Đề thi thử thpt quốc gia năm 2017 môn Toán lần 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhật 22/02/2017
Thời gian làm bài thi 60 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 22/02/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 13,633 lượt xem Lượt thi 2,445 lượt thi

Câu 1

Hàm số nào sau đây đồng biến trên ℝ?

A.

y = x3 + 3x + 1

B.

tan x

C.

y = x2 + 2

D.

y = 2x4 + x2

Câu 2

Cho hình hộp chữ nhật  ABCD.A'B'C'D' có AB=a, AD= 2avà AA'=2a .  Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện  ABB'C' 

A.

R=3a

B.

R=3a/4

C.

R=3a/2

D.

R=2a

Câu 3

Cho hai hình vuông có cùng cạnh bằng 5 được xếp chồng lên nhau sao cho đỉnh X của một hình vuông là tâm của hình vuông còn lại ( như hình vẽ bên). Tính thể tích V của vật thể tròn xoay khi quay mô hình trên xung quang trục XY

A.

\(V= {125(1+\sqrt{2})\pi \ \over 6} \)

B.

\(V= {125(5+2\sqrt{2})\pi \ \over 12} \)

C.

\(V= {125(5+4\sqrt{2})\pi \ \over 24} \)

D.

\(V= {125(2+\sqrt{2})\pi \ \over 4} \)

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn