Đề thi Toán Học cơ bản số 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 24/06/2014
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 24/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 7,908 lượt xem Lượt thi 1,288 lượt thi

Câu 1

Hàm số y = tanx + tan2x + tan3x là một hàm số tuần hoàn có chu kì là:

 

A.

B.

C.

π

D.

Câu 2

Dãy số an được cho bởi :  . Tìm kết quả sai : 

A.

 là số lẻ

B.

a1 + a2 + ... +an = n2

C.

an = 2n + 1

D.

an + an+1 = 4n

Câu 3

Dãy số an được cho bởi :  . TÌm kết quả sai : 

A.

a1 + a2 + a3 + a4 + a5

B.

C.

D.

Câu 4

Dãy số an cho bởi Tổng 5 số hạng đầu của dãy số bằng:

 

A.

B.

C.

D.

Câu 5

Một cấp số nhân (an) có a3 + a5 = 20,   a4 + a6 = - 40. Tổng 8 số hạng đầu tiên của cấp số này là:

 

A.

85      

B.

-85

C.

58

D.

-58

Câu 6

Điều kiện của a, b để phương trình x3 + ax + b = 0 có ba nghiệm phân biệt lập thành  một cấp số cộng là:

 

A.

a > 0,  b > 0

B.

a > 0,  b = 0

C.

a < 0,  b < 0

D.

a < 0,  b = 0

Câu 7

Biết rằng a, b, c lập thành một cấp số nhân. Xác định câu sai:

A.

(a + b + c) (a – b + c) = a2 + b2 + c2

B.

(a2 + b2) (b2 + c2) = (ab + bc)2

 

C.

(bc + ca + ab)3 = abc(a + b + c)3

D.

 là cấp số nhân

Câu 8

Cho dãy số : . Chọn kết quả đúng :

A.

B.

C.

D.

Câu 9

Cho hàm số y = asinx + bcosx + x. Hệ thức liên quan giữa a và b để hàm số luôn đồng biến trên R là:

A.

B.

C.

D.

Câu 10

Để hàm số y = (m – 3)x – (2m + 1)cosx giảm trên tập xác định thì m thoả mãn:

A.

m < 3

B.

C.

m < - 4 hay m > 3

D.

Câu 11

Để hàm số : đồng biến trong khoảng (0; 3) thì giá trị thích hợp của a là:

 

A.

a > -3

B.

C.

D.

a < -3

Câu 12

Cho hàm số y = x3 – 3(2m + 1)x2 + (12m + 5)x + 2. Để hàm số đồng biến trên khoảng . Để hàm số đồng biến trên khoảng , giá trị cần tìm của m là :

A.

B.

C.

D.

Câu 13

Cho hàm số :   Để hàm số này nghịch biến trong khoảng , giá trị thích hợp của m là :

A.

B.

m < 1

C.

D.

Câu 14

Cho hàm số : Để hàm số đạt cực trị tại điểm x1, x2 thoả mãn x1 < -2 < x2, giá trị thích hợp của m là:

 

A.

 m < 2 hay m > 6

B.

2 < m < 6

C.

D.

Câu 15

Cho hàm số y = x4 – 8ax3 + 6(a + 2)x2 + 4. Để hàm số chỉ có một cực tiểu mà không  có cực đại, giá trị thích hợp của a là:

A.

a > 1

B.

C.

D.

Câu 16

Cho hàm số : . Để hàm số đạt cực trị tại x1, x2 thỏa mãn x1 + 2x2 = 1, thì giá trị thích hợp của m là:

 

A.

B.

C.

D.

Câu 17

Cho hàm số : y = x3 + mx2 + 1, luôn tồn tại đường thẳng (d) đi qua hai điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số và (d) có phương trình:

 

A.

B.

C.

D.

Câu 18

Hàm số : y = f(x) = x3 – 3mx2 + 3(m2 – 1)x – m3 Có đồ thị là (Cm). Tìm kết luận sai :

A.

luôn có cực đại và cực tiểu

 

B.

Đường thẳng nối hai điểm cực trị luôn vuông góc với đường thẳng : x – 2y = 0

C.

Đường thẳng nối hai điểm cực trị luôn đi qua điểm uốn của (Cm)

D.

, (Cm) luôn cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt

 

Câu 19

Cho hàm số y = ax3 + bx2 để đồ thị của hàm số nhận điểm I(-1; -2) làm điểm uốn thì  a, b là:

A.

a = 1; b = 3

B.

a = -1; b = -3

C.

a = -3; b = 1

D.

a = 3; b = -1

Câu 20

Cho hàm số y = x4 + 2bx2 + 4 có đồ thị là (C). Để (C) không có điểm uốn thì giá trị thích hợp của b là:

A.

b < 0

B.

b > 0

C.

không có giá trị nào.

D.

các kết luận trên đều sai.

Câu 21

có kết quả bằng :

A.

B.

C.

D.

Câu 22

bằng :

A.

6

B.

12

C.

18

D.

24

Câu 23

bằng :

A.

1

B.

3

C.

2

D.

4

Câu 24

bằng :

A.

7,5.ln3 + 4

B.

7,5.ln3 – 4

C.

7,5.ln3 + 2

D.

7,5.ln3 – 2

Câu 25

Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm các chữ số khác nhau. Trong đó chữ số đầu tiên là số lẻ? Chọn câu trả lời đúng?

 

A.

40000 số

B.

42000 số

C.

44000 số

D.

38000 số

Câu 26

Một đội tuyển học giỏi Toán gồm 10 em : 5 nam và 5 nữ. Muốn chọn ra một tổ trưởng một tổ phó và một thư ký, trong đó tổ trưởng và tổ phó phải là hai người khác phái, Số cách chọn là:

A.

360

B.

380

C.

400

D.

420

Câu 27

Có 5 ca sĩ gồm 3 nam, 2 nữ, tham gia biểu diễn mỗi người một tiết mục. Nếu sắp xếp  chương trình sao cho tiết mục đầu và tiết mục cuối đều là tiết mục cua nam ca sĩ, thì số    cách sắp xếp chương trình là:

A.

38 cách

B.

36 cách

C.

34 cách

D.

32 cách

Câu 28

Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 3, mỗi số gồm 3 chữ số khác nhau? Số các số thoả mãn là:

A.

36 số

B.

38 số

C.

40 số

D.

42 số

Câu 29

Từ 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, có thể lập được bao nhiêu số gồm 6 chữ số khác nhau, sao cho trong các số đó có mặt chữ số 0 và chữ số 1. Số các số thoả mãn là:

 

A.

42000 số

B.

44000 số

C.

46000 số

D.

48000 số

Câu 30

Có 13 cuốn tập khác nhau: 3 cuốn bìa đỏ, 4 cuốn bìa xanh, 6 cuốn bìa vàng. Xếp tất cả lên một kệ sách dài, sao cho mọi cuốn bìa có cùng màu được xếp cạnh nhau. Số cách     xếp bằng:

A.

622800

B.

622080

C.

622400

D.

622040

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán