Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 lần 2 trường THPT Thủ Đức - Môn Sinh Học

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 09/06/2016
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 09/06/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 1,456 lượt xem Lượt thi 11 lượt thi

Câu 1

Trong hệ sinh thái, tất cả các dạng năng lượng sau khi đi qua chuỗi thức ăn đều được. 

A.

giải phóng vào không gian dưới dạng nhiệt.

B.

trở lại môi trường ở dạng ban đầu.

C.

tái sử dụng cho các hoạt động sống của sinh vật. 

D.

tích tụ ở sinh vật phân giải. 

Câu 2

Phân tử tARN mang axit amin foocmin mêtiônin ở sinh vật nhân sơ có bộ ba đối mã (anticôđon) là

A.

3’UAX5’

B.

5’AUG3’ 

C.

3’AUG5’ 

D.

5’UAX3’ 

Câu 3

Cho các ví dụ sau: 
 (1) Sán lá gan sống trong gan bò. (2) Ong hút mật hoa. 
 (3) Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm. (4) Trùng roi sống trong ruột mối. 
 Những ví dụ phản ánh mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã là 

A.

(2), (3)

B.

(2), (4)

C.

(1), (4)

D.

(1), (3) 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn