Đề thi thử THPT Quốc gia Môn Lịch sử năm 2018 - Trường THPT chuyên Đồng Tháp

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 05/02/2018
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 05/02/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 12,208 lượt xem Lượt thi 2,958 lượt thi

Câu 1

Vì sao Nhật bất ngờ làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương vào đêm 9 tháng 3 năm 1945

A.

Để tránh hậu họa khi quân Đồng minh vào Đông Dương, Pháp sẽ dựa vào Đồng minh đánh Nhật.

B.

Nhật muốn độc chiếm hoàn toàn Đông Dương

C.

Pháp không thực hiện đúng những điều khoản đã kí với Nhật

D.

Nhật bị Đồng minh đánh bại nên trả thù Pháp

Câu 2

Sự kiện nào là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước sau 1975?

A.

Đại hội thống nhất Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

B.

Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên (24/6 đến 2/7/1976)

C.

Hội nghị Hiệp thương của đại biểu hai miền Nam - Bắc tại Sài Gòn (11-1975)

D.

Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung trong cả nước (25/4/1976)

Câu 3

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào?

A.

Công nghiệp chế biến.

B.

Nông nghiệp và khai thác mỏ.

C.

Nông nghiệp và thương nghiệp.

D.

Giao thông vận tải.

Câu 4

Giai cấp nào có số lượng tăng nhanh nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

A.

Tư sản

B.

Công nhân.

C.

Tiểu tư sản.

D.

Nông dân.

Câu 5

Tại sao Pháp lại chấp nhận đàm phán với ta ở Hội nghị Giơnevơ năm 1954?

A.

Do sức ép của Liên Xô

B.

Pháp sợ Trung Quốc đưa quân sang

C.

Pháp thất bại ở Điện Biên Phủ

D.

Dư luận nhân dân thế giới phản đối

Câu 6

Công lao lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời kì từ năm 1911 đến năm 1930 là 

A.

truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong nước. 

B.

thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 

C.

tìm thấy cho dân tộc Việt Nam con đường cứu nước đúng đắn. 

D.

đưa cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khắng khít của cách mạng thế giới. 

Câu 7

Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 đã

A.

Phá thể độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mỹ

B.

Buộc cách mạng Phương tây phải đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô

C.

Chứng tỏ Liên Xô là nước đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử

D.

Làm đảo lộn hoàn toàn chiến lược toàn cầu của mỹ

Câu 8

Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện nào sau đây?

A.

Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972

B.

Định ước Henxinki năm 1975.

C.

Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta (12/1989)

D.

Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991)

Câu 9

Những quyết định của hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó đem đến hệ quả gì?

A.

Liên hợp quốc được thành lập

B.

Chủ nghĩa phát xít Đức bị tiêu diệt tận gốc

C.

Một trật tự thế giới mới được hình thành, được gọi là trật tự hai cực Ianta

D.

Trên lãnh thổ Đức hình thành hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau

Câu 10

Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc thu-đông năm 1947 là

A.

chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của quân đội ta

B.

cuộc phản công lớn đầu tiên của quân dân ta đã giành thắng lợi.

C.

chứng tỏ khả năng quân dân ta có thể đẩy lùi những cuộc tấn công của Pháp

D.

buộc Pháp phải chuyển từ "đánh nhanh thắng nhanh" sang đánh lâu dài với ta

Câu 11

Nhân tố quyết định đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A.

sự năng động và tầm nhìn xa của các công ti Nhật

B.

truyền thống lao động, sáng tạo, cần cù, tiết kiệm của người dân Nhật

C.

ứng dụng thành công các thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất

D.

trình độ quản lí vĩ mô của nhà nước Nhật

Câu 12

Trước tình trạng cạn kiệt nguồn tài nguyên, con người cần dựa vào nhân tố nào?

A.

Công cụ sản xuất mới

B.

Nguồn năng lượng tái tạo

C.

Hệ thống máy tự động

D.

Nguồn năng lượng mới, vật liệu mới

Câu 13

Sự kiện nào dưới đây đã buộc chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chuyển từ đánh Pháp sang hòa hoãn nhân nhượng với Pháp?

A.

Vì Pháp được Anh hậu thuẫn

B.

Vì Pháp được bọn phản động tay sai giúp đỡ

C.

Vì ta tránh tình trạng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù

D.

Vì Pháp và Trung Hoa Dân quốc kí Hiệp ước Hoa-Pháp

Câu 14

Hậu quả tiêu cực nhất mà cách mạng khoa học-kĩ thuật gây cho con người và môi trường là

A.

hiện tượng ô nhiễm môi trường

B.

hiện tượng trái đất nóng dần lên

C.

những tai nạn lao động, giao thông, các loại bệnh dịch mới

D.

cuộc chạy đua vũ trang đã làm xuất hiện những loại vũ khí hiện đại có thể hủy diệt nhiều lần sự sống trên hành tinh

Câu 15

Cho các sự kiện sau:

1. Nhật đảo chính Pháp.

2. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

3. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.

Hãy sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian

A.

1, 2, 3

B.

3, 1, 2

C.

2, 1, 3

D.

1, 3, 2

Câu 16

Yếu tố nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?

A.

Sự phát triển của thương mại quốc tế

B.

Sự ra đời của Liên minh châu Âu (EU)

C.

Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế

D.

Việc duy trì liên minh giữa Mĩ và Nhật

Câu 17

Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc năm 1947 nhằm mục đích gì?

A.

Buộc ta phải đàm phán với những điều khoản có lợi cho chúng

B.

Nhanh chóng kết thúc chiến tranh

C.

Giành thắng lợi về quân sự để rút quân về nước

D.

Khóa chặt biên giới Việt-Trung, chặn nguồn liên lạc của ta với thế giới

Câu 18

Nguyên tắc cơ bản nhất chỉ đạo hoạt động của Liên hợp quốc là

A.

chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 nước lớn (Liên xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc)

B.

tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước

C.

bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc

D.

không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào

Câu 19

Nội dung nào dưới đây không được ghi trong Hiệp định sơ bộ (6-3-1946)?

A.

Hai bên ngừng bắn ở Nam Bộ.

B.

Nhượng cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hoá ở Việt Nam

C.

Ta đồng ý cho Pháp ra miền Bắc thay thế cho quân Trung Hoa Dân Quốc

D.

Pháp công nhận Việt Nam là quốc gia tự do, nằm trong khối Liên hiệp Pháp

Câu 20

Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đi đầu trong lĩnh vực nào?

A.

Sản xuất nông nghiệp

B.

Công nghiệp nhẹ

C.

Công nghiệp vũ trụ

D.

Công nghiệp nặng

Câu 21

Chiến thắng nào sau đây có ý nghĩa làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương (1945-1954)?

A.

Chiến thắng Việt Bắc (1947)

B.

Chiến thắng Biên giới (1950)

C.

Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954)

D.

Chiến thắng Hòa Bình (1951-1952)

Câu 22

"Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gầy dựng nên nước Việt Nam độc lập...". Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào dưới đây?

A.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946)

B.

Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945)

C.

Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam (1951)

D.

Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ II của Đảng (1951)

Câu 23

Lực lượng nào đã dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?

A.

Đế quốc Mĩ

B.

Quân Trung Hoa Dân quốc

C.

Thực dân Anh

D.

Phát xít Nhật.

Câu 24

Nội dung nào không đúng với ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968?

A.

Mĩ tuyên bố "phi Mĩ hóa" chiến tranh

B.

Làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ

C.

Làm phá sản chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ

D.

Chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc

Câu 25

Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam khẳng định tính đúng đắn và linh hoạt trong lãnh đạo của Đảng, thể hiện ở điểm nào?

A.

Trong năm 1975 tiến công địch trên quy mô rộng lớn

B.

Tranh thủ thời cơ, đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh

C.

Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975

D.

Tranh thủ thời cơ, đánh thắng nhanh để giải phóng miền Nam trong năm 1975

Câu 26

Sự kiện thế giới nào có ảnh hưởng lớn đến cách mạng Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới nhất?

A.

Sự thành công của Cách mạng tháng Mười Nga (11-1917)

B.

Nước Pháp bị khủng hoảng kinh tế

C.

Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vécxai (6-1919)

D.

Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua của Đảng Xã hội Pháp (12-1920)

Câu 27

Khi quân Nhật tiến vào miền Bắc Việt Nam, quân Pháp có thái độ và hành động gì?

A.

Kiên quyết đấu tranh chống quân Nhật.

B.

Phối hợp cùng nhân dân ta đấu tranh chống Nhật

C.

Vừa chống Nhật, vừa bắt tay với chúng để đàn áp nhân dân Đông Dương

D.

Nhanh chóng đầu hàng, cấu kết với Nhật cùng thống trị và bóc lột nhân dân

Câu 28

Sau Chiến tranh lạnh, quan hệ giữa các nước lớn trên thế giới theo chiều hướng nào?

A.

Đối thoại, tránh xung đột

B.

Đối đầu, gây chiến tranh

C.

Hòa hoãn, thỏa hiệp, tránh xung đột

D.

Đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp

Câu 29

Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mở cuộc vận động lao động sản xuất năm 1952 nhằm mục đích chủ yếu nào dưới đây?

A.

Phục vụ cho việc xây dựng hậu phương kháng chiến vững mạnh

B.

Đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống và đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi

C.

Tiếp tục xây dựng nền kinh tế tự chủ

D.

Động viên nhân dân hăng hái tham gia sản xuất

Câu 30

Tại Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941), mặt trận nào sau đây được thành lập?

A.

Mặt trận Dân chủ Đông Dương

B.

Mặt trận Việt Minh

C.

Mặt trận Phản đế Đông Dương

D.

Mặt trận phản phong

Câu 31

Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào dưới đây từ chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm năm nước sáng lập ASEAN?

A.

Coi trọng sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, thu hút vốn, công nghệ của nhà đầu tư nước ngoài

B.

Chú trọng phát triển ngoại thương, sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu

C.

Cần thu hút vốn đầu tư của nước ngoài, tập trung sản xuất hàng hóa, nâng cao khả năng cạnh tranh

D.

Phải đề ra chiến lược phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm riêng của đất nước và xu thế chung của thế giới

Câu 32

Điểm mới trong xác định kẻ thù của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1951-1953 so với giai đoạn 1946-1950 là gì?

A.

Chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ

B.

Chống thực dân Pháp và các đảng phái phản động

C.

Chống thực dân Pháp và phong kiến

D.

Chống thực dân Pháp và tay sai

Câu 33

Bản thông điệp mà Tổng thông Tơ-ru-man gửi Quốc hội Mĩ ngày 12-3-1947 được xem là sự khởi đầu cho

A.

chính sách thực lực của Mĩ sau chiến tranh

B.

mưu đồ làm bá chủ thế giới của Mĩ

C.

chính sách chống Liên Xô gây nên tình trạng chiến tranh lạnh

D.

chính sách chống các nước xã hội chủ nghĩa

Câu 34

So với giai cấp công nhân quốc tế, công nhân Việt Nam có đặc điểm riêng nào sau đây?

A.

Bị ba tầng áp bức bóc lột

B.

Ra đời cùng lúc với giai cấp tư sản

C.

Làm việc tại những thành phố lớn

D.

Bị giai cấp tư sản bóc lột

Câu 35

Chỉ thị "Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" có nội dung cơ bản gì?

A.

Khởi nghĩa giành chính quyền

B.

Kêu gọi sửa soạn khởi nghĩa

C.

Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước

D.

Kêu gọi đứng dậy khởi nghĩa

Câu 36

Phong trào 1936-1939 được gọi là cuộc tập dượt lần thứ 2 chuẩn bị cho sự thắng lợi cách mạng tháng Tám sau này vì

A.

tập dượt cho quần chúng đấu tranh vũ trang

B.

tập dượt cho quần chúng đấu tranh chính trị

C.

tập dượt cho quần chúng kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang

D.

tập dượt cho quần chúng đấu tranh chính trị, binh vận, ngoại giao

Câu 37

Một trong những bài học kinh nghiệm cơ bản được Đảng ta rút ra trong thời kì đầu đổi mới là

A.

tranh thủ sự giúp đỡ của các nước trong khu vực

B.

huy động cả hệ thống chính trị vào công cuộc đổi mới

C.

duy trì môi trường hòa bình để xây dựng đất nước

D.

đẩy mạnh quan hệ đối ngoại hòa bình

Câu 38

Điểm giống nhau giữa chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là

A.

những thắng lợi quân sự có ý nghĩa quyết định kết thúc cuộc kháng chiến

B.

cuộc tiến công của lực lượng vũ trang và nổi dậy của quần chúng

C.

cuộc tiến công của lực lượng vũ trang

D.

đập tan hoàn toàn đầu não và sào huyệt cuối cùng của địch

Câu 39

Sự kiện nào dưới đây đánh dấu khuynh hướng cách mạng vô sản giành quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam?

A.

Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản

B.

Tân Việt Cách mạng đảng bị phân hoá

C.

Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ra đời

D.

Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập

Câu 40

Trong giai đoạn 1954-1975 cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

A.

Có vai trò cơ bản nhất

B.

Có vai trò quan trọng nhất

C.

Có vai trò quyết định nhất

D.

Có vai trò quyết định trực tiếp

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán