Đề thi thử THPT Quốc gia môn lịch sử trường THPT chuyên Quốc học Huế lần 1 năm 2019-2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 29/06/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 29/06/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 12,917 lượt xem Lượt thi 168 lượt thi

Câu 1

Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

A.

Một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận áp đặt quyền thống trị với các nước bại trận

B.

Một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa tư bản thao túng

C.

Một trật tự thế giới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa

D.

Một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị, bóc lột các nước bại trận và các dân tộc thuộc địa

Câu 2

Hội nghị Ianta diễn ra trong bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai

A.

Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.

B.

Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc.

C.

Chiến tranh thế giới thứ hai bước sang năm thứ ba

D.

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Câu 3

Tháng 12/1978, Trung Quốc thực hiện công cuộc cải cách mở cửa nhằm mục tiêu là

A.

biến Trung Quốc thành quốc gia dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

B.

biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

C.

xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

D.

biến Trung Quốc thành quốc gia dân giàu, nước mạnh, dân chủ và văn minh.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn