Đề thi thử THPT quốc gia lần 1 năm 2016 trường THPT Bình Phú - Môn Vật Lý

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 09/06/2016
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 09/06/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 1,594 lượt xem Lượt thi 5 lượt thi

Câu 1

Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số \(r_2 \over r_1\) bằng

A.

4.

B.

\(1 \over 2\)

C.

\(1 \over 4\)

D.

2

Câu 2

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm với tốc độ là 40\( \sqrt{3}\) cm/s. Lấy \( \pi\) = 3,14. Phương trình dao động của chất điểm là

A.

x = 6cos (20t - \( \pi \over 6\)) (cm)
 

B.

x = 4cos (20t + \( \pi \over 3\)) (cm)
 

C.

x = 4cos (20t - \( \pi \over 3\)) (cm)
 

D.

x = 6cos (20t + \( \pi \over 6\)) (cm)
 

Câu 3

Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc \(\alpha _0\) tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị của \(\alpha _0\) là

A.

3,30

B.

6,60

C.

5,60

D.

9,60.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn