Đề thi THPTQG Trường THPT Diên Hồng Đà Nẵng Môn: Địa lý Năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 22/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 22/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 356 lượt xem Lượt thi 10 lượt thi

Câu 1

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12 và trang 13, thảm thực vật rừng ôn đới núi cao chỉ xuất hiện ở dãy núi

A.

Hoàng Sơn

B.

Tam Đảo

C.

Bạch Mã

D.

Hoàng Liên Sơn

Câu 2

Tình trạng nghèo đói còn nặng nề ở Tây Nam Á chủ yếu là do:

A.

mất ổn định về an ninh, chính trị, xã hội

B.

thiếu hụt nguồn lao động trẻ có kĩ thuật

C.

môi trường bị tàn phá rất nghiêm trọng

D.

khai thác tài nguyên gặp nhiều khó khăn

Câu 3

Phát biểu nào sau đây không phải là xu thế phát triển kinh tế - xã hội trong đường lối Đổi mới của nước ta năm 1986?

A.

Dân chủ hóa đời sống kinh tế - xã hội

B.

Lạm phát luôn đạt ở mức 3 con số

C.

Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa

D.

Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn