Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Giáo dục công dân mã đề 304

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 30/09/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 30/09/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 20,067 lượt xem Lượt thi 5,623 lượt thi

Câu 1

Anh K chở bạn gái trên đường thì va chạm với anh S đi ngược chiều. Thấy anh G lấy điện thoại ra quay video, anh K và chị T bỏ đi. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A.

Anh K, S và G.

B.

Anh K và anh S

C.

Anh K và anh G.

D.

Anh K và bạn gái.

Câu 2

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, các doanh nghiệp thường có xu hướng mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh khi

A.

giá trị vượt trội giá cả

B.

giá cả thị trường tăng lên

C.

giá cả thị trường giảm xuống

D.

giá trị cao hơn giá cả

Câu 3

Một trong những hình thức để công dân thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận là

A.

lan truyền bí mật quốc gia

B.

ngăn chặn đấu tranh phê bình

C.

kiến nghị với đại biểu Quốc hội

D.

cản trở phản biện xã hội

Câu 4

Một trong những dấu hiệu cơ bản để xác định hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân là người vi phạm phải có đủ

A.

năng lực trách nhiệm pháp lí

B.

điều kiện tiếp nhận bảo trợ

C.

tiềm lực tài chính vững mạnh

D.

yếu tố phát triển thể lực

Câu 5

Theo quy định của pháp luật, một trong những nguyên tắc thực hiện quyền bầu cử của công dân là

A.

bằng hình thức đại diện

B.

được ủy quyền

C.

thông qua trung gian

D.

bỏ phiếu kín

Câu 6

Một trong những mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm pháp luật là

A.

giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật

B.

san bằng mọi lợi ích cá nhân

C.

chấm dứt mọi quan hệ nhân thân

D.

bộc lộ danh tính người tố cáo

Câu 7

Bất kì người nào đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tìm việc làm phù hợp với khả năng của mình là thể hiện công dân bình đẳng trong

A.

thực hiện quyền lao động

B.

thực hiện quan hệ giao tiếp

C.

việc chia đều của cải xã hội

D.

việc san bằng thu nhập cá nhân

Câu 8

Công dân báo cho cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức là thực hiện quyền

A.

truy cứu

B.

tố cáo

C.

khiếu nại

D.

xét xử

Câu 9

Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị đối với sản xuất và lưu thông hàng hóa là

A.

làm cho năng suất lao động tăng lên

B.

gia tăng phân hóa giàu - nghèo

C.

đẩy mạnh hoạt động đầu cơ, tích trữ

D.

thúc đẩy khủng hoảng kinh tế

Câu 10

Công dân có quyền lựa chọn quy mô kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về

A.

chính sách độc quyền

B.

phát triển kinh tế

C.

bảo trợ xã hội

D.

chế độ ưu đãi

Câu 11

Mọi công dân có hành vi xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác đều bị

A.

bắt giữ khẩn cấp

B.

xét xử lưu động

C.

tước bỏ nhân quyền

D.

xử lí theo pháp luật

Câu 12

Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công dân đều được

A.

thanh toán phụ cấp thâm niên

B.

tham gia hoạt động văn hóa

C.

phê duyệt vay vốn ưu đãi

D.

phân bổ ngân sách quốc gia

Câu 13

Một trong những chức năng của tiền tệ trong nền kinh tế hàng hóa là

A.

kiểm soát thị trường

B.

phương tiện lưu thông

C.

cân bằng giá trị

D.

điều hành sản xuất

Câu 14

Sử dụng pháp luật được hiểu là công dân sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật

A.

không cho phép làm

B.

cho phép làm

C.

quy định cấm làm

D.

quy định phải làm

Câu 15

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm

A.

từ bỏ sở hữu mọi tài sản

B.

phủ nhận lời khai nhân chứng

C.

về hành vi vi phạm của mình

D.

thay đổi hiện trường gây án

Câu 16

Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có

A.

hồ sơ đề nghị vay vốn ưu đãi

B.

đối tượng tố cáo nặc danh

C.

tài liệu liên quan đến vụ án

D.

quyết định điều chuyển nhân sự

Câu 17

Việc công dân biểu quyết các vấn đề trọng đại khi được Nhà nước trưng cầu ý dân là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi

A.

cơ sở

B.

cả nước

C.

khu vực

D.

vùng miền

Câu 18

Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ

A.

bảo vệ quyền lợi người lao động

B.

đầu tư kinh phí quảng cáo

C.

sử dụng nguyên liệu hữu cơ

D.

tổ chức hội nghị trực tuyến định kì

Câu 19

Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được

A.

Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được

B.

bảo mật chương trình học

C.

học thường xuyên, học suốt đời

D.

ưu tiên trong tuyển sinh

Câu 20

Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi

A.

giam, giữ người trái pháp luật

B.

điều tra hiện trường gây án

C.

truy đuổi kẻ gian

D.

theo dõi nhân chứng

Câu 21

Công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện hành vi nào sau đây là áp dụng pháp luật?

A.

Lắp đặt hòm thư góp ý

B.

Tìm hiểu mức sống dân cư

C.

Thăm dò dư luận xã hội

D.

Cấp giấy chứng nhận kết hôn

Câu 22

Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật?

A.

Từ bỏ mọi hủ tục vùng miền

B.

Nghỉ việc không có lý do chính đáng

C.

Tìm hiểu các nghi lễ tôn giáo

D.

Đề xuất hưởng phụ cấp độc hại

Câu 23

Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

A.

Phát hiện tù nhân trốn trại

B.

Chứng kiến bắt cóc con tin

C.

Bị phần tử khủng bố đe dọa tính mạng

D.

Nhận quyết định kỉ luật chưa thỏa đáng

Câu 24

Mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có thể thành lập doanh nghiệp, biểu hiện quyền bình đẳng của công dân

A.

trong kinh doanh.

B.

trong mở rộng sản xuất

C.

trong phát triển thị trường.

D.

trong kinh tế - xã hội.

Câu 25

Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội phạm vi cơ sở trong trường hợp nào sau đây?

A.

Giám sát việc giải quyết khiếu nại

B.

Khai báo hồ sơ dịch tễ trực tuyến

C.

Đề cao quan điểm cá nhân

D.

Sử dụng dịch vụ công cộng.

Câu 26

Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

A.

Tổ chức hoạt động khủng bố

B.

Giao hàng không đúng địa điểm

C.

Thay đổi kết cấu nhà đang thuê

D.

Từ chối nhận di sản thừa kế

Câu 27

Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A.

Chia sẻ kinh nghiệm quản lí

B.

Tham khảo tác phẩm báo chí

C.

Sử dụng nguyên liệu hữu cơ

D.

Làm giả nhãn hiệu hàng hóa

Câu 28

Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe khi

A.

thực hiện tố cáo nặc danh

B.

theo dõi phạm nhân vượt ngục

C.

đánh người gây thương tích

D.

mạo danh lực lượng chức năng

Câu 29

Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội?

A.

Tìm hiểu loại hình dịch vụ

B.

Bí mật xác lập di chúc thừa kế

C.

Lựa chọn giao dịch dân sự

D.

Tham gia bảo vệ an ninh quốc gia

Câu 30

Trên đường đi học về, gặp trời mưa to, cháu B là học sinh lớp 7 đã chủ động thu dọn rác thải tích tụ tại miệng cống thoát nước để giảm tình trạng ngập úng. Cháu B đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A.

Sử dụng pháp luật

B.

Áp dụng pháp luật.

C.

Phổ cập pháp luật

D.

Thực thi pháp luật

Câu 31

Bạn M là sinh viên đại học viết bài đăng báo nhằm chia sẻ kinh nghiệm của lực lượng sinh viên tình nguyện đã có nhiều hoạt động sáng tạo trong chiến dịch "Tiếp sức mùa thi", Bạn M đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A.

Đối thoại trực tuyến

B.

Tự do ngôn luận

C.

Kiểm soát truyền thông

D.

Thông cáo báo chí

Câu 32

Anh Q là chủ một cơ sở chế biến đồ hộp đã có nhiều giải pháp để tăng số lượng đại lý tại nhiều địa phương nhằm cung cấp sản phẩm của mình. Anh Q đã thực hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh ở nội dung nào sau đây?

A.

Áp dụng mọi loại cạnh tranh

B.

Chấm dứt tình trạng thất nghiệp

C.

Chủ động mở rộng thị trường.

D.

Xóa bỏ hiện tượng đầu cơ

Câu 33

Anh B kí hợp đồng thuê nhà của bà A để ở với thời hạn 2 năm. Trong thời gian đó, phát hiện bà A bán thuốc lá cho người chưa đủ tuổi, anh B đã làm đơn tố cáo bà A khiến bà bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt. Biết anh B là người tố cáo mình, bà A đơn phương chấm dứt hợp đồng, trả lại tiền thuê nhà cho anh B và đuổi anh ra khỏi nhà mà không thông báo trước cho anh B. Bà A đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A.

Hành chính và dân sự

B.

Hành chính và kỉ luật

C.

. Dân sự và hình sự.

D.

Hình sự và hành chính

Câu 34

Bà X kí hợp đồng chăm sóc vườn cây cho anh V với thời hạn 2 năm. Một lần, anh V có đợt công tác xa nhà 5 ngày, bà X đã tự ý nghỉ việc và đi du lịch trong suốt thời gian đó. Nhận được thông tin trên do chị Y là hàng xóm cung cấp, anh V đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với bà X nên bị anh D là con rể của bà X đến trụ sở công ty nơi anh V làm việc đề gây rối. Vì việc xô xát giữa anh D và anh V gây mất trật tự nơi công cộng nên lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt cả hai anh. Những ai sau đây vi phạm pháp luật hành chính?

A.

Anh D, bà X và anh V

B.

Bà X, anh D và chị Y

C.

Anh V và anh D

D.

Bà X và anh V

Câu 35

Vợ chồng anh X, chị D cùng 2 con gái chung sống với mẹ đẻ của anh X là bà M làm giám đốc một công ty tư nhân. Do không ép được chị D sinh thêm con thứ 3 với hi vọng có được cháu trai, bà M đã bịa đặt chị D ngoại tình để xúi giục anh X li hôn vợ. Bức xúc với mẹ chồng, chị D bí mật rút tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng rồi bỏ việc ở công ty của bà M và về kinh doanh cùng mẹ đẻ của chị. Chị D và bà M cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?

A.

Tài chính và việc làm

B.

Hôn nhân và gia đình

C.

Lao động và công vụ

D.

Huyết thống và gia tộc

Câu 36

Anh B, anh X, anh Y và anh C cùng là bảo vệ tại một nông trường. Một lần, phát hiện anh Y lấy trộm mủ cao su của nông trường đem bán, anh C đã giam anh Y tại nhà kho với mục đích tống tiền và nhờ anh X canh giữ. Ngày hôm sau, anh B đi ngang qua nhà kho, vô tình nhìn thấy anh Y bị giam, trong khi anh X đang ngủ. Anh B định bỏ đi vì sợ liên lụy nhưng anh Y đã đề nghị anh B tìm cách giải cứu mình và hứa sẽ không báo cáo cấp trên về việc anh B tổ chức đánh bạc nên anh B đã giải thoát cho anh Y. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A.

Anh C, anh X và anh Y

B.

Anh C và anh X

C.

Anh C và anh Y

D.

Anh C, anh X và anh B

Câu 37

Trên cùng một địa bàn, khách sạn của chị X và khách sạn của chị Y đều chưa trang bị đầy đủ thiết bị phòng, chống cháy nổ theo đúng quy định. Trong một lần kiểm tra, phát triển sự việc trên nhưng ông Z là cán bộ có thẩm quyền chỉ lập biên bản xử phạt chị X mà bỏ qua lỗi của chị Y vì chị Y là em họ của ông. Biết chuyện, em trai chị X là anh A làm nghề tự do đã bịa đặt việc chị Y sử dụng chất cấm để chế biến thức ăn khiến lượng khách hang của chị Y giảm sút. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A.

Chị X, ông Z và anh A

B.

Chị Y, chị X và anh A

C.

Chị X, chị Y và ông Z

D.

Chị Y, ông Z và anh A

Câu 38

Anh C là chủ một cơ sở sản xuất đã làm giả hồ sơ thành lập công ty để lôi kéo chị M góp vốn với mục đích chiếm đoạt tài sản của chị. Sau khi nhận được 1 tỉ đồng góp vốn của chị M, anh C bí mật đem theo toàn bộ số tiền đó bỏ trốn nên chị M đã tố cáo sự việc này với cơ quan chức năng. Anh C phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A.

Hình sự và dân sự

B.

Dân sự và hành chính

C.

Hình sự và hành chính

D.

Hành chính và kỉ luật

Câu 39

Anh V, anh X và anh Y là đồng nghiệp cùng thuê một căn hộ để ở. Phát hiện anh V bí mật sản xuất ma tuý nhưng anh X im lặng vì còn nợ anh V số tiền 10 triệu đồng đã quá hạn mà chưa trả. Trong khi đó, anh Y nghi ngờ anh D mua ma tuý của anh V nên anh Y tống tiền anh D nhưng không thành vì bị anh V phát hiện. Bức xúc, anh V ép anh Y phải ra khỏi nhà nhưng anh Y không đồng ý nên anh V đã đập vỡ máy tính của anh Y. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự ?

A.

Anh V và anh X

B.

Anh V, anh X và anh Y

C.

Anh V, anh X và anh D

D.

Anh V và anh Y

Câu 40

Toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là

A.

tư liệu sản xuất

B.

vốn đầu tư

C.

sức lao động

D.

bối cảnh xã hội

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán