Đề thi thử THPT quốc gia lần 1 môn Vật lý năm 2016 trường THPT Yên Thế

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 27/05/2016
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/05/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 1,615 lượt xem Lượt thi 9 lượt thi

Câu 1

Đặt điện áp u = U0cos\(\omega\)t vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; u1, u2 và u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện ; Z là tổng trở của đoạn mạch. Hệ thức đúng là

A.

i = \(u_3\omega C\)
 

B.

\(i = {U_1 \over R}\)

C.

\(i = {U_2 \over \omega L}\)

D.

\(i = {u \over Z}\)

Câu 2

Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10Hz, dao động truyền đi với vận tốc 0,4m/s theo phương Oy; trên phương này có hai điểm P và Q với PQ = 15cm. Biên độ sóng bằng a = 1cm và không thay đổi khi lan truyền . Nếu tại thời điểm t nào đó P có li độ 1cm thì li độ tại Q là

A.

-1cm   

B.

2cm  

C.

1cm

D.

0

Câu 3

Chọn kết luận đúng khi vật dao động điều hòa:

A.

Li độ và vận tốc luôn dao động ngược pha nhau  

B.

Li độ và gia tốc luôn dao động ngược pha nhau

C.

Gia tốc và vận tốc luôn dao động cùng pha nhau

D.

Li độ và gia tốc luôn dao động vuông pha nhau

Câu 4

Dao động tắt dần là một dao động có:

A.

Biên độ thay đổi liên tục.    

B.

Chu kì tăng tỉ lệ với thời gian.

C.

Biên độ giảm dần do ma sát.       

D.

Có ma sát cực đại.

Câu 5

Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện?

A.

Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc π/4.  

B.

Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc π/2.

C.

Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc π/4.   

D.

Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc π/2.

Câu 6

Nhận xét nào sau đây là không đúng.

A.

Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn

B.

Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức

C.

Dao động duy trì có chu kì bằng chu kì dao động riêng của con lắc 

D.

Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức

Câu 7

Đặt điện áp u = 400cos100πt (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50 W mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 2A. Biết ở thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị 400 V; ở thời điểm  \(t + { 1 \over 400 } (S)\) , cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X là

A.

400 W

B.

200 W

C.

160 W

D.

100 W

Câu 8

Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m, lò xo có độ cứng k được treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì lực đàn hồi của lò xo có độ lớn 

A.

Fđh = mg + kA

B.

Fđh = 0          

C.

Fđh = mg - kA   

D.

Fđh = mg

Câu 9

Cho con lắc đao động điều hòa biết rằng cứ mỗi phút nó thực hiện được 360 dao động toàn phần. Tần số dao động là        

A.

1/6Hz 

B.

6Hz  

C.

120Hz 

D.

60Hz

Câu 10

Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18 s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là :

A.

2 m/s

B.

1 m/s

C.

4 m/s

D.

4.5 m/s

Câu 11

Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 100cm dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=10(Hz), vận tốc truyền sóng 3(m/s). Gọi M là một điểm  nằm trên đường vuông góc với AB tại A dao đông với biên độ cực đại. Đoạn AM có giá trị nhỏ nhất là :

A.

10,56cm  

B.

5,28cm    

C.

30cm

D.

12cm

Câu 12

Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC măc nối tiếp là

A.

\(Z = \sqrt{ R ^2 + (Z_L - Z_C )^2}\)

B.

\(Z = { R + Z_L+ Z_C }\)

C.

\(Z = \sqrt{ R ^2 + (Z_L + Z_C )^2}\)

D.

\(Z = \sqrt{ R ^2 - (Z_L + Z_C )^2}\)

Câu 13

Đơn vị đo cường độ âm là

A.

Oát trên mét (W/m).   

B.

Ben (B).

C.

Niutơn trên mét vuông (N/m2 ).      

D.

Oát trên mét vuông (W/m2 ).

Câu 14

Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T=2s, tại nơi có g=9,81m/s2. Hãy tìm chiều dài dây treo con lắc. 

A.

0,994m   

B.

96,6cm   

C.

0,2m     

D.

9,81cm

Câu 15

Cho mạch điện không phân nhánh RLC: R = 60Ω, cuộn dây thuần cảm có L = 0,2/ π H tụ điện có C= \({1000 \over 4 \pi } \mu F\) , tần số dòng điện 50Hz. Tại thời điểm t , hiệu điện thế tức thời hai đầu cuộn dây và hai đầu đoạn mạch có giá trị lần lượt là: u= 20V, u = 40V. Dòng điện tức thời trong mạch có giá trị cực đại I0 là:

A.

\(\sqrt {2 } A\)

B.

2A

C.

\(\sqrt {37} A\)

D.

\(2\sqrt {37 } A\)

Câu 16

Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng với biên độ A.Tại vị trí vật có li độ x = A/2 thì tỉ số giữa động năng và cơ năng dao động là:

A.

\(2\over3 \)

B.

\(3\over4\)

C.

\(1\over2\)

D.

\(1\over4\)

Câu 17

Con lắc lò xo gắn vật m=100g đang dao động điều hòa theo phương ngang, chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Từ lúc t = 0 đến t’ = π/48 giây thì động năng của con lắc tăng từ 0,096J đến giá trị cực đại rồi giảm về giá trị 0,064J. Ở thời điểm t’ thế năng của con lắc bằng 0,064J. Tính biên độ dao động con lắc?

A.

3,6cm

B.

8cm

C.

5,7cm    

D.

7cm

Câu 18

Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn sáng

A.

Có cùng tần số, biên độ và độ lệch pha không đổi theo thời gian.

B.

Có cùng biên độ và độ lệch pha không đổi theo thời gian

C.

Có cùng tần số, dao động cùng phương và độ lệch pha không đổi theo thời gian

D.

Có cùng tần số và biên độ

Câu 19

Con lắc lò xo nằm ngang, vật nặng có khối lượng m=100g độ cứng của lò xo 160N/m; π2 = 10 = g. Khi vật ở vị trí cân bằng ta truyền vận tốc 2m/s dọc trục lò xo, do có ma sát giữa vật và sàn ngang với hệ số ma sát μ = 0,01 mà vật dao động tắt dần. Tìm tốc độ trung bình trong cả quá trình dao động

A.

673cm/s    

B.

63,7cm/s          

C.

7,63cm/s          

D.

36,7m/s

Câu 20

Vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(10πt + π/3)cm.  Vào lúc t=0,5s thì vật có li độ và vận tốc là.     

A.

x=  2cm ; v= 20π\(\sqrt{3}\) cm/s        

B.

x= - 2cm ; v= -20π\(\sqrt{3}\)cm/s

C.

x = 2cm ; v= -20π\(\sqrt{3}\)cm/s      

D.

x = - 2cm ; v= 20π\(\sqrt{3}\)cm/s

Câu 21

Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

A.

Bước sóng của nó không thay đổi.  

B.

Tần số của nó không thay đổi.

C.

Bước sóng của nó giảm.     

D.

Chu kì của nó tăng.

Câu 22

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = U0cosωt thì độ lệch pha của điện áp u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công thức

A.

\(tan\varphi = { { \omega C} - {L \over L\omega } \over R}\)

B.

\(tan\varphi = { { \omega L} +{ \omega C} \over R}\)

C.

\(tan\varphi = { { \omega L} + {L \over C\omega } \over R}\)

D.

\(tan\varphi = { { \omega L} - { \omega C} \over R}\)

Câu 23

Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là :

A.

60m/s         

B.

600m/s 

C.

20m/s               

D.

10m/s

Câu 24

Đặt điện áp u = Uo­cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng R. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó:

A.

Trong mạch có cộng hưởng điện.

B.

Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

C.

Điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

D.

Điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

Câu 25

Cho con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với ∆l là độ biến dạng của lò xo ở vị trí cân bằng. Chỉ ra công thức đúng về chu kỳ dao động

A.

\(T = 2\pi { \sqrt{{2\Delta l \over g}}}\)

B.

\(T = { \sqrt{{g \over l\Delta }}}\)

C.

\(T = 2\pi \sqrt{{g\over \Delta l}}\)

D.

\(T = 2\pi { \sqrt{{\Delta l \over g}}}\)

Câu 26

Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t - 4x) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng  

A.

5 m/s.   

B.

4 m/s.    

C.

50 cm/s.     

D.

40 cm/s

Câu 27

Một con lắc đơn gồm 1 dây kim loại nhẹ dài 1m , dao động điều hòa với biên độ góc 0,2 rad trong một từ trường đều mà cảm ứng từ có hướng vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc và có độ lớn 1T. Lấy g = 10m/s2. Tính suất điện động cực đại xuất hiện trên thanh treo con lắc

A.

0,32V              

B.

0,22V      

C.

0,45V              

D.

0,63V

Câu 28

Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = acos50πt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là

A.

10 cm

B.

\(2 \sqrt{2} cm\)

C.

\(2 \sqrt{10} cm\)

D.

2 cm

Câu 29

Một con lắc đơn có chiều dài ldao động điều hòa tại nơi có gia tốc g với chu kì 6 s, con lắc đơn có chiều dài   l2 dao động điều hòa tại nơi đó với chu kì 8 s.Chu kì dao động của con lắc đơn có chiều dài  l1 + l2  tại nơi đó là:

A.

2 s  

B.

5,3s       

C.

14 s             

D.

10 s

Câu 30

Một vật tham gia đồng thời vào hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: \(x_1 = \sqrt{3} cos (2\pi t + {\pi \over 6})\)cm, \(x_2 = cos (2\pi t + {2 \pi \over 3})\).Tìm phương trình dao động tổng hợp.

A.

\(x = 2cos (2\pi t + {\pi \over 6})\)

B.

\(x = 2cos (2\pi t + {\pi \over 3})\)

C.

\(x = 2cos (2\pi t - {\pi \over 3})\)

D.

\(x = \sqrt{3} cos (2\pi t + {\pi \over 3})\)

Câu 31

Chọn câu trả lời sai: Trong mạch điện xoay chiều gồm R,L,C nối tiếp. Khi hiện tượng cộng hưởng xảy ra thì:                  

A.

ZL = ZC           

B.

U = UR

C.

Công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất   

D.

UL = UC = 0

Câu 32

Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0,08 s. Âm do lá thép phát ra là

A.

Nhạc âm. 

B.

Âm mà tai người nghe được.  

C.

Hạ âm.

D.

Siêu âm.

Câu 33

Chọn phát biểu sai?

A.

Trong đoạn mạch chỉ chứa điện trở R thì cường độ dòng điện và điện áp hai  đầu mạch luôn luôn cùng pha nhau..

B.

Trong đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm, dòng điện luôn chậm pha hơn điện áp tức thời một góc 900

C.

Cường độ dòng điện qua cuộn dây: I0 = U0L/ZL

D.

Cường độ dòng điện qua mạch điện :I0 = U/R

Câu 34

Giá trị đo của vônkế và ampekế xoay chiều chỉ :         

A.

Giá trị trung bình của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều

B.

Giá trị tức thời của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.

C.

Giá trị hiệu dụng của điện áp và cường độ dòng điện hiệu dụng.

D.

Giá trị cực đại của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.

Câu 35

Trong dao động cơ, đại lượng nào sau đây biến thiên điều hòa theo thời gian?

A.

Tốc độ của vật. 

B.

Lực kéo về.

C.

Khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng.         

D.

Động năng của vật.

Câu 36

Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng  \(i = 2\sqrt{2} cos 100\pi t (A)\) Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

A.

I = 4A    

B.

I = 2,83A      

C.

I = 2A         

D.

I = 1,41 A 

Câu 37

Đoạn mạch xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm thay đổi được. Lần lượt điều chỉnh L để        ULmax;  UCmax;  URmax. Nếu ULmax = 2UCmax thì ULmax gấp mấy lần URmax

A.

2\( \sqrt{3}\)  lần

B.

3 lần   

C.

\(2 \over \sqrt{3}\)lần

D.

\(\sqrt{3}\)lần

Câu 38

Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính dung kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch

A.

Không thay đổi

B.

Tăng.     

C.

Giảm.     

D.

Bằng 0.

Câu 39

Cho một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở r, độ tự cảm L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 50 Ω. Điện áp hai đầu mạch và cường độ dòng điện qua mạch là \(u = 100\sqrt{2} cos (100\pi t +{\pi \over 2 })\)V và \(u = \sqrt{2} cos (100\pi t +{\pi \over 3 })\)A. Giá trị của r bằng 

A.

r = 20,6 Ω.    

B.

r = 25,6 Ω.  

C.

r = 36,6 Ω.

D.

r = 15,7 Ω.

Câu 40

Điện áp hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều u = 100\(\sqrt{2}\) cos(100πt - π/6)(V) và cường độ dòng điện trong mạch i = 4\(\sqrt{2}\)sin(100πt- π/3)(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A.

400\(\sqrt{3}\)W.

B.

200\(\sqrt{3}\)W.

C.

400W.       

D.

200W.

Câu 41

Con Lắc lò xo (ngang) với biên A, đúng lúc lò xo giãn nhiều nhất người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo.khi đó dao động của con lắc lúc này với biên A` . tỷ số A`/A bằng bao nhiêu?                  

A.

\(\sqrt{ 2} \over 2\)

B.

1

C.

\(\sqrt{ 3} \over 2\)

D.

0.5

Câu 42

Cho mạch điện RLC, tụ điện có điện dung C thay đổi. Ta điều chỉnh điện dung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại. Khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 75 V và khi điện áp tức thời hai đầu mạch là \(75 \sqrt{6} V\)  thì điện áp tức thời của đoạn mạch RL là  \(25 \sqrt{6} V\) Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là

A.

150 V

B.

\(150 \sqrt{2} V\)

C.

\(75 \sqrt{3} V\)

D.

\(75 \sqrt{6} V\)

Câu 43

Trong  thí  nghiệm  giao  thoa  sóng  nước  người  ta  quan  sát  2 điểm MN trên đoạn thẳng nối 2 nguồn thấy M dao động với biên độ cực đại, N không dao động và MN cách nhau 3cm. Biết tần số dao động của nguồn bằng 50Hz,  vận tốc truyền sóng trong khoảng  0,9 m/s  ≤  v ≤ 1,6 m/s. Tính vận tốc sóng

A.

1,2m/s              

B.

1,33m/s  

C.

1,5m/s     

D.

1m/s

Câu 44

Chọn câu sai. Trong máy phát điện xoay chiều một pha

A.

Phần tạo ra dòng điện là phần ứng 

B.

Phần cảm luôn luôn đứng yên

C.

Hệ thống gồm vành khuyên và chổi quét gọi là bộ góp    

D.

Phần tạo ra từ trường là phần cảm

Câu 45

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một hiệu điện áp xoay chiều u = 100  \(\sqrt{2}\) cosωt (V). Biết L, C và ω không đổi. Khi R thay đổi đến một giá trị 100Ω thì công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại có giá trị bằng

A.

100W              

B.

100\(\sqrt{2}\)W              

C.

200W 

D.

50W

Câu 46

Đặt điện áp xoay chiều có u = 100 \(\sqrt{2}\)cos(ωt) V vào hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ C có Z  C = R. Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là

A.

– 50V.   

B.

– 50\( \sqrt{3}\)V. 

C.

50V

D.

50\( \sqrt{3}\)V

Câu 47

Người ta gọi động cơ không đồng bộ ba pha vì

A.

Pha của ba dòng điện ở các pha là khác nhau

B.

Dòng điện trong ba cuộn dây không đạt cực đại cùng lúc

C.

Ba cuộn dây trong động cơ không giống nhau

D.

Tốc độ quay của rôto không bằng tốc độ quay của từ trường quay

Câu 48

Đại lượng sau đây không phải là đặc trưng vật lý của sóng âm:

A.

Độ to của âm

B.

Tần số âm

C.

Cường độ âm

D.

Đồ thị dao động âm

Câu 49

Một con lắc đơn gồm một quả cầu kim loại nhỏ, khối lượng m = 1g, tích điện dương q=5,66.1  0- 7C, được treo vào một sợi dây mảnh dài   l= 1,40m trong điện trường đều có phương nằm ngang, E = 10.000V/m, tại một nơi có gia tốc trọng trường g = 9,79m/s2. Con lắc ở vị trí cân bằng khi phương của dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc:

A.

300   

B.

100  

C.

600   

D.

200

Câu 50

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm

A.

Tăng lên 2 lần

B.

Tăng lên 4 lần

C.

Giảm đi 4 lần

D.

Giảm đi 2 lần

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán