Đề thi thử THPT quốc gia bộ môn Lịch sử Tp. Cần Thơ

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 08/06/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 08/06/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 4,150 lượt xem Lượt thi 799 lượt thi

Câu 1

Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn ái Quốc khởi thảo, đó là: 

A.

Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để tiến lên chủ nghĩa cộng sản

B.

Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để

C.

Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc

D.

Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc 

Câu 2

Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn ái Quốc khởi thảo là lực lượng nào?

A.

Công nhân và nông dân

B.

Công nhân, nông dân và các tầng  lớp tiểu tư sản, trí thức, trung nông

C.

Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến

D.

Tất cả đều đúng

Câu 3

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ta họp vào thời gian nào? ở đâu?

A.

Tháng 2-1951. ở Chiêm Hóa-Tuyên Quang

B.

Tháng 2-1951. ở Đình Bảng-Bắc Ninh

C.

Tháng 10-1951. ở Chiêm Hóa -Tuyên Quang 

D.

Tháng 2 –1951. ở Pắc Bó –Cao Bằng

Câu 4

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A.

Kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

B.

Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

C.

Sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học - công nghệ

D.

Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất

Câu 5

Điều khoản nào của Hiệp định Pari năm 1973 có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước?

A.

Hai bên ngừng bắn và giữ nguyên vị trí ở miền Nam

B.

Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị.

C.

Các bên thừa nhận thực tế ở miền Nam có hai chính quyền

D.

Hoa Kì rút hết quân viễn chinh và quân các nước đồng minh

Câu 6

Việt Nam Quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào?

A.

Dân chủ tư sản.

B.

Dân chủ cách mạng.

C.

Dân chủ nhân dân.

D.

Dân chủ vô sản.

Câu 7

Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?

A.

Tháng 10 - 1930.

B.

Tháng 12 - 1930.

C.

Tháng 3 - 1930.

D.

Tháng 5 - 1930.

Câu 8

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập vào tháng, năm nào? Ở đâu?

A.

Tháng 6/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).

B.

Tháng 5/1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc).

C.

Tháng 5/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).

D.

Tháng 6/1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc).

Câu 9

Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

A.

Có vai trò quan trọng nhất.

B.

Có vai trò cơ bản nhất.

C.

Có vai trò quyết định trực tiếp.

D.

Có vai trò quyết định nhất.

Câu 10

Kết qua lớn nhất của phong trào “Đồng khởi” là gì?

A.

Phá vở từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch.

B.

Lực lượng vũ trang được hình thành và phát triển, lực lượng chính trị được tập hợp đông đảo.

C.

Ủy ban nhân dân tự quản tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ chia cho dân cày nghèo.

D.

Sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20 – 12 – 1960)

Câu 11

Chiến thắng nào của ta đã mở đầu cho cao trào “tìm Mỹ mà đánh, tìm nguỵ mà diệt”?

A.

Chiến thắng Vạn Tường.

B.

Chiến thắng Ấp Bắc.

C.

Chiến thắng Bình Giã.

D.

Chiến thắng Ba Gia .

Câu 12

Ý nghĩa lớn nhất trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta là gì?

A.

Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của CNĐQ, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.

B.

Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

C.

Tạo điều kiện cho Lào và Campuchia giải phóng đất nước.

D.

Ở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử: Cả nước độc lập thống nhất cùng tiến lên xây dựng CNXH.

Câu 13

Hội nghị Ianta diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A.

Từ ngày 14 đến 17/2/1945

B.

Từ ngày 4 đến 11/2/1945

C.

Từ ngày 4 đến 11/12/1945

D.

Từ ngày 4 đến 14/2/1945

Câu 14

Nội dung cơ bản trong bước 1 của kế hoạch quân sự Na-va là gì?

A.

Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam.

B.

Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc.

C.

Tấn công chiến lược  hai miền Bắc - Nam.

D.

Phòng ngự chiến lược ở hai miền Bắc - Nam.

Câu 15

Kết quả lớn nhất mà quân dân ta đạt được trong chiến dịch Việt Bắc (1947) là gì?

A.

Bảo vệ được cơ quan đầu não kháng chiến

B.

Bộ đội chủ lực trưởng thành lên trong chiến đấu

C.

Loại khỏi vòng chiến đấu một lực lượng lớn sinh lực địch

D.

Làm thất bại âm mưu "đánh nhanh, thắng nhanh", buộc địch phải chuyển sang đánh lâu dài

Câu 16

Ý nghĩa to lớn nhất của phong trào "Đồng khởi" (1959 - 1960)? 

A.

Đưa đến Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra đời. 

B.

Làm lay chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

C.

Đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. 

D.

Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ. 

Câu 17

Cuối năm 1974 - đầu năm 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam? 

A.

Trong năm 1976. 

B.

Trong năm 1975. 

C.

Trong hai năm 1975 và 1976.

D.

Trong năm 1974 và đầu năm 1975.

Câu 18

Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (2/1945).

A.

Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

B.

Thành lập tổ chức quốc tế - Liên Hợp Quốc. 

C.

Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận.

D.

Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.

Câu 19

Theo quy định của Hội nghị Ianta (2/1945), quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ Tây Đức, Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.

Liên Xô

B.

Anh.

C.

Mỹ

D.

Pháp.

Câu 20

Sự khác biệt rõ nhất giữa chiến lược "Chiến tranh cục bộ" với chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ ở miền Nam Việt Nam là gì? 

A.

Có sự tham gia trực tiếp của lực lượng quân Mỹ và quân một số nước đồng minh của Mỹ.

B.

Có sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mỹ. 

C.

Sử dụng vũ khí, phương tiện chiến tranh do Mỹ cung cấp. 

D.

Có sự tham gia của quân đội sài Gòn. 

Câu 21

Nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp? 

A.

Những hành động ngang ngược củaTưởng và tay sai. 

B.

Quân Pháp được quân che chở nên đã nổ súng xâm lược nước ta. 

C.

Mỹ giúp sức, thực dân Pháp đả nổ súng xâm lược nước ta. 

D.

Những hành động phá hoại Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước Việt - Pháp (4/9/1946) của thực dân Pháp. 

Câu 22

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô xây dựng đất nước trong hoàn cảnh

A.

là quốc gia có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới.

B.

đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

C.

đất nước không bị chiến tranh tàn phá.

D.

thu lợi nhuận lớn nhờ buôn bán vũ khí

Câu 23

Ý nghĩa quan trọng nhất của cao trào dân chủ 1936 - 1939 đối với cách mạng Việt Nam? 

A.

Tập hợp được một lực lượng công- nông hùng mạnh. 

B.

Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng. 

C.

Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám 1945. 

D.

Đã tập hợp được đội quân chính trị đông đảo từ thành thị đến nông thôn. 

Câu 24

Tổ chức ASEAN ra đời trong bối cảnh lịch sử nào? 

A.

Nửa sau những năm 60, sau khi nhiều nước giành được độc lập 

B.

Nửa sau những năm 80, sau khi 10 nước giành được độc lập 

C.

Nửa sau những năm 90, sau khi tất cả các nước giành được độc lập 

D.

Nửa sau những năm 70, sau khi 5 nước giành được độc lập 

Câu 25

Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền từ tay Nhật diễn ra trong khoảng thời gian? 

A.

Từ 28/8 đến 15/9/1945. 

B.

Từ 9/3 đến 14/8/1945. 

C.

Từ 14/8 đến 2/9/1945. 

D.

Từ 14/8 đến 28/8/1945.

Câu 26

Với thắng nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp quân dân ta đã giành được quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ? 

A.

Chiến dịch Quang Trung 1951. 

B.

Chiến dịch Hoà Bình 1952. 

C.

Chiến dịch Việt Bắc1947. 

D.

Chiến dịch Biên giới 1950.

Câu 27

Năm 1993, Hiến pháp Liên bang Nga quy định thể chế chính trị ở Nga là

A.

Trung lập.

B.

Xã hội chủ nghĩa. 

C.

Thủ tướng liên bang. 

D.

Tổng thống liên bang.

Câu 28

Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất (1952) đã bầu được bảy anh hùng tiêu biểu, trong đó có? 

A.

Cù Chính Lan. 

B.

Tô Vĩnh Diện. 

C.

Võ Nguyên Giáp

D.

Phan Đình Giót. 

Câu 29

Tháng 8/1945, nước nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập?

A.

Việt Nam.

B.

Lào.

C.

Indonêxia. 

D.

Malaixia.

Câu 30

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, xác định nhiệm vụ trước mắt của Cách mạng Việt Nam trong thời kì 1936 - 1939? 

A.

Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai. 

B.

Tập trung đấu tranh chống kẻ thù chính là Pháp. 

C.

Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày nghèo. 

D.

Chống đế quốc phong kiến. 

Câu 31

Hai nước nào ở Đông Nam Á cùng gia nhập ASEAN trong cùng một năm?

A.

Việt Nam và Lào. 

B.

Campuchia và Brunây. 

C.

Mianma và Việt Nam.

D.

Lào và Mianma

Câu 32

Khó khó khăn lớn nhất của đất nước ta sau cách mạng tháng Tám? 

A.

Giặc ngoại xâm. 

B.

Ngân sách nhà nước trống rỗng.

C.

Bọn phản cách mạng ra sức chống phá cách mạng. 

D.

Nạn đói, nạn dốt đe doạ nghiêm trọng cuộc sống của nhân dân ta.

Câu 33

Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931?

A.

Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 

B.

Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái 

C.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo cách mạng

D.

Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột nông dân 

Câu 34

Biến đổi quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là

A.

trở thành một trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.

B.

Các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập. 

C.

Một số nước trở thành nước công nghiệp mới (NIC). 

D.

Đều là thành viên của tổ chức ASEAN

Câu 35

Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi Vì sao?

A.

Tất cả các nước châu Phi đêu giành được độc lập 

B.

Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lựợt tan rã

C.

 Có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập 

D.

Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi

Câu 36

Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931?

A.

"Chống đế quốc" và "Chống phát xít" 

B.

"Tự do dân chủ" và "Cơm áo hoà bình" 

C.

"Độc lập dân tộc" và "Ruộng đất dân cày" 

D.

"Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian" và "Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến"

Câu 37

Xu thế chủ đạo của tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh là? 

A.

Hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển. 

B.

Theo chiều hướng đối thoại thỏa hiệp. 

C.

Theo chiều hướng đối thoại đa cực. 

D.

Theo chiều hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp.

Câu 38

Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến phong trào giải phóng dân tộc ở nước nào của châu Phi?

A.

Ai Cập.

B.

Tuynidi. 

C.

Angôla 

D.

Angiêri

Câu 39

Đóng góp to lớn của Việt Nam từ khi gia nhập Liên hợp quốc đến nay? 

A.

Có nhiều đóng góp trong cải tổ Liên hợp quốc để giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế, văn hóa, xã hội, biến đổi khí hậu... 

B.

Chống tham nhũng, xóa đói giảm nghèo... 

C.

Giải quyết các tranh chấp quốc tế. 

D.

Tham gia ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 đến 2009. 

Câu 40

Thành tựu quan trọng nhất trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 thế kỷ XX? 

A.

Trở thành cường quốc công nghiệp thứ 2 thế giới (sau Mỹ). 

B.

Nước đầu tiên xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

C.

1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

D.

1961 phóng thành công tàu vũ trụ có người lái. 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán