Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình môn Toán

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 05/08/2020
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 05/08/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 1,942 lượt xem Lượt thi 218 lượt thi

Câu 1

Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng \(a\sqrt3\). Tính thể tích V của khối chóp đó theo a. 

A.

\(a^3\sqrt2 \over 3\)

B.

\(a^3\sqrt2 \over 6\)

C.

\(a^3\sqrt10 \over 6\)

D.

\(a^3 \over2\)

Câu 2

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyx phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm \(M(3;-1;1)\) và vuông góc với đường thẳng \(\Delta :\frac{x-1}{3}=\frac{y+2}{-2}=\frac{z-3}{1}\)?

A.

\(3x-2y+z+12=0\)

B.

\(3x+2y+z-8=0\)

C.

\(3x-2y+z-12=0\)

D.

\(x-2y+3z+3=0\)

Câu 3

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu \(\left( S \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x-4y-6z-2=0\) và mặt phẳng \(\left( \alpha \right):4x+3y-12z+10=0\). Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với (S) và song song \(\left( \alpha \right)\).

A.

\(4x+3y-12z+78=0\)

B.

\(\left[ \begin{align} & 4x+3y-12z+26=0 \\ & 4x+3y-12z-78=0 \\ \end{align} \right.\)

C.

\(4x+3y-12z-26=0\)

D.

\(\left[ \begin{align} & 4x+3y-12z-26=0 \\ & 4x+3y-12z+78=0 \\ \end{align} \right.\)

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn