Đề thi Toán Học cơ bản số 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 24/06/2014
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 24/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 7,246 lượt xem Lượt thi 1,283 lượt thi

Câu 1

Hàm số y = tanx + tan2x + tan3x là một hàm số tuần hoàn có chu kì là:

 

A.

B.

C.

π

D.

Câu 2

Dãy số an được cho bởi :  . Tìm kết quả sai : 

A.

 là số lẻ

B.

a1 + a2 + ... +an = n2

C.

an = 2n + 1

D.

an + an+1 = 4n

Câu 3

Dãy số an được cho bởi :  . TÌm kết quả sai : 

A.

a1 + a2 + a3 + a4 + a5

B.

C.

D.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn