Đề thi thử thpt quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân lần 7

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhật 18/01/2017
Thời gian làm bài thi 60 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/01/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 2,692 lượt xem Lượt thi 227 lượt thi

Câu 1

 Pháp luật được hình thành trên cơ sở các:

A.

Quan điểm chính trị

B.

 Chuẩn mực đạo đức 

C.

Quan hệ kinh tế - XH

D.

Quan hệ chính trị - XH

Câu 2

Pháp luật XHCN mang bản chất của giai cấp:

A.

Nhân dân lao động

B.

Giai cấp cầm quyền

C.

Giai cấp tiến bộ

D.

Giai cấp công nhân.

Câu 3

Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý:

A.

Quản lý XH           

B.

Quản lý công dân

C.

Bảo vệ giai cấp

D.

Bảo vệ các công dân

Câu 4

Quyền và nghĩa vụ của công dân được nhà nước quy định trong:

A.

Hiến pháp

B.

Hiến pháp và luật

C.

Luật hiến pháp

D.

Luật và chính sách

Câu 5

Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lí:

A.

như nhau 

B.

ngang nhau

C.

bằng nhau           

D.

có thể khác nhau

Câu 6

Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi:

A.

dân tộc, giới tính, tôn giáo    

B.

thu nhập, tuổi tác, địa vị

C.

dân tộc, địa vị, giới tính, tôn giáo  

D.

dân tộc, độ tuổi, giới tính

Câu 7

Cố ý đánh người gây thương tích nặng là hành vi vi phạm

A.

dân sự.

B.

hình sự.

C.

hành chính

D.

kỉ luật.

Câu 8

Tòa án xét xử các vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân?

A.

Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh.

B.

Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh.

C.

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.

D.

Bình đẳng về quyền lao động.

Câu 9

Để giao kết hợp đồng lao động, chị Q cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây?

A.

Tự do, tự nguyện, bình đẳng.

B.

Dân chủ, công bằng, tiến bộ.

C.

Tích cực, chủ động, tự quyết.

D.

Tự giác, trách nhiệm, tận tâm.

Câu 10

Khi yêu cầu vợ mình phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh A đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ

A.

nhân thân

B.

tài sản      

C.

gia đình

D.

tình cảm

Câu 11

Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn

A.

làm việc theo sở thích của mình.

B.

việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử.

C.

điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.

D.

thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan của mình.

Câu 12

Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới:

A.

Quan hệ lao động và quan hệ xã hội.

B.

Quan hệ tải sản và quan hệ nhân thân

C.

Quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế.

D.

Quan hệ lao động và quan hệ tài sản.

Câu 13

Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe máy, số tiền 150.000 đồng. Trong trường hợp này, cảnh sát giao thông đã:

A.

Sử dụng pháp luật.

B.

Tuân thủ pháp luật.

C.

Áp dụng pháp luật.
 

D.

Thi hành pháp luật.

Câu 14

Pháp luật có vai trò như thế nào với công dân?

A.

Là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

B.

Là phương tiện để công dân thực hiện nhu cầu của mình.

C.

Là phương tiện để công dân khiếu nại.

D.

Là phương tiện để bảo vệ mọi lợi ích của công dân.

Câu 15

Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ là mọi công dân

A.

đều có quyền như nhau

B.

đều có nghĩa vụ như nhau

C.

đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau

D.

đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật

Câu 16

Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là:

A.

Vợ có bổn phận làm công việc nội trợ, chăm sóc giáo dục con cái.

B.

Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt.

C.

Chồng có quyền quyết định đối với tài sản chung, có giá trị lớn

D.

Vợ có quyền sai bảo chồng

Câu 17

Phóng nhanh, vượt ẩu khi đi xe máy là vi phạm:

A.

Hình sự

B.

Dân sự

C.

Kỉ luật

D.

Hành chính

Câu 18

Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng được thể hiện trong quan hệ nào?

A.

Tài sản 

B.

Tài sản riêng     

C.

Nhân thân    

D.

Tài sản chung

Câu 19

Hành vi "cướp giật tài sản của người khác" gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật gì?

A.

Hành chính   

B.

Dân sự

C.

Hình sự 

D.

Kỉ luật

Câu 20

Pháp luật quy định đối với lao động nữ hiện nay được nghỉ chế độ thai sản là:

A.

5 tháng 

B.

4 tháng 

C.

6 tháng 

D.

12 tháng 

Câu 21

Nam giới từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào?

A.

Tuân thủ pháp luật 

B.

Áp dụng pháp luật

C.

Thi hành pháp luật 

D.

Sử dụng pháp luật

Câu 22

Người lao động trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày .... trong thời gian làm việc mà vẫn hưởng đủ lương.

A.

45 phút

B.

30 phút

C.

60 phút

D.

90 phút

Câu 23

Từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời đến nay, nước ta đã có mấy bản Hiến pháp?

A.

5 bản

B.

3 bản

C.

6 bản

D.

3 bản

Câu 24

Pháp luật quy định người đủ bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm pháp luật của mình?

A.

Đủ 14 tuổi trở lên 

B.

Đủ 16 tuổi trở lên

C.

Đủ 17 tuổi trở lên 

D.

Đủ 18 tuổi trở lên

Câu 25

Người có hành vi tham nhũng phải chịu trách nhiệm pháp lí cao nhất là:

A.

Dân sự

B.

Kỉ luật

C.

Hình sự 

D.

Hành chính

Câu 26

Pháp luật quy định con đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền có tài sản riêng?

A.

14 tuổi 

B.

15 tuổi 

C.

16 tuổi 

D.

18 tuổi 

Câu 27

Pháp luật bắt buộc đối với ai?

A.

Mọi cá nhân, tổ chức   

B.

Mọi công dân

C.

Mọi cơ quan, tổ chức

D.

Mọi tổ chức xã hội

Câu 28

Một trong những biểu hiện của quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân là:

A.

Người chồng là trụ cột gia đình nên có quyền quyết định nơi ở

B.

Phụ nữ phải lo việc gia đình nên có quyền quyết định nơi ở

C.

Cả hai vợ chồng cùng có quyền quyết định nơi ở.

D.

Vợ, chồng trẻ cần có sự đồng ý của cha mẹ khi lựa chọn nơi ở

Câu 29

Pháp luật quy định độ tuổi kết hôn của nam giới là:

A.

 Đủ 18 tuổi trở lên  

B.

Đủ 20 tuổi trở lên

C.

Đủ 21 tuổi trở lên 

D.

Đủ 22 tuổi trở lên

Câu 30

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra những giá trị vật chất và .... cho xã hội.

A.

Tinh thần

B.

Của cải 

C.

Nghệ thuật    

D.

Văn hóa

Câu 31

Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ là bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm, bình đẳng về tiêu chuẩn, ... khi tuyển dụng.

A.

Bằng tuổi

B.

Lứa tuổi 

C.

Mức tuổi

D.

Độ tuổi

Câu 32

Người chưa thành niên theo quy định của pháp luật Việt Nam là người chưa đủ:

A.

14 tuổi  

B.

15 tuổi  

C.

16 tuổi  

D.

18 tuổi  

Câu 33

Cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là:

A.

Tòa án nhân dân 

B.

Chính phủ    

C.

Nhà nước  

D.

Quốc hội

Câu 34

Ông Hùng là người có thu nhập cao, hang năm ông Hùng phải chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này ông Hùng đã:

A.

Thi hành pháp luật     

B.

Áp dụng pháp luật

C.

Sử dụng pháp luật 

D.

Tuân thủ pháp luật

Câu 35

Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992 quy định bảo vệ Tổ quốc là:

A.

Nghĩa vụ của công dân

B.

Trách nhiệm của công dân

C.

Quyền, nghĩa vụ của công dân    

D.

Quyền của công dân

Câu 36

Điều 52 – Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992 quy định mọi công dân đều:

A.

Bình đẳng về nghĩa vụ  

B.

Bình đẳng trước nhà nước

C.

Bình đẳng về quyền lợi 

D.

Bình đẳng trước pháp luật

Câu 37

Người lao động tự ý bỏ việc nhiều ngày mà không có lí do chính đáng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật gì?

A.

Hình sự

B.

Dân sự

C.

Hành chính 

D.

Kỉ luật

Câu 38

Giữa lao động nam và lao động nữ đều phải đóng Bảo hiểm xã hội. Điều này thể hiện ở:

A.

Bình đẳng trong lao động

B.

Bình đẳng trong giao kết hợp hợp đồng lao động

C.

Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ

D.

Bình đẳng trong kinh doanh

Câu 39

Quyền của công dân không tách rời ... của công dân

A.

Nghĩa vụ

B.

Đóng góp    

C.

Trách nhiệm  

D.

Vũ lực

Câu 40

Vi phạm hình sự là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội và bị coi là:

A.

Tội phạm

B.

Tội xâm phạm

C.

Tội cố ý  

D.

Lừa đảo

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán