Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm 15 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Nam Sách

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 22/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Hội nghị Trung ương lần thứ 7 của Đảng họp tại Đình Bảng (Bắc Ninh) vào thời gian nào?

A.

11-1939

B.

11-1940

C.

5-1941

D.

4-1941

Câu 2

Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Đảng 5/1941 họp ở đâu? Do ai chủ trì ?

A.

Cao Bằng. Nguyễn ái Quốc

B.

Cao Bằng. Trường Chinh

C.

Bắc Cạn. Trường Chinh

D.

Tuyên Quang. Nguyễn ái Quốc

Câu 3

Một đội vũ trang nhỏ được thành lập ở Cao Bằng gồm 12 chiến sĩ được thành lập vào thời gian nào?

A.

Đầu năm 1941

B.

Cuối năm 1941

C.

Đầu năm 1944

D.

Cuối năm 1944

Câu 4

Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào?

A.

Có thái độ kiên định với Pháp

B.

Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh

C.

Có tinh thân đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc

D.

Tất cả các phương án trên đều đúng

Câu 5

Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta?

A.

Nông dân

B.

Công nhân

C.

Tiểu tư sản

D.

Địa chủ phong kiến

Câu 6

Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?

A.

Inđônêxia

B.

Trung Quốc

C.

Ấn Độ

D.

Việt Nam

Câu 7

Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh?

A.

Ti-lắc

B.

Gan-đi

C.

A-sơ-ka

D.

Cả a, b, c.

Câu 8

Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức khép tội chết là:

A.

Nguyễn Lộ Trạch

B.

Nguyễn Trường Tộ

C.

Nguyễn Quyền

D.

Cả a, b, c.

Câu 9

Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là:

A.

Trương Quyền

B.

Nguyễn Trung Trực

C.

Trương Định

D.

Cả a, b, c. 

Câu 10

Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A.

Công nhân

B.

Nông dân

C.

Tiểu tư sản

D.

Tư sản dân tộc

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán