Đề thi thử thpt quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân lần 4

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhật 15/01/2017
Thời gian làm bài thi 60 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 15/01/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,791 lượt xem Lượt thi 84 lượt thi

Câu 1

Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp trong bầu cử được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

A.

Bình đẳng, trực tiếp, dân chủ.

B.

Trực tiếp, thẳng thắn, tự do.

C.

Bình đẳng, tự do, dân chủ, tự nguyện.

D.

Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

Câu 2

Từ ngày 15/12/2007, theo nghi ̣điṇh 32/CP/2007 mọi người ngồi trên mô tô , xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm, điều này thể hiên

A.

nôị dung của pháp luâṭ. 

B.

đăc̣ trưng của pháp luâṭ. 

C.

 bản chất của pháp luật.

D.

vai trò của pháp luâṭ.

Câu 3

Đâu là bản chất của pháp luật Việt Nam?

A.

Tính giai cấp và tính xã hội. 

B.

Tính xã hội và tính kinh tế.

C.

Tính giai cấp và tính chính trị. 

D.

Tính kinh tế và tính xã hội. 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn