Đề thi trắc nghiệm 15 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Kiến An

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 24/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 24/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,248 lượt xem Lượt thi 140 lượt thi

Câu 1

Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?

A.

Bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.

B.

Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.

C.

Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra.

D.

Để tăng cường sức mạnh về kinh tế của Pháp đối với các nước tư bản chủ nghĩa

Câu 2

Liên bang Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào:

A.

Tháng 12 năm 1920.

B.

Tháng 12 năm 1921.

C.

Tháng 12 năm 1922.

D.

Tháng 12 năm 1923.

Câu 3

Giai cấp vô sản thế giới xuất thân chủ yếu từ:

A.

Nông dân mất ruộng đi làm thuê.

B.

Thợ thủ công phá sản.

C.

Nô lệ bị bắt trong chiến tranh hoặc buôn bán.

D.

Câu A và B đúng

Câu 4

Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI là gì?

A.

Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lí trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ

B.

Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

C.

Phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường

D.

Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước

Câu 5

Mục tiêu của ba chương trình kinh tế: lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, được đề ra trong Đại hội nào của Đảng

A.

Đại hội IV

B.

Đại hội V

C.

Đại hội VI

D.

Đại hội VII

Câu 6

Đại hội lần thứ V của Đảng đã khẳng định điều gì?

A.

Tiếp tục thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa đã vạch ra từ đại hội lần thứ IV

B.

Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước

C.

Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

D.

Tất cả đều đúng

Câu 7

Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?

A.

Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế

B.

ổn định tình hình chính trị – xã hội ở miền Nam

C.

Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước

D.

Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước

Câu 8

Nguyên nhân nào có tính chất quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nước ?

A.

Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn

B.

Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng

C.

Có hậu Phương vững chắc ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa

D.

Sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương

Câu 9

Ý nghĩa lớn nhất trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta là gì?

A.

Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, rửa sạch nỗi nhục và nỗi đau mất nước hơn một thế kỷ

B.

Mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử Viêt Nam: cả nước độc lập thống nhất cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội

C.

Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với phong trào cách mạng thế giới

D.

Câu A và B là ý nghĩa lớn nhất

Câu 10

Sự kiện nào tác động đến hội nghị Bộ chính trị (từ 18-12-1974 đến 9-1-1975) để Hội nghị quyết định giải phóng miền Nam trong năm 1975?

A.

Chiến thắng Buôn Ma Thuột

B.

Chiến thắng Tây Nguyên

C.

Chiến thắng Quảng trị

D.

Chiến thắng Phước Long và đường số 14

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán