Đề thi toán cơ bản về HÀM SỐ HỢP và TẬP GIÁ TRỊ CỦA HÀM SỐ

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 23/06/2014
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 23/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 8,544 lượt xem Lượt thi 1,497 lượt thi

Câu 1

Cho hàm số :: y = f(n) với . Hàm số: y = f(n) thoả:   Kiểm tra xem kết quả nào sai:

 

A.

B.

C.

D.

f(5) = 3

Câu 2

Cho hàm số: y = f(x), ,luôn có f(x + y) = f(x) + f(y). Chọn trả lời đúng :

A.

f(0) = 2

B.

f(0) = 1

C.

f(0) = 0

D.

f(0) = -1

Câu 3

Cho hàm số: y = f(x),   , luôn có f(x + y) = f(x) + f(y). Hàm số y = f(x) thuộc lại hàm số nào?

 

A.

Hàm chẵn

B.

Hàm lẻ

C.

Không chẵn, Không lẻ

D.

Hàm số tuần hoàn

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn