Đề thi Toán Học tổng hợp lớp 5 (Đề 1)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 27/06/2014
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 11,402 lượt xem Lượt thi 1,471 lượt thi

Câu 1

Điền dấu >, <, = vào ô trống trong phép tính

A.

0

B.

>

C.

=

D.

<

Câu 2

Nhân dịp Tết, một của hàng bán cam ngày đầu bán được 40 % số cam. Ngày thứ hai bán được 60 % số cam còn lại. Ngày thứ ba bán được 24 kg thì vừa hết cam. Hỏi cả 3 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg cam ?

A.

100 kg

B.

180 kg

C.

150 kg

D.

108 kg

Câu 3

Trong các số sau, số nào có thể chia hết cho 2;3;5;9

A.

145

B.

10

C.

250

D.

270

Câu 4

Số nào dưới đây thuộc dãy tính : 1 ; 3 ; 4 ; 7 ; 11 ; 18 ; ……

A.

29

B.

45

C.

47

D.

40

Câu 5

Đáp án nào sau đây không đúng ?

A.

Hình là hình bình hành có 4 góc vuông

B.

Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau

C.

Hình vuông là hình tứ giác có 4 góc vuông và có 2 cạnh kề nhau bằng nhau.

D.

Hình vuông là hình thoi có 1 góc vuông.

Câu 6

Cho số thập phân 17,02 ; số này sẽ thay đổi như thế nào khi bỏ dấu phẩy

A.

Tăng 10 lần

B.

Tăng 100 lần

C.

Giảm 100 lần

D.

Không thay đổi

Câu 7

Phân số : tính theo phần trăm bằng :

A.

13%

B.

38%

C.

52%

D.

25%

Câu 8

gấp bao nhiêu lần

A.

24 lần

B.

12 lần

C.

18 lần

D.

9 lần

Câu 9

Tích: 3 x 13 x 23 x 33 x ..... x 2003 có tận cùng bằng chữ số nào ?

A.

9

B.

1

C.

3

D.

7

Câu 10

Số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 20 và chia hết cho 5 là:

A.

2990

B.

695

C.

2090

D.

299

Câu 11

Khi làm phép nhân một số với 102, một bạn  học sinh đã quên mất chữ số 0 ở số nhân nên tích giám đi 1170 đơn vị. Hỏi bạn đó đã nhân số nào với 102 ?

A.

12

B.

15

C.

14

D.

13

Câu 12

Chọn số thích hợp vào chỗ trống, biết: 18,987 = 18 + 0,9 + … + 0,007

A.

0,8

B.

0,08

C.

8

D.

0,008

Câu 13

Tính diện tích hình thang, biết trung bình cộng hai đáy bằng 60 cm và gấp 3 lần chiều cao của hình thang đó ?

A.

1800 cm2

B.

2400 cm2

C.

1200 cm2

D.

1500 cm2

Câu 14

Có bao nhiêu số gồm  5 chữ số mà tổng các chữ số trong mỗi số đó bằng 2.

A.

4

B.

3

C.

5

D.

6

Câu 15

Tâm đi ngủ lúc 21 giờ, thức dậy lúc 5 giờ 15 phút. Hỏi Tâm đã ngủ trong bao lâu?

A.

6 giờ 15 phút

B.

9 giờ 15 phút

C.

7 giờ 15 phút

D.

8 giờ 15 phút

Câu 16

Điền dấu >, <, = vào ô trống trong phép tính:

A.

=

B.

<

C.

0

D.

>

Câu 17

Số a trong dãy tính  (a +1) + (a + 4) + ( a + 7) + ...... + (a + 28) = 155  có giá trị bằng :

A.

1

B.

4

C.

3

D.

2

Câu 18

Tam giác ABC có CM = MB. So sánh  diện tích tam giác ABM với diện tích  tam giác ABC?

A.

Diện tích tam giác ABM bằng một phần ba diện tích tam giác ABC

B.

Diện tích tam giác ABM bằng một nửa diện tích tam giác ABC

C.

Diện tích tam giác ABM bằng một phần t diện tích tam giác ABC.

D.

0

Câu 19

Có 10 người bước vào phòng họp, tất cả đều bắt tay lẫn nhau. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?

A.

90

B.

45

C.

9

D.

0

Câu 20

Số hạng thứ 11 của dãy tính: 7 + 13 + 19 + 25 là:

A.

55

B.

61

C.

73

D.

67

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán