Đề thi thử THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân Trường THPT Hoàng Văn Thụ - Hà Nội năm học 2019 - 2020 lần 1

VIP
In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhật 19/05/2020
Thời gian làm bài thi 60 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 63 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với mỗi câu cho sẵn sau đây:

I’m sorry that he won’t accept the job he’s been offered.

A.

I wish he would accept the job he’s been offered

B.

I wish he had accept the job he’s been offered

C.

I wish he would have accepted the job he’s been offered

D.

I wish he will accept the job he’s been offered

Câu 2

Is it true that this country produces more oil than ______ ?

A.

any country else

B.

any countries else

C.

any other countries

D.

any another country

Câu 3

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Crazianna is a big country. Unfortunately,  it has never received respect from its neighbours.

A.

Though Crazianna is a big country, it has never received respect from its neighbours.

B.

It is Crazianna, a big country, that has never received respect from its neighbours.

C.

Crazianna has never received respect from its neighbours because it is a big country.

D.

Crazianna is such a big country that it has never received respect from its neighbours.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 092.129.6329;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 092.129.6329
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn