Đề thi toán lớp 10 môn Toán THPT Lê chân - Hải Phòng

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 06/05/2017
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 06/05/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,307 lượt xem Lượt thi 19 lượt thi

Câu 1

Tìm hệ thức sai :

A.

\(cos^3 x sinx + cos x.sin^3x = 2 cos x.sinx\)

B.

\(sin^6 + cos^6x = 1 - 3sin^2x.cos^2x\)

C.

\(sin^4x + cos^4x = 1 - 2sin^2x cos^2x\)

D.

\(cot x . coty(tan x + tan y) = cotx + cot y\)

Câu 2

Cho \(cotx = \)\(1 \over 2\). Giá trị  của \(A = \)\(2\over sin^2-sinx.cosx-cos^2x\) là :

A.

-10

B.

8

C.

6

D.

10

Câu 3

Chọn hệ thức sai trong các hệ thức sau :

A.

\(tan(-x) = -tanx\)

B.

\(cos(-2x) = -cos2x\)

C.

\(3cot(-3x) = -3cot3x\)

D.

\(sin(-2x) = -sin2x\)

Câu 4

Cho mệnh đề P   .Phủ định của mệnh đề P là mệnh đề:

A.

B.

C.

D.

Câu 5

Cho B = {x ∈ N | x < 20 & x   3}

Lựa chọn phương án đúng.

A.

B = { 3; 6; 9; 12; 15; 18 }

B.

B = { 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18 }

C.

B = { 0; 3; 6; 9; 12; 15 }

D.

B = { 0; 6; 9; 12; 15; 18 }

Câu 6

Cho tập A có 4 phần tử. Tập A có bao nhiêu tập con?

A.

16

B.

20

C.

18

D.

12

Câu 7

Cho a, b, c, d là các số thực, trong đó a, c khác 0. Nghệm của phương trình ax + b = 0 nhỏ hơn nghiệm của phương trình cx + d =0 khi và chỉ khi:

A.

b/a < c/d

B.

b/a > d/c

C.

b/d > a/c

D.

b/a > c/d

Câu 8

Giải bất phương trình  

A.

x = 2; x = 1

B.

 ≥ 1

C.

x = 3

D.

x = 2

Câu 9

Với các giá trị nào của m thì hệ sau vô nghiệm: 

A.

 m = 1/2

B.

 m khác 1/2

C.

m < 1/2

D.

m > 1/2

Câu 10

Giải bất phương trình (1 - \(\sqrt{2}\))x < 3 - 2 \(\sqrt{2}\) 

A.

x > (1 - \(\sqrt{2}\))

B.

x < (1 - \(\sqrt{2}\))

C.

x > \(\sqrt{2}\) - 1

D.

x < \(\sqrt{2}\) - 1

Câu 11

Tập hợp nghiệm của bất phương trình 

A.

B.

C.

D.

Câu 12

Giải phương trình |x + 2| + |x-1| = 5 (1) ta được nghiệm là:

A.

{-3; 2} .

B.

{-3} 

C.

{2}

D.

Vô nghiệm

Câu 13

Cho hệ phương trình Lựa chọn phương án sai.

A.

Khi a  b thì hệ có nghiệm duy nhất.

B.

 Khi a = b = 0 thì hệ có nghiệm (xo; yo) với xo thuộc R và yo = 0

C.

Với mọi cặp số (a; b) hệ phương trình luôn có nghiệm

D.

Tồn tại cặp số (a; b) để hệ phương trình vô nghiệm.

Câu 14

Cho phương trình x2 - (m - 2)x + 2m - 4 = 0. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình, với giá trị nào của m thì x12 + x22 = 12?

A.

m = 10

B.

m = 14

C.

m = 12

D.

m = 0

Câu 15

Tập nghiệm của bất phương trình  là.

A.

phương trình vô nghiệm.

B.

x=-1.

C.

x=1.

D.

≥ 1.

Câu 16

Cho hình ngũ giác đều ABCDE, tâm O, hãy chọn đẳng thức đúng.

A.

B.

C.

D.

Câu 17

Cho hình thang cân ABCD với chiều cao AH. Biết rằng AD = BC = 5a; AH = 4a; AB = 3a; 
Lựa chọn phương án đúng.

A.

  K là hình chiếu của B trên DC.

B.

C.

D.

Câu 18

Cho ΔABC có AB = 5, AC = 8, góc BAC = 60o. Độ dài cạnh BC bằng:

A.

7

B.

8

C.

√129

D.

√128

Câu 19

Cho ΔABC với A(-1; 2); B(3; 0); C(5; 4). Khi đó số đo góc A bằng:

A.

300

B.

 600

C.

450

D.

900

Câu 20

Đường thẳng đi qua hai điểm M(2; 0); N(0; 3) có phương trình là:

A.

3x + 2y - 6 = 0

B.

3x + 2y + 6 = 0

C.

3x - 2y - 6 = 0

D.

3x + 2y = 0

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn