Đề thi thử THPT Quốc gia Môn Lịch sử năm 2018 - TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 20/11/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/11/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 4,331 lượt xem Lượt thi 916 lượt thi

Câu 1

Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX là

A.

Cục diện “Chiến tranh lạnh”.

B.

Xu thế toàn cầu hóa.

C.

Sự hình thành các liên minh kinh tế

D.

Sự ra đời các khối quân sự đối lập

Câu 2

Những yếu tố nào góp phần làm cho phong trào yêu nước ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất mang màu sắc mới?

A.

Sự chuyển biến về kinh tế.

B.

Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được du nhập vào Việt Nam. 

C.

Sự tác động của cách mạng thế giới và sự ra đời của các tầng lớp, giai cấp mới trong xã hội.

D.

Pháp tiếp tục duy trì quan hệ sản xuất phong kiến.

Câu 3

Nội dung quyết định để Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử của một Đại hội thành lập Đảng là:

A.

phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng rẽ.

B.

thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

C.

thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng, nêu lên đường lối của cách mạng Việt Nam. 

D.

bầu ra Ban chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thư.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn