Đề thi thử THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân Trường THPT Hoàng Văn Thụ - Hà Nội năm học 2019 - 2020 lần 2

VIP
In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhật 19/05/2020
Thời gian làm bài thi 60 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 83 lượt xem Lượt thi 1 lượt thi

Câu 1

It is blowing so hard. We ______ such a terrible storm.

A.

have never known

B.

have never been knowing

C.

never know

D.

had never known

Câu 2

______, he was determined to continue to climb up the mountain.

A.

He felt very tired though

B.

As he might feel tired

C.

Tired as it was

D.

Tired as he might feel

Câu 3

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

“You shouldn’t have leaked our confidential report to the press, Frank!” said Jane.

A.

Jane suspected that Frank had leaked their confidential report to the press.

B.

Jane accused Frank of having cheated the press with their confidential report.

C.

Jane blamed Frank for having flattered the press with their confidential report.

D.

Jane criticized Frank for having disclosed their confidential report to the press.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 092.129.6329;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 092.129.6329
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn