Đề thi thử THPT quốc gia bộ môn Lịch sử Tỉnh Bắc Ninh - Trần Phú

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 07/06/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 07/06/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 4,038 lượt xem Lượt thi 830 lượt thi

Câu 1

Chiến lược "chiến tranh đặc biệt" (1961 - 1965) được Mĩ thực hiện ở Việt Nam trong bối cảnh nào? 

A.

Hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm bị thất bại. 

B.

Phong trào "Đồng khởi" đã phá vỡ hệ thống chính quyền địch ở miền Nam. 

C.

Chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm khủng bố cách mạng miền Nam. 

D.

Hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm được củng cố. 

Câu 2

Những tờ báo nào xuất hiện trong phong trào dân chủ 1919 - 1925? 

A.

Chuông rè, An nam trẻ, Người nhà quê 

B.

Thanh niên, Đường cách mệnh, Đỏ 

C.

Tiền phong, Bạn dân, Lao động 

D.

Nhân dân, Tin tức, Nhân đạo 

Câu 3

Từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện chủ trương tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa dân quốc là vì

A.

tránh trường hợp một mình đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc. 

B.

đất nước còn nhiều khó khăn, đang rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". 

C.

tránh trường hợp một mình giải quyết nhiều khó khăn cùng một lúc. 

D.

lo sợ sự uy hiếp của quân Trung Hoa dân quốc. 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn