Đề thi thử THPT Quốc gia Môn Lịch sử năm 2018 - Trường THPT Lý thường Kiệt - Cần Thơ

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 06/02/2018
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 06/02/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 14,099 lượt xem Lượt thi 4,055 lượt thi

Câu 1

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A.

Kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

B.

Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

C.

Sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học - công nghệ

D.

Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất

Câu 2

Nguyên nhân nào có tính chất quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nước ?

A.

Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn

B.

Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng

C.

Có hậu Phương vững chắc ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa

D.

Sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương

Câu 3

Điểm giống nhau cơ bản giữa “Cương lĩnh chính trị” đầu tiên (đầu năm 1930) với “Luận cương chính trị” (10/1930) là

A.

xác định đúng đắn khả năng tham gia cách mạng của các giai cấp.

B.

xác định đúng đắn giai cấp lãnh đạo.

C.

xác định đúng đắn nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

D.

xác định đúng đắn mâu thuẫn trong xã hội Đông Dương.

Câu 4

Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Tám 1945?

A.

Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

B.

Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp – Nhật và phong kiến, đem lại độc lập tự do cho dân tộc.

C.

Thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân.

D.

Buộc Pháp phải công nhận nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Câu 5

Điểm giống nhau cơ bản giữa “Việt Nam hóa chiến tranh” và “chiến tranh cục bộ” là

A.

Đều là chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mỹ.

B.

Đều thực hiện âm mưu “dùng người Việt trị người Việt”.

C.

Đều sử dụng quân đội Sài Gòn là chủ yếu.

D.

Đều sử dụng quân đội Mĩ là chủ yếu.

Câu 6

Mĩ kí với Pháp "hiệp định phòng thủ chung Đông Dương" ngày 23/12/1950 nhằm mục đích:

A.

Viện trợ kinh tế - tài chính cho Pháp

B.

Giúp đỡ chính quyền tay sai, biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới

C.

Từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương

D.

Hất cẳng Pháp để độc chiếm Đông dương

Câu 7

Kẻ thù nguy hiểm nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong năm đầu sau cách mạng tháng Tám (1945) là:

A.

Phát xít Nhật

B.

Thực dân Pháp

C.

Thực dân Anh

D.

Trung Hoa dân quốc

Câu 8

Tư tưởng cốt lõi trong cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là.

A.

Độc lập, tự do.  

B.

Ruộng đất, dân cày.

C.

Tự do, dân chủ.       

D.

Dân sinh, hạnh phúc.

Câu 9

Nhân tố chi phối quan hệ quốc tế trong hơn bốn thập kỉ nửa sau thế kỉ XX là 

A.

xu thế liên minh kinh tế khu vực và quốc tế. 

B.

sự phân hóa giữa các quốc gia phát triển và chậm phát triển. 

C.

chiến tranh lạnh.

D.

sự cạnh tranh quyết liệt về thị trường và thuộc địa giữa các nước tư bản. 

Câu 10

Điểm mới của Hội nghị lần thứ tám (5-1941) so với Hội nghị lần sáu (11-1939) Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Đông Dương là

A.

thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốc.

B.

giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương.

C.

tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng dất, thực hiện giảm tô, giảm tức.

D.

đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quôc và phong kiến.

Câu 11

Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh từ cuối thập niên 90 của thế kỉ XX là 

A.

Liên minh châu Âu. 

B.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 

C.

Liên hợp quốc. 

D.

Thương mại thế giới. 

Câu 12

Bản chỉ thị "Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" (12-3-1945) của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là

A.

phát xít Nhật

B.

thực dân Pháp

C.

phát xít Nhật và thực dân Pháp

D.

thực dân Pháp và tay sai

Câu 13

Vì sao năm 1960 ở châu Phi gọi là "Năm châu Phi"?

A.

Vì chủ nghĩa thực dân ở châu Phi sụp đổ hoàn toàn

B.

Vì chế độ phân biệt chủng tộc ở châu Phi đã được xóa bỏ

C.

Vì các quốc gia ở châu Phi đã giành được độc lập

D.

Vì có 17 nước châu Phi được trao trả độc lập

Câu 14

Cho các sự kiện:

1. Quân ta tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.

2. Chính phủ Pháp cử tướng Nava sang làm Tổng chỉ huy quân đội ở Đông Dương.

3. Liên quân Lào – Việt tiến công địch ở Trung Lào, uy hiếp Xavanakhet và Xênô.

4. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết.

Hãy sắp xếp các sự kiện đúng theo thứ tự thời gian

A.

2,3,1,4

B.

1,2,3,4

C.

4,2,3,1

D.

2,1,4,3

Câu 15

Nội dung quan trọng nhất của Hiệp định Pari năm 1973 là

A.

Hoa Kì cam kết góp phần vào hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương, thiết lập quan hệ bình thường cùng có lợi

B.

Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân các nước đồng minh về nước, hủy bỏ các căn cứ quân sự

C.

nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình thông qua tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài

D.

Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam

Câu 16

Hãy sắp xếp các sự kiện dưới đây theo trình tự thời gian.

1. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo;

2. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử;

3. Liên xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng đầu châu Âu;

4. Liên Xô phóng tàu vũ trụ Phương Đông, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

A.

2, 3, 1, 4

B.

2, 1, 4, 3

C.

1, 4, 2, 3

D.

1, 2, 3, 4

Câu 17

"Ấp chiến lược" được coi là "xương sống" của chiến lược chiến tranh nào của Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam từ 1961-1965?

A.

"Đông Dương hóa chiến tranh"

B.

"Chiến tranh cục bộ"

C.

"Việt Nam hóa chiến tranh"

D.

"Chiến tranh đặc biệt"

Câu 18

Sự khác biệt cơ bản về lực lượng của chiến lược "Chiến tranh cục bộ" so với chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" là gì?

A.

Lực lượng quân đội Sài Gòn giữ vai trò quan trọng nhất

B.

Lực lượng quân đồng minh của Mĩ giữ vai trò quyết định

C.

Sử dụng vũ khí, trang thiết bị của Mĩ

D.

Lực lượng quân đội viễn chinh Mĩ giữ vai trò quan trọng nhất

Câu 19

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam bị phân hóa thành những giai cấp nào?

A.

Nông dân, công nhân, tiểu tư sản, đại dịa chủ, tư sản

B.

Nông dân, công nhân, địa chủ, tư sản, tiểu tư sản

C.

Nông dân, công nhân, địa chủ, tiểu tư sản, tư sản mại bản

D.

Nông dân, công nhân, địa chủ, tư sản dân tộc, tiểu tư sản

Câu 20

Trong những sự kiện dưới đây sự kiện nào đánh dấu sự khởi sắc và hoạt động có hiệu quả của tổ chức ASEAN?

A.

Việt Nam gia nhập vào tổ chức năm 1995

B.

Hiệp ước Ba-li được kí kết năm 1976

C.

Vấn đề Cam-pu-chia được giải quyết năm 1989

D.

10 nước Đông Nam Á tham gia vào tổ chức năm 1999

Câu 21

Cho thông tin sau: "Chiến thắng của quân dân miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 được ví như (1)........., là chiến thắng quyết định (2)........ phải kí kết (3)............về chấm dứt chiến tranh, lập lại (4).............." Thứ tự đúng cho các thông tin trên là

A.

(1) trận "Điện Biên phủ trên không"; (2) buộc Pháp; (3) Hiệp định Pari; (4) hòa bình ở Việt Nam

B.

(1) trận "Điện Biên Phủ trên không", (2) buộc Mĩ; (3) Hiệp định Pari; (4) hòa bình ở Đông Dương

C.

(1) trận Điện Biên Phủ trên không", (2) buộc Pháp; (3) Hiệp định Giơnevơ; (4) hòa bình ở Đông Dương

D.

(1) trận "Điện Biên Phủ trên không"; (2) buộc Mĩ; (3) Hiệp định Pari; (4) hòa bình ở Việt Nam.

Câu 22

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của phong trào "Đồng khởi" (1959 – 1960)?

A.

Mĩ thừa nhận thất bại trong chiến lược chiến tranh thực dân mới ở miền Nam

B.

Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm

C.

Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang tiến công

D.

Giáng đòn nặng vào chính sách thực dân mới của Mĩ.

Câu 23

Các cuộc hành quân chủ yếu trong mùa khô 1965-1966 của Mĩ và quân đội Sài Gòn nhằm vào hai hướng chính là

A.

Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ

B.

Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

C.

Đông Nam Bộ và Liên khu V

D.

Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ

Câu 24

Tình hình kinh tế Mĩ trong thời gian 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A.

bước vào giai đoạn phát triển về mọi mặt

B.

bước vào giai đoạn suy thoái, khủng hoảng.

C.

bị kinh tế Tây Âu, Nhật Bản cạnh tranh

D.

trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới

Câu 25

Thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta sang giai đoạn

A.

tiến công chiến lược ở thành thị giải phóng các đô thị lớn

B.

tiến công chiến lược ở Tây Nguyên

C.

từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam

D.

tiến công chiến lược ở nông thôn và thành thị, giải phóng hoàn toàn miền Nam

Câu 26

Tổ chức nào dưới đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?

A.

Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM)

B.

Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)

C.

Khu vực Thương mại tự do ASEAN (AFTA)

D.

Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA)

Câu 27

Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn những thanh niên ưu tú để lập ra Cộng sản đoàn từ tổ chức nào?

A.

Tâm tâm xã.

B.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

C.

Việt Nam quốc dân đảng

D.

Tân Việt cách mạng đảng

Câu 28

Chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) là chiến dịch

A.

Điện Biên Phủ năm 1954

B.

Biên giới thu – đông 1950

C.

Việt Bắc thu – đông 1947

D.

Thượng Lào năm 1954

Câu 29

Ba phòng tuyến mạnh nhất của địch bị ta chọc thủng trong cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 là

A.

Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ

B.

Quảng Trị, Xuân Lộc, Phước Long

C.

Đồng Bằng Sông Cửu Long, Nam Bộ, Tây Nguyên

D.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng

Câu 30

Nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta không được thể hiện trong văn kiện nào dưới đây?

A.

Bản chỉ thị "Toàn dân kháng chiến"của Ban Thường vụ Trung ương Đảng

B.

Tác phẩm "kháng chiến nhất định thắng lợi" của Tổng Bí thư Trường Chinh

C.

"Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Chí Minh

D.

Chỉ thị phải "phá tan cuộc tiến công mùa đông của của giặc Pháp" của Đảng

Câu 31

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhân dân làm gì để giải quyết nạn đói trước mắt trong những năm 1945 – 1946?

A.

Tăng gia sản xuất

B.

Bãi bỏ thuế thân

C.

Nhường cơm sẻ áo

D.

Giảm tô 25%

Câu 32

Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt nam vào năm nào?

A.

1972

B.

1973

C.

1975

D.

1970

Câu 33

Dưới tác dộng của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có những mâu thuẫn cơ bản nào?

A.

Dân tộc Việt Nam - thực dân Pháp; nông dân - địa chủ phong kiến

B.

Vô sản - tư sản; nông dân - địa chủ phong kiến

C.

Dân tộc Việt Nam - thực dân Pháp; vô sản - tư sản

D.

Vô sản - tư sản; nông dân - địa chủ phong kiến

Câu 34

Vấn đề nào dưới đây các cường quốc Đồng minh không đặt ra để giải quyết trong Hội nghị Ianta?

A.

Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận

B.

Tổ chức lại trật tự thế giới sau chiến tranh

C.

Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nứơc phát xít

D.

Phát triển kinh tế các cường quốc sau chiến tranh

Câu 35

Đêm 19 -12 - 1946, ở Hà Nội diễn ra sự kiện quan trọng nào?

A.

Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị "Toàn dân kháng chiến"

B.

Pháp gởi tối hậu thư đòi chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu

C.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

D.

Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định cả nước kháng chiến

Câu 36

"Lục địa bùng cháy" là tên gọi của khu vực nào trong cuộc đấu tranh giành độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.

Châu Phi

B.

Mĩ Latinh

C.

Châu Á

D.

Trung Đông

Câu 37

Chiến thắng nào của quân và dân miền Nam đánh dấu sự phá sản về cơ bản của "Chiến tranh đặc biệt" (1961-1965) của Mĩ?

A.

An Lão

B.

Ba Gia

C.

Ấp Bắc

D.

Bình Giã

Câu 38

Theo hiến chương thành lập tổ chức ASEAN thì mục tiêu của tổ chức này là

A.

phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự ảnh hưởng giữa các nước thành viên

B.

phát triển kinh tế và văn hoá dựa vào sức mạnh quân sự giữa các nước thành viên

C.

phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự nổ lực hợp tác giữa các nước thành viên

D.

phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự đóng góp giữa các nước thành viên

Câu 39

Trước ngày 6 – 3 – 1946, Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đối với thực dân Pháp và Trung Hoa Dân quốc?

A.

Hòa với quân Trung Hoa Dân quốc để chống thực dân Pháp

B.

Chiến đấu với thực dân pháp và Trung Hoa Dân quốc để bảo vệ độc lập

C.

Hòa với thực dân Pháp và quân Trung Hoa Dân quốc để chuẩn bị lực lượng

D.

Hòa với thực dân Pháp để đuổi quân Trung Hoa Dân quốc về nước

Câu 40

Thắng lợi nào của quân dân miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố "Mĩ hóa" trở lại chiến tranh xâm lược?

A.

Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972

B.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

C.

Thắng lợi trong trận "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972

D.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn