Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 môn Sinh học trường THPT Bắc Kiến Xương, Thái Bình - Đề 1

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 11/03/2020
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 11/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 829 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối biến đổi qua các thế hệ theo hướng :

A.

giảm dần tỉ lệ dị hợp tử, tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử.

B.

giảm dần kiểu gen đồng hợp tử trội, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn.

C.

tăng dần tỉ lệ dị hợp tử, giảm dần tỉ lệ đồng hợp tử.

D.

giảm dần kiểu gen đồng hợp tử lặn, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội.

Câu 2

Ở 1 loài động vật có vú ngẫu phối, xét 3 gen : gen 1 có 2 alen nằm trên NST thường. Gen 2 có 3 alen, gen 3 có 4 alen cùng nằm trên NST X ở vùng tương đồng. Số KG tối đa về các gen trên trong quần thể là

A.

222

B.

666

C.

 144 

D.

 270

Câu 3

Trong 1 đám lúa rộng 1/10 ha có 30 con chuột gồm 15 con đực và 15 con cái. Mỗi năm chuột đẻ 4 lứa, mỗi lứa 6 con, tỉ lệ đực : cái = 1 : 1. Nếu không xét đến tử vong và phát tán thì mật độ chuột/m2 sau 1 năm là:

A.

390 con /m2

B.

0,39 con /m2

C.

3,9 con /m2

D.

360 con /m2

Câu 4

Trên quần đảo Mađơrơ, ở một loài côn trùng cánh cứng, gen A quy định cánh dài trội không hoàn toàn so với gen a quy định không cánh, kiểu gen Aa quy định cánh ngắn. Một quần thể của loài này lúc mới sinh có thành phần kiểu gen là 0,25AA: 0,6Aa: 0,15aa, khi vừa mới trưởng thành các cá thể có cánh dài không chịu nổi gió mạnh bị cuốn ra biển. Tính theo lí thuyết thành phần kiểu gen của quần thể mới sinh ở thế hệ kế tiếp là:

A.

0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa

B.

0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa

C.

0,3025AA: 0,495Aa: 0,2025aa

D.

0,2AA: 0,4Aa: 0,4aa

Câu 5

Màu lông ở thỏ do 2 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường quy định, trong đó: B quy định lông xám, b quy định lông nâu; A: át chế B và b cho màu lông trắng, a: không át. Cho thỏ lông trắng có kiểu gen đồng trội lai với thỏ lông nâu được F1. Cho thỏ F1 lai với nhau được F2. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ thỏ lông xám đồng hợp thu được ở F2 là:

A.

1/16

B.

3/16

C.

1/6

D.

1/8

Câu 6

Khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề của xích thức ăn trong hệ sinh thái, năng lượng bị mất đi trung bình tới 90%. Ý nào không phải là nguyên nhân của quy luật trên?

A.

Một phần không được sinh vật sử dụng

B.

phần lớn năng lượng bức xạ khi vào hệ sinh thái bị phản xạ trở lại môi trường

C.

một phần do sinh vật thải ra dưới dạng chất bài tiết

D.

 một phần bị tiêu hao dưới dạng hô hấp của sinh vật

Câu 7

Có bao nhiêu hoạt động sau đây nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

(1) cải tạo đất, nâng cao độ phì nhiêu cho đất
(2) Tiêu diệt hết các loài sâu hại mùa màng
(3) Bảo vệ các loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng
(4) Giáo dục môi trường nhằm nâng cao hiểu biết của toàn dân về môi trường
(5) Nhân giống thêm nhiều loài vật nuôi quý hiếm
(6) sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch

A.

6

B.

3

C.

5

D.

4

Câu 8

Đặc trưng nào quan trọng nhất đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể trong điều kiện môi trường bị thay đổi?

A.

Tỉ lệ giới tính

B.

Mật độ cá thể của quần thể

C.

Sự phân bố cá thể của quần thể

D.

Tỉ lệ nhóm tuổi

Câu 9

Trong các nhận xét sau, có bao nhiêu nhận xét không đúng?

(1) Lai xa kèm đa bội hóa, dung hợp tế bào trần khác loài có thể tạo thể song nhị bội
(2) Để tạo ra giống mới có thể dùng phương pháp nhân bản vô tính, cấy truyền phôi
(3) Phương pháp tạo giống bằng gây đột biến được áp dụng chủ yếu cho động vật và vi sinh vật
(4) Phương pháp nhân bản vô tính ở động vật tạo ra cá thể có kiểu gen giống với KG của sinh vật cho nhân
(5) Nhân giống bằng phương pháp cấy truyền phôi tạo ra các cá thể có cùng kiểu gen, cùng giới tính

A.

4

B.

1

C.

2

D.

3

Câu 10

Điều nào sau đây không đúng khi mô tả quá trình diễn thế sinh thái?

A.

các chu trình sinh địa hóa ngày càng trở nên khép kín

B.

 thành phần loài ngày càng đa dạng, nhưng kích thước của mỗi quần thể bị thu hẹp dần

C.

chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật phân giải mùn bã ngày càng quan trọng

D.

lưới thức ăn trong quần xã từ dạng mạng lưới phức tạp ngày càng đơn giản hóa

Câu 11

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tháp sinh thái

A.

Tháp sinh khối không phải lúc nào cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ

B.

Tháp số lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ

C.

Tháp năng lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ

D.

tháp số lượng được xây dựng dựa trên số lượng cá thể của mỗi bậc dinh dưỡng

Câu 12

Bò sát cổ phát triển mạnh nhất ở

A.

 kỉ tam điệp, đại trung sinh

B.

kỉ pecmi, đại cổ sinh

C.

kỉ phấn trắng, đại trung sinh

D.

kỉ Jura, đại trung sinh

Câu 13

Khi nói về tâm động của NST, những phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Tâm động là trình tự nuclêôtit đặc biệt, mỗi NST có duy nhất một trình tự nuclêôtit này.
(2) Tâm động là vị trí liên kết của NST với thoi phân bào, giúp NST có thể di chuyển về các cực của TB trong quá trình phân bào.
(3) Tâm động bao giờ cũng nằm ở đầu tận cùng của NST
(4) Tâm động là những điểm mà tại đó ADN bắt đầu tự nhân đôi.
(5) Tuỳ theo vị trí của tâm động mà hình thái của NST có thể khác nhau

A.

3

B.

2

C.

4

D.

5

Câu 14

Một loại bệnh gây chết khi các cá thể mang kiểu gen đồng hợp lặn về gen gây bệnh. khẳng định nào sau đây đúng?

A.

các cá thể có kiểu gen đồng hợp trội thích nghi hơn các cá thể có kiểu gen dị hợp

B.

vì các cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn bị chết nên alen gây bệnh sẽ mất đi khỏi quần thể

C.

chỉ có cá thể có kiểu gen đồng hợp trội có thể sống sót và sinh sản

D.

các cá thể có kiểu gen dị hợp có thể sống sót và truyền alen lặn cho đời sau

Câu 15

Một số bệnh và tật di truyền ở người liên quan đến đột biến gen lặn là:

A.

máu khó đông, bạch tạng, ngón tay ngắn

B.

mù màu, tiểu đường, thừa ngón tay

C.

bạch tạng, máu khó đông, mù màu

D.

mù màu, máu khó đông, hồng cầu hình lưỡi liềm, hàm bé

Câu 16

Khi nghiên cứu về sự phát sinh sự sống trên trái đất, thí nghiệm của Milơ đã chứng minh:

A.

các chất hữu cơ được hình thành từ các nguyên tố có sẵn trên bề mặt trái đất nhờ nguồn năng lượng sinh học

B.

chất hữu cơ đầu tiên được hình thành từ các chất vô cơ trong điều kiện nguyên thủy của trái đất

C.

chất hữu cơ đầu tiên được hình thành từ các chất vô cơ trong điều kiện nguyên thủy của trái đất bằng con đường tổng hợp sinh học

D.

ngày nay, các chất hữu cơ vẫn được hình thành phổ biến bằng con đường tổng hợp hóa học trong tự nhiên

Câu 17

Trong quá trình tiến hóa, sự hình thành loài mới sẽ:

A.

bắt đầu quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể

B.

kết thúc quá trình tiến hóa lớn

C.

 kết thúc quá trình tiến hóa nhỏ

D.

bắt đầu quá trình tiến hóa nhỏ

Câu 18

Có nhiều trường hợp trong tế bào của sinh vật nhân thực, cùng 1 gen được phiên mã tạo thành ARN nhưng lại tổng hợp ra nhiều loại protein khác nhau vì:

A.

do trong quá trình cắt intron, có sự sắp xếp lại của các exon theo các cách khác nhau

B.

do trong quá trình tạo mARN trưởng thành, một số intron có thể không bị cắt khỏi mARN

C.

do gen chứa nhiều đoạn exon khác nhau

D.

do gen chứa nhiều đoạn intron khác nhau

Câu 19

Trẻ đồng sinh khác trứng không có đặc điểm nào sau đây

I. kiểu gen giống nhau
II. Cơ thể phát triển thành con trai hoặc con gái hoặc cả trai và gái có kiểu gen khác nhau
III. kiểu gen khác nhau, nhưng vì cùng môi trường sống nên kiểu hình giống nhau
IV. được sinh ra từ 2 hay nhiều trứng rụng cùng lúc, được thụ tinh bởi các tinh trùng khác nhau

Phương án đúng là:

A.

II, III

B.

II, IV

C.

I, IV

D.

I, III

Câu 20

nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng đấu tranh cùng loài là:

A.

do tranh giành con cái

B.

do điều kiện sống thay đổi

C.

do mật độ quần thể cao

D.

do có cùng các nhu cầu sống

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán