11 -1939) là 

A.

chống đế quốc và phong kiến tay sai làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập, chủ trương thành lập Mặt trận Phản đế Đông Dương. 

B.

khẳng định nhiệm vụ, chủ yếu trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc và giải quyết vấn đề này trong khuổn khổ từng nước Đông Dương....thành lập Mặt trận Việt Minh.

C.

chống đế quốc và tay sai làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập, chủ trương thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

D.

đề ra chủ trương đánh đổ đế quốc Pháp - Nhật làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập và chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. 

Câu 13

"MACV" là chữ viết tắt cơ quan nào của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1961-1965)? 

A.

Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở miền Nam.

B.

Tổng lãnh sự Mỹ. 

C.

Bộ quân sự, an ninh miền Nam. 

D.

Ban cố vấn Mỹ ở miền Nam. 

Câu 14

Quân đội các nước nào chiếm đóng Tây Đức, Tây Béc-lin và các nước Tây Âu theo quy định của Hội nghị I-an-ta (2/1945)? 

A.

Liên Xô, Mỹ, Pháp. 

B.

Liên Xô, Anh, Pháp. 

C.

Mỹ, Anh, Pháp. 

D.

Mỹ, Anh, Nhật. 

Câu 15

Đường lối của cách mạng miền Nam được đề ra trong Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1-1959) là: 

A.

Đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang đánh đổ ách thống trị của Mỹ - Diệm. 

B.

Kiên trì con đường đấu tranh chính trị, hòa bình, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng nổi dậy lật đổ Mỹ - Diệm. 

C.

Đẩy mạnh "Phong trào hòa bình" trên toàn miền Nam, đòi Mỹ - Diệm phải thi hành Hiệp định Giơnevơ. 

D.

Tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của Mỹ - Diệm. 

Câu 16

Thắng lợi quân sự mở ra bước phát triển mới trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) của nhân dân ta là 

A.

Điện Biên Phủ năm 1954. 

B.

Việt Bắc thu - đông năm 1947. 

C.

Biên giới thu - đông năm 1950. 

D.

Tây Bắc và Trung Lào cuối năm 1953. 

Câu 17

Biến đổi đầu tiên có tính chất bước ngoặt của Trung Quốc sau Chiến tranh thế giới hai là 

A.

công cuộc cải cách - mở cửa Trung Quốc. 

B.

thu hồi chủ quyền đối với Hồng Kông và Ma Cao. 

C.

sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

D.

thử thành công bom nguyên tử. 

Câu 18

Hội nghị Ianta (2-1945) chấp nhận các điều kiện để đáp ứng yêu cầu của Liên Xô khi tham gia chống quân phiệt Nhật ở châu Á, ngoại trừ việc 

A.

giữ nguyên hiện trạng của Trung Quốc và Mông Cổ.

B.

Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin. 

C.

khôi phục các quyền lợi của nước Nga mất trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904). 

D.

trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin. 

Câu 19

Ngày 18 và ngày 19/12/1946, Hội nghị bất thường của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định 

A.

phát động cả nước kháng chiến. 

B.

phát động toàn quốc khởi nghĩa. 

C.

lập Úy ban Khởi nghĩa toàn quốc. 

D.

ra Chỉ thị "Toàn dân kháng chiến". 

Câu 20

Chính sách đối ngoại của Mĩ đối với Việt Nam từ năm 1949 - 1954 là

A.

 trung lập, không can thiệp vào Việt Nam.

B.

 ủng hộ nhân dân Việt Nam giành độc lập từ tay quân phiệt Nhật Bản.

C.

 can thiệp, "dính líu" trực tiếp vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của Pháp.

D.

 phản đối Pháp trở lại xâm lược Việt Nam.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán