Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lý năm 2021 theo đề minh họa (Đề số 04)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 20/07/2021
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/07/2021
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 16 lượt xem Lượt thi 1 lượt thi

Câu 1

Biện pháp hạn chế xói mòn đất ở đồi núi nước ta là

A.

Bón phân thích hợp

B.

Đẩy mạnh thâm canh

C.

Làm ruộng bậc thang

D.

Tiến hành tăng vụ

Câu 2

Cơ cấu sản phẩm công nghiệp của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu là để

A.

khai thác tốt hơn thế mạnh về khoáng sản.

B.

tận dụng tối đa nguồn vốn từ nước ngoài.

C.

phù hợp hơn với yêu cầu của thị trường.

D.

sử dụng có hiệu quả hơn nguồn lao động.

Câu 3

Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến vấn đề thiếu việc làm ở Đồng bằng sông Hồng?

A.

Chất lượng lao động chưa đáp ứng yêu cầu

B.

Có nhiều đô thị tập trung dân cư đông đúc

C.

Phân bố dân cư, nguồn lao động chưa hợp lí

D.

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm

Câu 4

Việc phát triển các tuyến đường bộ theo hướng Đông - Tây ở Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu nhằm

A.

mở rộng các vùng hậu phương cảng

B.

tăng cường giao lưu với Đà Nẵng

C.

hình thành các khu kinh tế ven biển

D.

kết nối hiệu quả với Bắc Trung Bộ

Câu 5

Mục đích chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh nông nghiệp qui mô lớn ở Tây Nguyên là

A.

tạo ra khối lượng nông sản lớn và có giá trị cao

B.

giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân

C.

đa dạng hóa các sản phẩm, phù hợp với địa hình

D.

tận dụng tốt tài nguyên thiên nhiên, thu hút vốn

Câu 6

Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn nặng trong mùa khô chủ yếu là do

A.

nhiều cửa sông, ba mặt giáp biển, có nhiều vùng trũng rộng lớn

B.

địa hình thấp, ba mặt giáp biển, sông ngòi, kênh rạch chằng chịt

C.

có nhiều vùng trũng rộng lớn, ba mặt giáp biển, địa hình đa dạng

D.

sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, ba mặt giáp biển, nhiều cửa sông

Câu 7

Cho biểu đồ về sản lượng lúa của nước ta giai đoạn 2005 - 2016:

(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A.

Quy mô sản lượng lúa các vụ của nước ta

B.

Quy mô và cơ cấu sản lượng lúa của nước ta

C.

Chuyển dịch cơ cấu sản lượng lúa của nước ta

D.

Tốc độ tăng trưởng sản lượng lúa của nước ta

Câu 8

Khí hậu phần đất liền của nước ta mang nhiều đặc tính hải dương chủ yếu do

A.

tác động của các khối khí di chuyển qua biển

B.

giáp Biển Đông và thông ra Thái Bình Dương

C.

hoạt động của bão và khối khí hướng đông bắc

D.

dải hội tụ nhiệt đới và khối khí hướng tây nam

Câu 9

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

A.

nguồn thức ăn được đảm bảo, cơ sở hạ tầng cải thiện

B.

nguồn thức ăn được đảm bảo, nhu cầu thị trường tăng

C.

nhu cầu thị trường tăng, nhiều giống mới năng suất cao

D.

nhiều giống mới năng suất cao, cơ sở hạ tầng phát triển

Câu 10

Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển các cửa khẩu của vùng Bắc Trung Bộ là

A.

thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các huyện phía tây

B.

tăng cường giao lưu, hợp tác với các nước láng giềng

C.

phân bố lại dân cư, hình thành mạng lưới đô thị mới

D.

thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng giao lưu quốc tế

Câu 11

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG MUỐI BIỂN VÀ NƯỚC MẮM CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

Năm

2010

2014

2017

Muối biển (nghìn tấn)

975,3

905,6

854,3

Nước mắm (triệu lít)

257,1

334,4

380,2

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng muối biển và nước mắm của nước ta qua các năm, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A.

Cột

B.

Tròn

C.

Đường

D.

Miền

Câu 12

Nguyên nhân chính làm cho sinh vật biển nước ta ngày càng bị suy giảm là do

A.

đánh bắt xa bờ

B.

khai thác quá mức

C.

thiên tai gia tăng

D.

xuất khẩu hải sản

Câu 13

Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ nước ta hiện nay

A.

chỉ tập trung ở một số khu vực

B.

phân bố đều khắp giữa các vùng

C.

tăng tỉ trọng khu vực nhà nước

D.

tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác

Câu 14

Vùng có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước ta là

A.

Nam Trung Bộ

B.

Đồng bằng sông Hồng

C.

Đông Nam Bộ

D.

Đồng bằng sông cửu Long

Câu 15

Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc đẩy mạnh thâm canh cây công nghiệp ở Đông Nam Bộ là

A.

thủy lợi

B.

phân bón

C.

bảo vệ rừng

D.

giống mới

Câu 16

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết mũi Đại Lãnh thuộc tỉnh nào sau đây?

A.

Bình Định

B.

Ninh Thuận

C.

Bình Thuận

D.

Phú Yên

Câu 17

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết trạm khí tượng nào sau đây thuộc vùng khí hậu Nam Trung Bộ?

A.

Lạng Sơn

B.

Nha Trang

C.

Đồng Hới

D.

Cần Thơ

Câu 18

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hồ Hòa Bình nằm trong lưu vực hệ thống sông nào sau đây?

A.

Sông Ba

B.

Sông Mã

C.

Sông Cả

D.

Sông Hồng

Câu 19

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết vườn quốc gia nào sau đây thuộc Đồng bằng sông Cửu Long?

A.

Tràm Chim

B.

Cát Tiên

C.

Pù Mát

D.

Bù Gia Mập

Câu 20

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết núi nào cao nhất trong các núi sau đây?

A.

Braian

B.

Bà Rá

C.

Bi Doup

D.

Lang Bian

Câu 21

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết tỉnh nào có mật độ dân số cao nhất trong các tỉnh sau đây?

A.

Bắc Ninh

B.

Nghệ An

C.

Quảng Bình

D.

Lai Châu

Câu 22

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có diện tích trồng cây công nghiệp hàng năm lớn nhất?

A.

Bình Định

B.

Quảng Bình

C.

Quảng Nam

D.

Nghệ An

Câu 23

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản khai thác lớn hơn thủy sản nuôi trồng?

A.

Bến Tre

B.

Bạc Liêu

C.

Bình Thuận

D.

Sóc Trăng

Câu 24

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp Bỉm Sơn có ngành nào sau đây?

A.

Dệt, may

B.

Cơ khí

C.

Đóng tàu

D.

Luyện kim màu

Câu 25

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô rất lớn?

A.

Vũng Tàu

B.

Biên Hòa

C.

TP. Hồ Chí Minh

D.

Thủ Dầu Một

Câu 26

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây có du lịch biển?

A.

Đà Lạt

B.

Cần Thơ

C.

Hà Nội

D.

Nha Trang

Câu 27

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết nhà máy nhiệt điện Na Dương thuộc tỉnh nào sau đây?

A.

Hà Giang

B.

Quảng Ninh

C.

Cao Bằng

D.

Lạng Sơn

Câu 28

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết tỉnh Hà Tĩnh có khu kinh tế ven biển nào sau đây?

A.

Nghi Sơn

B.

Chân Mây - Lăng Cô

C.

Vũng Áng

D.

Hòn La

Câu 29

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhà máy thủy điện nào sau đây?

A.

Xê Xan 3A

B.

A Vương

C.

Xê Xan 3

D.

Yaly

Câu 30

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết vùng Đồng bằng sông Cửu Long có khoáng sản nào sau đây?

A.

Than đá

B.

Than nâu

C.

Thiếc

D.

Than bùn

Câu 31

Cho bảng số liệu:

XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019

(Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ)

Năm

Ma-lai-xi-a

Thái Lan

Xin-ga-po

Việt Nam

Xuất khẩu

254,02

364,42

642,29

264,19

Nhập khẩu

221,73

285,26

545,56

253,07

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của một số quốc gia năm 2019?

A.

Ma-lai-xi-a nhập siêu, Thái Lan xuất siêu

B.

Việt Nam xuất siêu thấp hơn Ma-lai-xi-a

C. D.

Câu 32

Cho biểu đồ:

(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh sự thay đổi GDP của Malaixia và Singapo từ năm 2010 đến năm 2019?

A.

GDP của Malaixia và Singapo tăng liên tục

B.

Quy mô GDP của Singapo luôn lớn hơn Malaixia

C.

GDP của Malaixia tăng nhanh hơn Singapo

D.

GDP của Singapo tăng nhanh hơn Malaixia

Câu 33

Nước ta nằm trong khu vực gió mùa Châu Á nên

A.

Nước ta nằm trong khu vực gió mùa Châu Á nên

B.

nắng nhiều, tổng bức xạ lớn

C.

khí hậu có hai mùa rõ rệt

D.

lượng mưa lớn, độ ẩm cao

Câu 34

Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế nƣớc ta hiện nay

A.

giảm tỉ trọng lao động nông thôn, tăng thành thị

B.

tăng rất nhanh lao động công nghiệp và dịch vụ

C.

phân bố tập trung ở thành thị, giảm ở nông thôn

D.

tập trung chủ yếu ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước

Câu 35

Quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay

A.

tỉ lệ dân thành thị không thay đổi, phân bố tập trung

B.

chủ yếu là đô thị lớn, số đô thị khác nhau ở các vùng

C.

số dân ở đô thị nhỏ hơn nông thôn, có xu hướng giảm

D.

tỉ lệ dân thành thị tăng, phân bố không đều giữa các vùng

Câu 36

Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta hiện nay đang

A.

hình thành các vùng chuyên canh cây lương thực quy mô lớn

B.

giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi

C.

tăng tỉ trọng chăn nuôi gia súc, giảm tỉ trọng chăn nuôi gia cầm

D.

đẩy mạnh sản xuất nông sản, phát triển công nghiệp chế biến

Câu 37

Ngành nuôi trồng thủy sản nước ta hiện nay

A.

giảm tỉ trọng khai thác, tăng tỉ trọng nuôi trồng thủy sản

B.

phát triển nhanh vượt bậc, năng suất lao động khá cao

C.

tàu thuyền, phương tiện hiện đại, chủ yếu đánh bắt xa bờ

D.

tăng tỉ trọng khai thác, giảm tỉ trọng thủy sản nuôi trồng

Câu 38

Giao thông vận tải đường hàng không nước ta

A.

cơ sở vật chất được hiện đại hóa, mạng lưới phủ kín các vùng

B.

là ngành non trẻ, có bước tiến rất nhanh nhờ chiến lược táo bạo

C.

đang phát triển theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa

D.

cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn, chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước

Câu 39

Các vũng, vịnh nước sâu ven biển nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển

A.

hoạt động du lịch biển nghỉ dưỡng, thể thao

B.

dịch vụ hàng hải, xây dựng cảng biển nước sâu

C.

khai thác khoáng sản biển và sản xuất muối

D.

nuôi trồng, đánh bắt hải sản và sản xuất muối

Câu 40

Thế mạnh chủ yếu để phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thưc, thực phẩm ở Đồng bằng Sông Hồng hiện nay là

A.

thị trường tiêu thụ rộng lớn, thu hút mạnh vốn đầu tư

B.

nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn

C.

cơ cấu ngành đa dạng, nguồn nguyên liệu phong phú

D.

cơ sở nguyên liệu phong phú, thị trường tiêu thụ lớn

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán