Đề thi thử THPT Quốc gia bộ môn Lịch sử: Sở GD&ĐT Hải Dương

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 24/05/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 24/05/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 5,530 lượt xem Lượt thi 1,107 lượt thi

Câu 1

Điểm chung trong kế hoạch Rơve năm 1949, kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi năm 1950 và kế hoạch Nava năm 1953 là

A.

Bảo vệ chính quyền Bảo Đại do Pháp lập ra. 

B.

Kết thúc chiến tranh trong danh dự.

C.

Muốn xoay chuyển cục diện chiến tranh

D.

Phô trương thanh thế, tiềm lực, sức mạnh

Câu 2

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, sự kiện thể hiện quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam là.

A.

Hiến pháp đầu tiên của nước ta được thông qua.

B.

Phát hành tiền Việt Nam.

C.

Thành lập Quân đội quốc gia Việt Nam.

D.

Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên.

Câu 3

Vì sao Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8 tháng 5/1941 có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của cách mạng tháng Tám?

A.

Chủ trương gương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc

B.

Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

C.

Củng cố được khối đại đoàn kết toàn dân

D.

Xác định khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn