Đề thi trắc nghiệm 15 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Hòa Bình

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 24/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 24/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,538 lượt xem Lượt thi 104 lượt thi

Câu 1

Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?

A.

Lan ra và ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới tư bản

B.

Chấm dứt thời kỳ ổn định của chủ nghĩa tư bản

C.

Chấm dứt thời kỳ tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản

D.

Cả A, B, C

Câu 2

Quốc tế Cộng sản được thành lập vào thời gian nào?

A.

Tháng 1/1919

B.

Tháng 2/1919

C.

Tháng 3/1919

D.

Tháng 4/1919

Câu 3

Nguyên nhân nào dẫn đến sự bùng nổ của cao trào cách mạng ở châu Âu trong những năm 1918 - 1923?

A.

Do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất và thắng lợi của cách mạng tháng mười Nga 1917

B.

Do đời sống của nhân dân các nước châu Âu khổ cực

C.

Sự áp đặt bóc lột của chính quyền các nước

D.

Do sự kêu gọi của chính phủ Liên Xô

Câu 4

Các nước thắng trận tổ chức Hội nghị ở Véc-xai và Oasinhtơn nhằm mục đích gì?

A.

Hợp tác kinh tế

B.

Hợp tác quân sự

C.

Ký hồ ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi

D.

Bàn giải quyết hậu quả của chiến tranh

Câu 5

Mĩ phải công nhận thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô vào thời gian nào?

A.

Năm 1917

B.

Năm 1922

C.

Năm 1932

D.

Năm 1933

Câu 6

Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, Liên Xô bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trọng tâm gì?

A.

Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại

B.

Công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa

C.

Mở rông giao lưu buôn bán với các nước bên ngoài

D.

Đẩy mạnh xây dựng nền chủ nghĩa quốc phòng hiện đại

Câu 7

Công cuộc xây dựng đã đòi hỏi như thế nào cho các dân tộc trên lãnh thổ nước Nga Xô viết?

A.

Liên minh, đoàn kết chặt chẽ với nhau nhằm tăng cường sức mạnh về mọi mặt

B.

Độc lập với nhau để phát huy sức mạnh riêng của mỗi nước.

C.

Liên kết với nước đế quốc bên ngoài để nhận sự giúp đỡ

D.

Một hai dân tộc liên minh với nhau

Câu 8

Việc thực hiện chính sách kinh tế mới, vai trò của kinh tế Nhà nước như thế nào?

A.

Thả nổi nền kinh tế cho tư nhân

B.

Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt nền kinh tế nhiều thành phần

C.

Tư bản trong nước lũng đoạn chi phối nền kinh tế

D.

Kinh tế nước Nga Xô viết phụ thuộc vào kinh tế tư bản nước ngoài

Câu 9

Chính sách kinh tế mới của Lê-nin khởi xướng được Đảng Bôn-sờ-vích thực hiện vào thời gian nào?

A.

Tháng 10/1917

B.

Tháng 01/1921

C.

Tháng 02/1921

D.

Tháng 03/1921

Câu 10

Nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước vào thời gian nào?

A.

Năm 1917

B.

Năm 1918

C.

Năm 1920

D.

Năm 1921

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán