Đề thi thử THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân Trường THPT Cầu Giấy - Hà Nội năm học 2019 - 2020 lần 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 19/05/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 478 lượt xem Lượt thi 48 lượt thi

Câu 1

Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực Hôn nhân và gia đình?

A.

Tự do lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với mình.

B.

Các thành viên cùng đóng góp công sức để duy trì đời sống phù hợp với khả năng của mình.

C.

Thực hiện đúng các giao kết trong hợp đồng lao động.

D.

Đảm bảo quyền hợp pháp của người lao động trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Câu 2

Học sinh đủ 16 tuổi được phép lái loại xe có dung tích xi - lanh bằng bao nhiêu?

A.

Từ 50 cm3 đến 70 cm3

B.

Dưới 50 cm3

C.

90 cm3

D.

Trên 90 cm3

Câu 3

Ý kiến nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?

A.

Cha mẹ không được phân biệt, đối xử giữa các con.

B.

Cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai học tập, phát triển.

C.

Cha mẹ cần quan tâm, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi.

D.

Cha mẹ được quyền quyết định việc chọn trường, chọn ngành học cho con.

Câu 4

Nhân viên tổ bầu cử gợi ý bỏ phiếu cho ứng cử viên là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Quyền bầu cử.

B.

Quyền ứng cử.

C.

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

D.

Quyền tự do ngôn luận.

Câu 5

Anh A là chồng, thường xuyên đánh đập vợ là chị B. Hành vi của anh A vi phạm quan hệ nào trong quan hệ vợ chồng sau đây?

A.

Quan hệ tài sản 

B.

Quan hệ kinh tế     

C.

Quan hệ nhân thân 

D.

Quan hệ xã hội

Câu 6

Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật là thể hiện công dân bình đẳng

A.

Về quyền và nghĩa vụ           

B.

Về trách nhiệm pháp lý

C.

Trước tòa án    

D.

Trước nhà nước và xã hội

Câu 7

Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng được thể hiện trong quan hệ nào?

A.

Tài sản 

B.

Tài sản riêng     

C.

Nhân thân    

D.

Tài sản chung

Câu 8

Cá nhân tổ chức tuân thủ pháp luật tức là không làm những điều mà pháp luật

A.

Cho phép làm

B.

Cấm

C.

Không cấm

D.

Không đồng ý

Câu 9

Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở:

A.

 Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.

B.

Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội.

C.

Pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.

D.

Pháp luật được ban hành vì sự phát triển của xã hội.

Câu 10

Tổ chức và xây dựng bộ máy các cơ quan bảo vệ pháp luật để bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công dân là trách nhiệm của 

A.

Nhân dân.   

B.

Công dân 

C.

Nhà nước.   

D.

Lãnh đạo nhà nước 

Câu 11

Nhận định nào sau đây đúng? 
Khi có người ................là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần bắt ngay để người đó không trốn được 

A.

Chính mắt trông thấy.     

B.

Xác nhận đúng 

C.

Chứng kiến nói lại.     

D.

Tất cả đều sai 

Câu 12

Vợ chồng cùng bàn bạc và thống nhất phương pháp giáo dục con cái là thể hiện nội dung quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong

A.

môi trường xã hội

B.

định hướng nghề nghiệp

C.

quan hệ nhân thân

D.

phạm vi gia tộc.

Câu 13

Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành được bắt nguồn và thực hiện trong

A.

giới hạn phạm vi gia tộc.

B.

thói quen văn hóa làng xã.

C.

xây dựng kế hoạch dân vận.

D.

thực tiễn đời sống xã hội.

Câu 14

Trường X trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy đạt chuẩn trong khuôn viên nhà trường là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A.

Sử dụng pháp luật.

B.

Vận dụng pháp luật.

C.

Thi hành pháp luật.

D.

Tuân thù pháp luật.

Câu 15

Cơ sở kinh doanh karaoke của chị A thường xuyên hoạt động quá giờ quy định là vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A.

Kỉ luật

B.

Hành chính

C.

Dân sự

D.

Hình sự

Câu 16

Vợ chồng tôn trọng, giữ gìn danh dự, uy tín của nhau là thể hiện nội dung quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ

A.

nhân thân

B.

tài sản

C.

phụ thuộc

D.

một chiều

Câu 17

Một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở tính

A.

bảo mật nội bộ

B.

chuyên chế độc quyền

C.

bao quát, định hướng tổng thể

D.

xác định chặt chẽ về mặt hình thức

Câu 18

Bạn M nói với bạn A, cả Hiến pháp và Luật giáo dục đều quy định về quyền và nghĩa vụ học tập của công dân. Việc quy định đó thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A.

Tính xác định chặt chẽ về nội dung

B.

Tính quy phạm phổ biến

C.

Tính quyền lực, bắt buộc chung

D.

Tính xác định chặt chẽ về hình thức

Câu 19

Nhà nước và người sử dụng lao động sẽ có chính sách ưu đãi đối với người lao động

A.

có hiểu biết nhất định về nghề nghiệp

B.

có bằng tốt nghiệp đại học.

C.

có thâm niên công tác trong nghề.

D.

có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao.

Câu 20

Chiến lược phát triển kinh tế phải gắn liền với chiến lược quốc phòng và an ninh phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội là biểu hiện của

A.

kết hợp kinh tế với anh ninh.

B.

kết hợp với quốc phòng và anh ninh

C.

kết hợp kinh tế với quốc phòng

D.

kết hợp kinh tế với quốc phòng và anh ninh

Câu 21

Trên đường đến cơ quan, do sử dụng điện thoại khi đang lái xe mô tô, anh H đã va chạm với xe đạp điện của chị M đang dừng chờ đèn đỏ khiến chị M ngã gãy tay. Đang cùng vợ là bà S bán hàng rong dưới lòng đường gần đó, ông K đến giúp đỡ chị M và cố tình đẩy đổ xe máy của anh H là gương xe bị vỡ . Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự

A.

Anh H, bà S và ông K

B.

Anh H và ông K

C.

Anh H bà S và chị M

D.

Bà S và ông K

Câu 22

Công dân được làm những gì mà pháp luật cho phép làm là nội dung của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A.

Sử dụng pháp luật

B.

Thi hành pháp luật

C.

Tuân thủ pháp luật

D.

Áp dụng pháp luật

Câu 23

Trong các điều luật sau, điều luật nào không thể hiện quan niệm, chuẩn mực đạo đức trong đó?

A.

Con cái có bổn phận yêu quý kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ

B.

Nghiêm cấm chất thải chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào đất, nguồn nước

C.

Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

D.

Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phẩn đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ

Câu 24

Việc pháp luật thừa nhận sở hữu tài sản riêng của vợ, chồng thể hiện?

A.

Phù hợp với mô hình gia đình tiến bộ

B.

Thiếu cơ sở

C.

Không mâu thuẫn nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng

D.

Mâu thuẫn nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng

Câu 25

Công ước về chống phân biệt đối xử với phụ nữ là điều ước quốc tế thuộc nội dung nào?

A.

Điều ước quốc tế về quyền con người

B.

Điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị.

C.

Điều ước quốc tế về nhân đạo

D.

Điều ước quốc tế vể hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

Câu 26

Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:

A.

Giấy đăng ký xe; giấy phép lái xe.

B.

Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự; giấy đăng ky xe; giấy phép lái xe.

C.

Giấy đăng ký xe; giấy phép lái xe; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới.

D.

Giấy phép lái xe; giấy đăng ký xe; giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới.

Câu 27

Phát hiện một cơ sở kinh doanh cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, T đã báo với cơ quan chức năng để kiểm tra và kịp thời ngăn chặn. T đã thực hiện hình thức

A.

tuân thủ pháp luật

B.

sử dụng pháp luật

C.

áp dụng pháp luật

D.

thi hành pháp luật

Câu 28

Bạn Lan không đội mũ hiểm khi đi xe máy điện. Bạn Lan đã

A.

không áp dụng pháp luật.

B.

không sử dụng pháp luật.

C.

không thi hành pháp luật.

D.

không tuân thủ pháp luật

Câu 29

Ông A trốn thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình là không thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào?

A.

Tuân thủ pháp luật

B.

Áp dụng pháp luật

C.

Thi hành pháp luật

D.

Sử dụng pháp luật

Câu 30

Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là thực hiện quyền

A.

khiếu nại

B.

. tố cáo

C.

tố tụng

D.

khiếu kiện

Câu 31

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

A.

inform

B.

explore

C.

prevent

D.

cancel

Câu 32

A thường xuyên lạm dụng từ nước ngoài trong giao tiếp với thầy cô, bạn bè, gây ra sự lố bịch. Khi được mọi người góp ý, A cho rằng mình cư xử rất văn hóa khi đã tiếp thu những tinh hoa ngôn ngữ nhân loại. Nếu là bạn của A, em sẽ sử dụng phương hướng cơ bản nào về chủ trương xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản s c dân tộc để giải thích cho A hiểu về sự chưa đúng đắn trong hành động này của A ?

A.

Kế th a, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.

B.

Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

C.

Nâng cao hiểu biết về mức hưởng thụ văn hóa.

D.

Làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữa vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.

Câu 33

Anh A là chủ nhà hàng yêu cầu nhân viên là anh D khống chế và giam chị H tại nhà kho do bị chị tố cáo với cơ quan chức năng về việc mình sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả để chế biến thức ăn cho khách. Sau hai ngày tìm kiếm, chồng chị H là anh B phát hiện nơi chị bị giam giữ nên đã cùng em rể là anh Q đến giải cứu chị H. Vì không đồng ý thả chị H nên anh D bị anh B và anh Q đe dọa đốt nhà. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A.

Anh D và anh B.

B.

Anh A và anh D.

C.

Anh D, anh B và anh Q.

D.

Anh A, anh B và anh Q.

Câu 34

Do có định kiến không tốt đối với học sinh lớp mình chủ nhiệm nên cuối năm học giáo viên
chủ nhiệm đã có hành động đánh giá hạnh kiểm và học lực sai theo chiều hướng ảnh hưởng đến quyền
lợi của học sinh. Nếu em là học sinh em sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình phù hợp với
pháp luật?

A.

Tố cáo với hiệu trưởng.

B.

Khiếu nại với hiệu trưởng.

C.

Khóc lóc và làm ầm lên ở lớp.

D.

Chấp nhận kết quả đó.

Câu 35

Khi gặp các vấn đề bức xúc về bảo vệ môi trường thì cử tri có thể thể gặp và phản ánh với các vị đại biểu quốc hội phụ trách để phản ánh; bày tỏ quan điểm thái độ mà cử tri quan tâm. Đây là nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực

A.

văn hóa.

B.

chính trị.

C.

xã hội.

D.

môi trường.

Câu 36

“ Triết học có vai trò là thế giới quan, phương pháp luận chung cho mọi hoạt động” vì

A.

Triết học là một môn khoa học xã hội.

B.

Triết học là một môn khoa học cụ thể.

C.

Triết học nghiên cứu những qui luật chung nhất và phổ biến nhất.

D.

Triết học nghiên cứu những bộ phận những lĩnh vực cụ thể.

Câu 37

Dân tộc ta đã phải trải qua hơn 12 thế kỷ chống chiến tranh xâm lược bảo vệ tổ quốc, trong số các thế lực ngoại bang, chống thế lực nào lâu dài nhất?

A.

Quân Nam Hán.

B.

Quân Thanh.

C.

Quân Pháp.

D.

Quân Mỹ.

Câu 38

Các quy phạm xã hội do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền thể hiện bản chất nào của pháp luật?

A.

xã hội.

B.

chính trị.

C.

kinh tế.

D.

giai cấp.

Câu 39

Vào đầu năm học mới, chị B đã bán một đàn gà được 5 triệu đồng để mua sách vở cho con đi học.Trong trường hợp này, tiền đang thực hiện chức năng nào sau đây?

A.

Phương tiện lưu thông

B.

Tiền tệ thế giới

C.

Thước đo giá trị

D.

Phương tiện cất trữ

Câu 40

Vi phạm hành chính là những hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước do

A.

cá nhân hoặc tổ chức thực hiện.

B.

cá nhân và tổ chức cùng thực hiện.

C.

tổ chức kinh tế thực hiện.

D.

tổ chức chính trị thực hiện.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán