Đề thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn Giáo dục công dân lần 4

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhật 12/01/2017
Thời gian làm bài thi 60 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 12/01/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,988 lượt xem Lượt thi 64 lượt thi

Câu 1

Cố ý đánh người gây thương tích nặng là hành vi vi phạm

A.

dân sự.

B.

hình sự.

C.

hành chính

D.

kỉ luật.

Câu 2

Ý kiến nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?

A.

Cha mẹ không được phân biệt, đối xử giữa các con.

B.

Cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai học tập, phát triển.

C.

Cha mẹ cần quan tâm, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi.

D.

Cha mẹ được quyền quyết định việc chọn trường, chọn ngành học cho con.

Câu 3

Công dân được bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước thông qua quyền nào dưới đây?

A.

Quyền bầu cử, ứng cử.

B.

Quyền tự do ngôn luận.

C.

Quyền khiếu nại.

D.

Quyền tố cáo.

Câu 4

Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới:

A.

Quan hệ lao động và quan hệ xã hội.

B.

Quan hệ tải sản và quan hệ nhân thân

C.

Quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế.

D.

Quan hệ lao động và quan hệ tài sản.

Câu 5

Pháp luật có vai trò như thế nào với công dân?

A.

Là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

B.

Là phương tiện để công dân thực hiện nhu cầu của mình.

C.

Là phương tiện để công dân khiếu nại.

D.

Là phương tiện để bảo vệ mọi lợi ích của công dân.

Câu 6

Người có hành vi trộm cắp phải chịu trách nhiệm pháp lý hay trách nhiệm đạo đức.

A.

Cả trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức.

B.

Chịu trách nhiệm đạo đức nếu trộm cắp tài sản nhỏ.

C.

Không chịu trách nhiệm nào.

D.

Trách nhiệm pháp lý.

Câu 7

Pháp luật quy định người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi hành vi vi phạm do mình gây ra?

A.

Từ đủ 18 tuổi trở lên         

B.

Từ đủ 17 tuổi trở lên

C.

Từ đủ 15 tuổi trở lên       

D.

Từ đủ 16 tuổi trở lên

Câu 8

Khi thuê nhà của ông B, ông A đã tự cải tạo và sửa chữa một số chỗ nhưng không hỏi ý kiến ông B. Hành vi này của ông A là hành vi vi phạm

A.

dân sự        

B.

hình sự

C.

hành chính 

D.

kỷ luật

Câu 9

Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật là thể hiện công dân bình đẳng

A.

Về quyền và nghĩa vụ           

B.

Về trách nhiệm pháp lý

C.

Trước tòa án    

D.

Trước nhà nước và xã hội

Câu 10

Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ là mọi công dân

A.

đều có quyền như nhau

B.

đều có nghĩa vụ như nhau

C.

đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau

D.

đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật

Câu 11

Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình không bao gồm nội dung bình đẳng nào dưới đây

A.

Bình đẳng giữa vợ chồng

B.

Bình đẳng giữa cha mẹ và con

C.

Bình đẳng giữa anh chị, em

D.

Bình đẳng giữa những người trong họ hàng

Câu 12

Một trong những nội dung bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn

A.

việc làm theo sở thích của mình

B.

việc làm phụ hợp với khả năng của mình không bị phân biệt đối xử.

C.

thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan của mình

D.

điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình

Câu 13

Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về chủ động tìm kiếm thị trường; khách hàng và ký kết hợp đồng là biểu hiện của

A.

bình đẳng trong kinh doanh

B.

bình đẳng trong quan hệ thị trường

C.

bình đẳng trong quản lý kinh doanh

D.

bình đẳng trong tìm kiếm khách hàng

Câu 14

Việc mua, bán, đổi, liên quan đến tài sản chung, có giá trị lớn phải được bàn bạc, thỏa thuận giữa vợ chồng là nội dung bình đẳng trong quan hệ nào dưới đây giữa vợ và chồng

A.

quan hệ mua bán  

B.

quan hệ hợp đồng

C.

quan hệ thỏa thuận       

D.

quan hệ tài sản

Câu 15

Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân thủ theo nguyên tắc

A.

giao kết thỏa thuận bằng miệng

B.

giao kết trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động

C.

giao kết thông qua phát biểu trong các cuộc họp

D.

giao kết giữa người lao động và đại diện người lao động

Câu 16

Việc bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong cơ quan quyền lực nhà nước thể hiện

A.

quyền bình đẳng giữa các dân tộc

B.

quyền bình đẳng giữa các công dân

C.

quyền bình đẳng giữa vùng, miền

D.

quyền bình đẳng trong công việc chung của nhà nước

Câu 17

Việc nhà nước ưu tiên cộng điểm trong tuyển sinh đại học cho học sinh người dân tộc thiểu số là thể hiện

A.

các dân tộc bình đẳng về điều kiện học tập

B.

học sinh người dân tộc thiểu số ưu tiên hơn người dân tộc kinh

C.

học sinh người dân tộc thiểu số bình đẳng về cơ hôi học tập

D.

học sinh dân tộc được quyền học ở mọi cấp

Câu 18

Tự ý bắt người không có căn cứ là hành vi xâm phạm tới quyền nào dưới đây của công dân

A.

quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe

B.

quyền tự do cá nhân

C.

quyền tự do thân thể

D.

quyền bất khả xâm phạm về thân thể

Câu 19

Bắt người trong trường hợp nào dưới đây là đúng pháp luật?

A.

 khi có quyết định của tòa án hay phê chuẩn của viện kiểm sát

B.

 khi có nghi ngờ người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm

C.

khi có nghi ngờ người đó mới thực hiện tội phạm

D.

khi công an cần thu thập chứng cứ người đó

Câu 20

Xuất pháp từ yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, năm 2012 Quốc Hội nước ta đã ban hành Luật Biển Việt Nam và Luật đã được áp dụng trong thực tiễn. Yêu cầu ban hành Luật Biển Việt Nam cho thấy pháp luật bắt buộc từ đâu

A.

Từ mục đích bảo vệ Tổ Quốc

B.

Từ lợi ích của cán bộ, công chức nhà nước

C.

Từ kinh nghiệm của các nước trên Biển Đông

D.

Từ thực tiễn của đời sống xã hội

Câu 21

Gia đình ông A đi làm về nhà thấy mất chiếc quạt điện, ông A nghi ngờ ông B lấy cắp, nên ông A cùng con trai tự ý sang nhà ông B khám xét. Hành vi này xâm phạm tới quyền nào dưới đây?

A.

Quyền được pháp luật bảo hộ về phẩm và danh dự của công dân

B.

Quyền được bảo đảm bí mật đời tư của công dân

C.

Quyền nhân thân của công dân

D.

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

Câu 22

Trong trường hợp nào dưới đây thì được xem tin nhắn của bạn thân

A.

Đã là bạn thân có thể tự ý xem.

B.

Chỉ được xem nếu bạn đồng ý

C.

Được xem khi bố mẹ của bạn đồng ý

D.

Bạn đã đồng ý thì xem hết tất cả các tin nhắn khác

Câu 23

Khi sinh hoạt ngoại khóa A là lớp trưởng nên A đã tổ chức lấy ý kiến của các bạn trong lớp để xây dựng tập thể trường, lớp vững mạnh. Em đồng ý với kiến nào dưới đây?

A.

Học sinh không có quyền góp ý kiến xây dựng trường lớp

B.

Quyền tự do ngôn luận không bao gồm quyền góp ý kiến

C.

Góp ý kiến xây dựng trường, lớp là quyền tự do ngôn luận của học sinh

D.

Học sinh không cần góp ý

Câu 24

Người nào dưới dây không được thực hiện quyền bầu cử

A.

Người đang phải chấp hành hình phạt tù

B.

Người đang bị tình nghi là vi phạm pháp luật

C.

Người đang ốm nằm điều trị ở nhà

D.

Người đang đi công tác xa

Câu 25

Ai dưới đây có quyền được khiếu nại

A.

Mọi cá nhân, tổ chức  

B.

Chỉ có cá nhân

C.

Chỉ những người 20 tuổi trở lên      

D.

Chỉ người là nhân viên

Câu 26

Người giải quyết khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân

A.

bất kỳ

B.

có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

C.

chuyên trách làm nhiệm vụ giải quyết khiếu nại

D.

thuộc ngành thanh tra

Câu 27

Mọi cử tri tự viết phiếu bầu là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây

A.

Trực tiếp  

B.

Tự giác

C.

Bình đẳng             

D.

Tự do

Câu 28

Trường hợp T và H nhìn thấy một nhóm thanh niên đang tiêm chích ma túy trong ngõ. T và H bàn với nhau nên báo cáo với ai cho đúng theo quy định của pháp luật

A.

Tố cáo với bất kỳ người lớn nào   

B.

Tố cáo với bố mẹ

C.

Tố cáo với thầy, cô giáo 

D.

Tố cáo với công an phường, xã

Câu 29

Điều kiện nào dưới đây là đúng về tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội và Hộị đồng nhân dân các cấp?

A.

Mọi công dân đủ 18 tuổi không vi phạm pháp luật

B.

Mọi công dân đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri

C.

Mọi công dân đủ 20 tuổi trở lên

D.

Mọi công dân Việt Nam

Câu 30

Pháp luật nước ta khuyến khích tự do sáng tạo, phổ biết các tác phẩm văn học, nghệ thuật có lợi cho đất nước là nhằm thúc đẩy quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Quyền sáng tác     

B.

Quyền được phát triển

C.

Quyền tinh thần  

D.

Quyền văn hóa

Câu 31

Là học sinh lớp 12, em có thể thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội bằng cách nào dưới đây

A.

tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường

B.

tham gia các hoạt động từ thiện do nhà trường tổ chức

C.

góp ý kiến dự thảo luật liên quan đến học sinh

D.

tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Câu 32

Tác phẩm văn học do công dân sáng tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của công dân

A.

 Quyền tác giả    

B.

Quyền sở hữu công nghệ

C.

Quyền phát minh sáng chế    

D.

Quyền được phát triển

Câu 33

Khi phát hiện một nhóm người đang cưa trộm gỗ trong rừng Quốc Gia. H đã báo ngay cho cơ quan kiểm lâm. H đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân

A.

Quyền khiếu nại  

B.

Quyền tự do ngôn luận

C.

Quyền tố cáo   

D.

Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

Câu 34

Công dân có quyền học tập bất kỳ các bậc học thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển là thể hiện

A.

quyền học tập thường xuyên 

B.

quyền học không hạn chế

C.

quyền học suốt đời

D.

quyền học bất cứ ngành nào

Câu 35

Việc học sinh được tiếp cận thông tin phong phú, bổ ích, được vui chơi giải trí, là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân

A.

quyền được sáng tác  

B.

quyền được phát triển

C.

quyền được hưởng thông tin

D.

 quyền được tham gia

Câu 36

Trong những nghĩa vụ dưới đây của người kinh doanh, nghĩa vụ nào là quan trọng nhất?

A.

Nộp thuế đầy đủ      

B.

Bảo vệ môi trường

C.

Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng           

D.

Bảo vệ tài nguyên

Câu 37

Công dân Nam đủ bao nhiêu tuổi phải đăng ký nghĩa vụ quân sự

A.

Đủ 17 tuổi

B.

Đủ 18 tuổi   

C.

Đủ 19 tuổi 

D.

Đủ 20 tuổi

Câu 38

 Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật quy định về ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội trong đó có

A.

bài trừ tệ nạn ma túy, mại dâm     

B.

bài trừ nạn hút thuốc lá

C.

cấm uống rượu    

D.

hạn chế chơi game

Câu 39

Ông H đốt rừng làm nương rẫy dẫn đến cháy gần một heta rừng đặc dụng gần khu di tích lịch sử - văn hóa Quốc Gia. Hành vi của ông H là trái pháp luật về

A.

bảo vệ di tích văn hóa  

B.

bảo vệ cảnh quan thiên nhiên

C.

bảo vệ phát triển rừng        

D.

bảo vệ nguồn tài nguyên rừng

Câu 40

Ở phạm vi cơ sở, dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của xã, phường là 

A.

Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện 

B.

Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp 

C.

Những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định 

D.

Những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán